Browse results

You are looking at 1 - 10 of 4,517 items for

  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: All x
Clear All
Hoewel met organische chemie oorspronkelijk werd bedoeld de chemie die zich bezig hield met verbindingen afkomstig van levende materie (organismen) is het gebied geleidelijk verbreed tot de chemie van de koolstofverbindingen. Hieronder vallen dus ook de verbindingen die op synthetische wijze in het laboratorium zijn bereid. Veel dingen waarmee we dagelijks in aanraking komen, zoals voedingsmiddelen, kleding, kunststoffen, papier, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, geur-, kleur- en smaakstoffen, bestaan geheel of gedeeltelijk uit organische verbindingen. Het gebied dat de chemie van levende processen beschrijft wordt tegenwoordig vooral tot de biochemie gerekend. In de bio-organische chemie wordt de oorspronkelijke betekenis van de organische chemie weer teruggehaald: het is de organische chemie die een relatie legt met levende processen in de natuur. Dit gebied heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de sterk toegenomen kennis binnen zowel de organische chemie als de biochemie, wordt het steeds beter mogelijk eigenschappen van verbindingen en processen in de natuur te verklaren met behulp van algemeen geldende organisch chemische basisprincipes. Dit boek laat op beknopte wijze zien dat de chemische basisprincipes die ten grondslag liggen aan eenvoudige reacties in het laboratorium ook van toepassing zijn op ogenschijnlijk ingewikkelde processen in de natuur. Dit boek is een beknopte versie van het veel gebruikte studieboek "Inleiding in de Bio-organische Chemie".
Een reis door de wereld van voedseltaboes en eetculturen
"In Wat is eetbaar? laat Adel den Hartog zien hoe complex de voedselkeuzes van mensen al millennia lang zijn. Wie zich afvraagt waarom wij eten wat wij eten, komt uit bij praktische zaken als de beschikbaarheid van producten, transport en kosten, maar ziet ook fysiologische, culturele, geografische, en psychologische factoren. Den Hartog wijst op het belang van de toegang die individuen en groepen hebben tot voedsel, en van hun sociaaleconomische positie. Kan iemand worden overtuigd om iets te eten dat deze persoon als oneetbaar ziet? In het boek staan vele voorbeelden van onze geringe flexibiliteit, of die nu wordt ingegeven door een intolerantie met een genetische oorsprong, of doordat wat onbekend was, ook onbemind bleef. Voedingsgewoonten reageren traag op interventies, maar gebruiken kunnen veranderen. Zo is een vleesloze maaltijd tegenwoordig geen teken van armoede meer. Het boek zal de algemeen cultureel geïnteresseerde lezer aanspreken. Het is geschikt als handboek voor wie de achtergrond van onze eetgewoonten wil begrijpen. De kennis uit het boek is uitstekend te gebruiken bij een scala aan interventies op het gebied van voeding en leefstijl. [ENGLISH] In 'Wat is eetbaar?' ('What is edible?'), author Adel den Hartog shows how complex the food choices of humans have been formillenia. Those who wonder why we eat what we eat, will find out practicalities, such as availability of products, transportation and costs, but also physiological, cultural, geological, and psychological factors matter. Den Hartog points out the importance of access to food for individuals and groups, and the influence of their socio-economical position. Can someone be convinced to eat something that they perceive as inedible? This book gives many examples of our limited flexibility, whether caused by an intolerance for genetical reasons, or because we simply did not know the food and want to keep it that way. Food habits are slow to respond to interventions, but these days, a meatless meal is no longer a sign of poverty. The book will attract the culturally interested reader. It can be used as handbook for those who want to understand the background of our eating habits. The knowledge in this book can be used for a large range of interventions when it comes to food and life style."
Author:
This study challenges the common classification of 1/4QInstruction and the Treatise of the Two Spirits (1QS III,13–IV,26) as “pre-sectarian”. The analysis refrains from the distinction between “sectarian-” and “non-sectarian-texts” and supplies detailed comparisons as well as a redaction-critical investigation without any presuppositions about the historical setting of 1/4QInstruction and the Treatise. This way it re-evaluates the formation of the two compositions and brings to light connections and developments that have been concealed so far.

Die vorliegende Studie stellt die verbreitete Klassifizierung von 1/4QInstruction und der Zwei-Geister-Lehre als „pre-sectarian-texts“ in Frage. Anstatt von übergeordneten Kategorien auszugehen, vermeidet diese Untersuchung historische Vorannahmen und richtet den Blick aufs Detail, indem sie anhand von Textvergleichen sowie einer redaktionskritischen Analyse eine Neueinordnung der beiden Werke vornimmt. Auf diese Weise werden bisher verborgende gedankliche Entwicklungen und literarische Abhängigkeitsverhältnisse aufgedeckt, sodass die beiden Werke in einem neuen Licht erscheinen.
Author:

Summary

The French revolutionary legislature imposed capital punishments for a number of serious crimes such as gang robbery, murder, poisoning, parental murder, infanticide, homicide and theft, arson and coin counterfeiting. These capital punishments reached their peak in the years 1798-1803, being the last two years of the Directoire and the first years under Napoleon. A total of 231 death sentences were handed down in the Scheldt Department and the Province of East Flanders, 70 in default and 161 contradictory, of which 129 were executed. Most death sentences were imposed for a property crime. Crimes against individuals then came only second.

In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / The Legal History Review
Energie van, voor en door de Noordoostpolder
Energietransities gaan niet alleen over het vervangen en innoveren van technologie, maar ook over politieke participatie, toekomstdromen en lokale autonomie; over het zoeken naar manieren waarop een transitie van onderaf plaats kan vinden, gedragen en vormgegeven door bewoners. Dit boek laat zien hoe ideeën over 'energie van en voor de toekomst' in de Noordoostpolder geworteld zijn in de lokale geschiedenis en het dagelijks leven van de polderbewoners. Persoonlijke verhalen over het wonen in de polder, protesten tegen kerncentrales en voorgenomen schaliegasboringen, het opwekken van hernieuwbare energie en het creëren van een duurzaam (t)huis laten zien dat de lokale energietransitie een sociaal en politiek proces is, ingebed in verlangens, dromen en behoeften van bewoners. Hierbij komen een aantal strategieën om de energietransitie van onderaf vorm te geven steeds terug: ondernemerschap, het streven naar autonomie, het willen bieden van een alternatief, en het afdwingen van democratische processen. Dit boek wil je echt lezen als je interesse hebt in de Noordoostpolder en haar energie. Het vertelt het verhaal van het lokale verzet tegen schaliegas en kernenergie, bekeken door de ogen van twee zeer betrokken onderzoekers die overal bij wilden zijn en ieder verhaal wilden horen. Het boek bevat mooie analyses over hoe onze poldercultuur, ontstaan vanaf de inpoldering, heeft bijgedragen aan een goed georganiseerd verzet, die tot op de dag van vandaag bijdraagt aan de transitie naar duurzame energie. (Hylke Hekkenberg, één van de hoofdpersonen in dit boek)
Author:

Zusammenfassung

This chapter focuses on the literary development of the Treatise and its relation to the Community Rule.

The first subsection begins with a short introduction about the structure of the Community Rule, the different versions in the manuscripts from cave 1 and 4 and the hypotheses about the literary growth of the composition. Then, the parallels between the Treatise and its context are analyzed. After an overview of earlier studies on this subject, a close reading of the significant parallels follows.

Apart from an accumulation of parallels between the Treatise and 1QS XI,2–22, there are many more connections to other parts of the Community Rule. It is asked where the corresponding passages appear within the literary growth of the whole Community Rule and whether they are older or younger than the Treatise. This analysis shows that the Treatise can be understood best as a late addition and a Fortschreibung within the Community Rule.

The second subsection deals with the development of the Treatise itself. First, the text of the Treatise in 1Qs is analyzed in order to find sighs of a literary growth and afterwards the other manuscripts of the Community Rule are considered to verify the reconstruction.

Several significant differences regarding language and content can be found between 1QS III,18–IV,14 vis-à-vis III,15–18 + IV,15–26 and within these two groups 1QS IV,2–14 differs from III,18–IV,1 and 1QS IV,23b–26 takes a special position. Moreover, an inconsistency in 1QS IV,15 hints to a reworking of the precedent passage. Based on these observations and the comparison with the whole Community Rule, the literary development of the Treatise is reconstructed. It is demonstrated that the literary core can be found in 1QS III,13–15a*+III,15b–18a+IV,15–23a and that it has been extended in three major steps: the first addition comprises 1QS III,14b–15a and IV,2–14, the second addition 1QS III,13.18b–25a and IV,23b and the last one 1QS III,25b–IV,1 and IV,23c–26. 1Q29a 13–17 and 4QpapSa A indicate that different versions of the Treatise were in circulation and 4QpapSc probably comprises a shorter version of the Treatise, which could be identical with the literary core plus the first addition.

In: Zu Entstehung und Theologie von 1/4QInstruction und der ‚Zwei-Geister-Lehre‘ (1QS III,13–IV,26)
Author:

Zusammenfassung

This chapter introduces the Treatise of the Two Spirits and presents the text of the Treatise based on 1QS III,13–IV,26 in Hebrew with a German translation.

The brief introduction gives information about the manuscripts, title, history of edition and characteristics of the Treatise. The transcriptions of 1QS III,13–IV,26 including the parallel versions from cave 4 are again based on the edition of Elisha Qimron with minor changes.

In: Zu Entstehung und Theologie von 1/4QInstruction und der ‚Zwei-Geister-Lehre‘ (1QS III,13–IV,26)
Author:

Zusammenfassung

The introduction describes the problem and approach of this study and provides a problem-oriented literature review, which is focused on the sociological and tradition-historical placement of Instruction and the Treatise of the Two Spirits.

In: Zu Entstehung und Theologie von 1/4QInstruction und der ‚Zwei-Geister-Lehre‘ (1QS III,13–IV,26)
Author:

Zusammenfassung

The last chapter draws the overall conclusions from this monograph and describes its implications for future studies.

Some of the main results can be summarized as follows: Instruction and the Treatise of the Two Spirits cannot be classified as “pre-sectarian-texts”, which implies that all former theories about their historical background that build upon this classification are obsolete. Both texts are dependent on the older Community Songs from the Hodayot. Instruction has been composed before the version of Community Rule represented by 1QS was finished and the Treatise can be identified as the last major Fortschreibung of the Community Rule. Therefore, Instruction and the Treatise were probably written at the end of the second century or at the beginning of the first century BCE.

In: Zu Entstehung und Theologie von 1/4QInstruction und der ‚Zwei-Geister-Lehre‘ (1QS III,13–IV,26)