Browse results

You are looking at 1 - 10 of 221 items for :

  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: All x
Clear All
Hoewel met organische chemie oorspronkelijk werd bedoeld de chemie die zich bezig hield met verbindingen afkomstig van levende materie (organismen) is het gebied geleidelijk verbreed tot de chemie van de koolstofverbindingen. Hieronder vallen dus ook de verbindingen die op synthetische wijze in het laboratorium zijn bereid. Veel dingen waarmee we dagelijks in aanraking komen, zoals voedingsmiddelen, kleding, kunststoffen, papier, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, geur-, kleur- en smaakstoffen, bestaan geheel of gedeeltelijk uit organische verbindingen. Het gebied dat de chemie van levende processen beschrijft wordt tegenwoordig vooral tot de biochemie gerekend. In de bio-organische chemie wordt de oorspronkelijke betekenis van de organische chemie weer teruggehaald: het is de organische chemie die een relatie legt met levende processen in de natuur. Dit gebied heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de sterk toegenomen kennis binnen zowel de organische chemie als de biochemie, wordt het steeds beter mogelijk eigenschappen van verbindingen en processen in de natuur te verklaren met behulp van algemeen geldende organisch chemische basisprincipes. Dit boek laat op beknopte wijze zien dat de chemische basisprincipes die ten grondslag liggen aan eenvoudige reacties in het laboratorium ook van toepassing zijn op ogenschijnlijk ingewikkelde processen in de natuur. Dit boek is een beknopte versie van het veel gebruikte studieboek "Inleiding in de Bio-organische Chemie".
Hoewel met organische chemie oorspronkelijk werd bedoeld de chemie die zich bezig hield met verbindingen afkomstig van levende materie (organismen) is het gebied geleidelijk verbreed tot de chemie van de koolstofverbindingen. Hieronder vallen dus ook de verbindingen die op synthetische wijze in het laboratorium zijn bereid. Veel dingen waarmee we dagelijks in aanraking komen, zoals voedingsmiddelen, kleding, kunststoffen, papier, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, geur-, kleur- en smaakstoffen, bestaan geheel of gedeeltelijk uit organische verbindingen. Het gebied dat de chemie van levende processen beschrijft wordt tegenwoordig vooral tot de biochemie gerekend. In de bio-organische chemie wordt de oorspronkelijke betekenis van de organische chemie weer teruggehaald: het is de organische chemie die een relatie legt met levende processen in de natuur. Dit gebied heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de sterk toegenomen kennis binnen zowel de organische chemie als de biochemie, wordt het steeds beter mogelijk eigenschappen van verbindingen en processen in de natuur te verklaren met behulp van algemeen geldende organisch chemische basisprincipes. Dit boek laat op beknopte wijze zien dat de chemische basisprincipes die ten grondslag liggen aan eenvoudige reacties in het laboratorium ook van toepassing zijn op ogenschijnlijk ingewikkelde processen in de natuur. Dit boek is een beknopte versie van het veel gebruikte studieboek "Inleiding in de Bio-organische Chemie".
Also available as E-book see landschapsecologie For more information about the e-book, please contact Sales.
Dit boek biedt een compact en praktisch overzicht van de landschapsecologie. Het rangordemodel staat centraal. In dit model worden de verschillende lagen die in het landschap te onderscheiden zijn met elkaar in verband gebracht. De hoofdstukken in het boek behandelen alle een laag in het model, waaronder hydrologie, bodemkunde, planten en dieren, met een duidelijke positionering richting de andere lagen. Op deze manier leert de lezer snel de belangrijkste begrippen en verbanden in de landschapsecologie en wordt het mogelijk om die te herkennen in het landschap. Ieder hoofdstuk eindigt met de beschrijving van een Nederlands landschap. Hierin worden de behandelde principes in samenhang toegelicht en wordt duidelijk hoe de theorie in de werkpraktijk van de landschapsecoloog toegepast kan worden. Dit boek is daardoor erg geschikt voor gebruik in het HBO onderwijs en het groene werkveld.

Onze voedselkeuze heeft een fysiologische basis. Honger en eetlust zijn de grote regelaars van deze keuzes die worden aangestuurd door het centrale zenuwstelsel. De belangrijkste functie van eten is immers de instandhouding van het lichaam. Ook wordt voedsel gegeten omdat het smakelijk is of status kan verschaffen. Maar 'voedsel' is een relatief begrip. De laatste 10.000 jaar zijn geen nieuwe eetbare planten en dieren ontdekt die niet al ergens op de wereld zijn gegeten. Maar lokaal eten mensen lang niet al die planten en dieren. Wat in Nederland als oneetbaar wordt gezien, ligt in andere landen en culturen wel op het bord. Wat als eetbaar wordt gezien, als lekker of als statusverhogend, loopt sterk uiteen tussen verschillende landen en culturen.

Open Access
In: Wat is eetbaar?

Wat thuis op ons bord ligt en in ons kopje zit, doet meestal vertrouwd aan. Het lijkt net of zulk eten en drinken er in Nederland altijd is geweest: tarwebrood, aardappels, tomaten, paprika's, lekkernijen zoals chocola en speculaas, de dranken thee en koffie, al dan niet met suiker. Ons voedingspatroon, het totaal van wat we eten en drinken, is zichtbaar anders dan dat van de ons omringende landen. Dit Nederlandse voedingspatroon is als een mozaïek, waarvan de afzonderlijke elementen – de steentjes – oorspronkelijk overal vandaan zijn gekomen, vaak uit verre streken.

Open Access
In: Wat is eetbaar?

Soms spreken mensen met elkaar af bepaald voedsel niet te eten, terwijl er op het eerste gezicht niets op tegen is. Dergelijke voedselverboden worden vaak voedseltaboes genoemd. Taboevoedsel is voedsel dat om religieuze of culturele redenen niet wordt geconsumeerd. Het woord taboe is afkomstig uit de Polynesische talen en betekent heilig of verboden; het heeft een magisch-religieuze betekenis. Ontdekkingsreiziger James Cook (1728-1779) introduceerde het woord in het Engels aan het einde van de achttiende eeuw. Vervolgens werd het in de tweede helft van de negentiende eeuw bekend in de antropologische literatuur.

Open Access
In: Wat is eetbaar?

Wanneer mensen een maaltijd voorgeschoteld krijgen met onbekend plantaardig voedsel, levert dat meestal niet al te veel problemen op. Onbekende groenten en fruit zijn veel gemakkelijker te eten dan een niet nader te definiëren stuk vlees. De emotionele relatie die mensen hebben met voedsel komt met name tot uiting bij dierlijke producten. Dit komt deels doordat het mensen confronteert met het besef dat een dier is gedood zodat zij zelf kunnen leven.

Open Access
In: Wat is eetbaar?

In Nederland wordt voornamelijk vlees gegeten van dieren die voor de vleesconsumptie worden gefokt – varkens, runderen, schapen, kippen en ander gevogelte. Wild, dat vooral rond de kerst in de supermarkten ligt, is vaak helemaal niet wild, maar gefokt voor consumptie. Hetzelfde geldt voor veel vis, zoals zalm, die grootschalig wordt gekweekt in viskwekerijen. Maar we zijn ook in staat om huisdieren, zoals Flappie, het tamme konijn, te eten. Omdat heel veel dieren in feite eetbaar zijn, is de keus voor welke dier als eetbaar wordt gezien vrij arbitrair.

Open Access
In: Wat is eetbaar?

Melk is goed voor elk. Het Bijbelse land van melk en honing. En 'Melk. De witte motor', de reclamecampagne van het Nederlands Zuivelbureau in de jaren 1980. Melk is een eigenaardig product: bij ons geliefd, maar in andere delen van de wereld onbekend, onbemind en zelfs verafschuwd. De Amerikaanse antropoloog Marvin Harris gaat zo ver dat hij de wereld indeelt in lactofielen en lactofoben: de melkgekken en de melk- vrezers.

Open Access
In: Wat is eetbaar?

Het is een ervaring tijdens het reizen, vooral bij het reizen naar verre landen. Je krijgt een maaltijd voorgezet en je vraagt je af: 'Wat is dit, is dit eetbaar?'. De ware culinaire avonturiers zullen alles wat vreemd en onbekend is proberen te eten, maar de meesten van ons kijken het liever even aan. Zeker, mensen zijn omnivoren, alleseters, maar zij eten niet alles wat aan voedsel beschikbaar is. Wereldwijd gezien hebben mensen alles wel eens gegeten en zijn zij het blijven eten als ze er niet onmiddellijk ziek van werden of doodgingen. Maar op regionaal of lokaal niveau ligt dit heel anders.

Open Access
In: Wat is eetbaar?