Browse results

You are looking at 1 - 10 of 29 items for :

  • Early Americas x
  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: All x
Clear All
Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800
In Geweld in de West bieden tien auteurs onder redactie van Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan een overzicht van het Nederlandse militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800. De verovering van Indiaanse gebieden, de strijd tussen rivaliserende Europese machten en de gewelddadige slavenhandel zijn diep verankerd in de Atlantische geschiedenis. Ook Nederland heeft daaraan zijn steentje bijgedragen, maar daar is weinig over bekend. In dit boek worden diverse aspecten van die militaire aanwezigheid belicht. Zo wordt de inzet van niet-Nederlandse strijdkrachten overzee beschreven en wordt ingegaan op gewelddadige excessen die zich hebben afgespeeld. De thema’s militaire organisaties, militaire expedities en militaire cultuur vormen het hart van deze Atlantische studie.
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West