Browse results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: All x
Clear All
Volume Editor:
Dit is het verslag van de lezingen die gehouden zijn op de tweede studiedag die door de Stichting Psychoanalyse en Cultuur is georganiseerd, op 21 september 1991 in de Rode Hoed te Amsterdam. Hoewel Sigmund Freud over zichzelf schreef dat hij niet veel van muziek begreep, blijken er toch tal van raakvlakken te zijn tussen psychoanalyse en muziek. Zoals Christa Widlund in haar inleiding opmerkt: “Muziek heeft haar wortels in het primair proces-denken, dat is bijvoorbeeld te zien aan het feit, dat we fenomenen die we uit de droom kennen - zoals omkering, verdichting, transpositie - letterlijk in de muziek terugvinden. Muziek grijpt terug op de allervroegste, zelfs pre-natale ervaringen met de moeder: ritmische, lichamelijke belevingen van gewiegd worden, gekoppeld aan geluiden, aan een stem met emotionele kenmerken. We zouden dus kunnen zeggen: bij het musiceren of naar muziek luisteren gaan we terug naar een belevingswijze van vroeger …”

Nadere informatie over de activiteiten van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur kan men krijgen via het secretariaat van de Stichting: Olympiaplein 71’’, 1077 CP Amsterdam.
In: Psychoanalyse en muziek
In: Psychoanalyse en muziek
In: Psychoanalyse en muziek
In: Psychoanalyse en muziek
In: Psychoanalyse en muziek
In: Psychoanalyse en muziek
Over de grenzen van psychoanalyse en literatuur. Een discussie tussen pscyhoanalitici en literatuurwetenschappers
Volume Editors: and
Author: