Browse results

You are looking at 1 - 10 of 12,817 items for

  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: All x
Clear All
Author:
Deel 5: Commentaar op boek VII - IX
Author:
Hoe ziet natuurinclusieve landbouw eruit in de praktijk? Wat weten we over de effecten op bodem, water, biodiversiteit en klimaat? Hoe integreer je maatregelen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering? Deze vragen worden beantwoord in dit boek bomvol ervaringen van agrariërs en onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies en Louis Bolk Instituut. In samenwerking met Hogeschool van Hall Larenstein en Aeres Warmonderhof is deze ervaring praktijkrijp gemaakt voor het leslokaal.

Dit boek is tot stand gekomen met subsidie van LNV. Het boek komt in maart 2024 digitaal gratis beschikbaar via Groenkennisnet.