Fayun tongsai zhi, juan 2

(i.e. Fozu tongji, juan 35)

Thomas Jülch

Fayun tongsai zhi, juan 3

(i.e. Fozu tongji, juan 36)

Thomas Jülch

Fayun tongsai zhi, juan 4

(i.e. Fozu tongji, juan 37)

Thomas Jülch

Fayun tongsai zhi, juan 5

(i.e. Fozu tongji, juan 38)

Thomas Jülch

Thomas Jülch

Thomas Jülch

Thomas Jülch