Browse results

De gedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870
Dit rijk geïllusteerde biedt voor het eerst een compleet overzicht van alle gedrukte polder- en waterschapskaarten tot 1870. Watermanagement in deze vorm,het droogmaken van meren en verkavelen van natte gronden, die vaak ook nog onder zeeniveau liggen, is al eeuwenlang iets typisch Nederlands. Verantwoordelijk daarvoor waren de waterschappen, die ervoor zorgen dat het land niet onder water komt te staan en daarom dijken en zeeweringen bewaken en verbeteren. Zij konden – en kunnen – hun werk niet doen zonder kaarten, waarop precies staat welke polders en welke waterlopen er in het gebied zijn. Ook waren kaarten onontbeerlijk voor het inpolderen van meren en plassen. Lang van tevoren werden plannen gemaakt voor zo’n inpoldering.Veel van die plannen zijn niet uitgevoerd. Overzichtskaarten van waterschappen werden niet alleen als gebruikskaart gemaakt, maar als representatie van het waterschap. Deze kaarten zijn vaak overdadig versierd en vrijwel altijd voorzien van de wapenschilden van de bestuurders, zoals de dijkgraaf en (hoog)heemraden.

Bijna 375 kaarten van waterschappen, polders en droogmakerijen – zowel niet uitgevoerde plannen als gerealiseerde polders – worden hier beschreven en geanalyseerd. Met meer dan 900 afbeeldingen worden alle kaarten in kleur, vaak met details die specifieke kenmerken laten zien. Deze cartobibliografie is deel 22 van de Explokart reeks onder leiding van de staf van het onderzoeksprogramma in de geschiedenis van de kartografie bij Allard Pierson aan de Universiteit van Amsterdam.
A Facsimile-Edition of the Unique Copy Preserved in the Austrian National Library, Vienna. Volumes 35-45
This facsimile edition of the volumes of the Atlas Blaeu-Van der Hem relating to Africa, America & Asia is the most prestigious and unique facsimile atlas ever made. The original Atlas Blaeu-Van der Hem is preserved in the Österreichische Nationalbibliothek (Austrian National Library) in Vienna. We have worked in the past years to prepare an exclusive facsimile edition of the volumes of this incredibly beautiful atlas that pertain to Africa, America & Asia, including the “secret” atlas of the Dutch East-India Company (VOC).

This fascimile includes nearly 500 views, maps, charts and drawings, bound in eight folio volumes:
• Volume 35: Africa
• Volume 36: Atlantic Coast of Africa & Volume 37: Morocco
• Volume 38: The "Secret" Atlas of the Dutch East-India Company (V.O.C. Part 1)
• Volume 39: The "Secret" Atlas of the Dutch East-India Company (V.O.C. Part 2)
• Volume 40: The "Secret" Atlas of the Dutch East-India Company (V.O.C. Part 3)
• Volume 41: The "Secret" Atlas of the Dutch East-India Company (V.O.C. Part 4)
• Volume 42: Martini's Atlas of China & Volume 43: Asia
• Volume 44: America & Volume 45: Dutch Brazil