Browse results

You are looking at 1 - 10 of 582 items for

  • Upcoming Publications x
  • Just Published x
  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: Titles x
Clear All
Author: Meike Christian
This study challenges the common classification of 1/4QInstruction and the Treatise of the Two Spirits (1QS III,13–IV,26) as “pre-sectarian”. The analysis refrains from the distinction between “sectarian-” and “non-sectarian-texts” and supplies detailed comparisons as well as a redaction-critical investigation without any presuppositions about the historical setting of 1/4QInstruction and the Treatise. This way it re-evaluates the formation of the two compositions and brings to light connections and developments that have been concealed so far.

Die vorliegende Studie stellt die verbreitete Klassifizierung von 1/4QInstruction und der Zwei-Geister-Lehre als „pre-sectarian-texts“ in Frage. Anstatt von übergeordneten Kategorien auszugehen, vermeidet diese Untersuchung historische Vorannahmen und richtet den Blick aufs Detail, indem sie anhand von Textvergleichen sowie einer redaktionskritischen Analyse eine Neueinordnung der beiden Werke vornimmt. Auf diese Weise werden bisher verborgende gedankliche Entwicklungen und literarische Abhängigkeitsverhältnisse aufgedeckt, sodass die beiden Werke in einem neuen Licht erscheinen.
Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Gelderland tot 1860
Deze cartobibliografie met bijna 180 kaartbeschrijvingen en meer dan 600 afbeeldingen in kleur bevat een uitgebreid onderzoek naar alle gedrukte kaarten tot 1860 van het hertogdom Gelderland en de kwartieren Nijmegen, Roermond, Veluwe en Zutphen. Er wordt gedetailleerd ingegaan op de geografische, waterstaatkundige en politieke veranderingen die dit deel van de Zeventien Provinciën in de loop van enkele eeuwen heeft ondergaan. Voorafgaand aan de cartobibliografie wordt in een aantal inleidende hoofdstukken, geschreven door verschillende experts, aandacht besteed aan de geschiedenis van dit hertogdom in het algemeen en de karteringen door de verschillende kartografen in het bijzonder. Tevens is een Engelse en een Duitse samenvatting opgenomen.

With approx. 180 map descriptions and over 600 full colour illustrations, this cartobibliography offers a full description of the maps of the Duchy of Gelre and today's province of Gelderland, printed between 1543 and 1860. The introductory chapters give an overview of the history of the duchy and the maps by the various cartographers in particular.
In Dutch, with an English and German summary.

Dieser Kartenbibliographie mit etwa 180 Kartenbeschreibungen und über 600 Abbildungen bietet eine vollständige Beschreibung der LandKarten der heutigen Provinz Gelderland, gedruckt zwischen 1543 und 1860. Die einleitenden Kapitel geben einen Überblick über die Geschichte des Herzogtums und die Karten, insbesondere der verschiedenen Kartographen.
Auf Niederländisch, mit einer englischen und deutschen Zusammenfassung.
No further editions of the Etymological Calendar are planned.

Wat hebben vampiers en liefhebbers van sangria met elkaar gemeen? Zijn de meeste dromen inderdaad bedrog? En waarom zijn Russische vriendschappen verwant aan Roemeense kettingzagen?

Op deze en nog 363 andere vragen geeft de Etymologiekalender van 2020 antwoord. Deze populairwetenschappelijke scheurkalender maakt de fascinerende wereld van de historische taalwetenschap inzichtelijk voor iedereen met een interesse voor taal. Je leert niet alleen over de verrassende geschiedenis die achter veel Nederlandse woorden schuilgaat, maar ook over grappige en onverwachte ontwikkelingen in een dozijn andere talen. Een onmisbare collectie taalweetjes voor iedere liefhebber!

De Etymologiekalender is geschikt voor iedereen zonder kennis van vreemde talen of taalwetenschappelijke achtergrond. Ook doorgewinterde taalkundigen zullen er echter heel wat nieuws bij leren.
Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795
Deze inventarisatie van de gedrukte kaarten van het hertogdom Brabant omvat alle kaarten die gepubliceerd zijn tussen 1536, wanneer voor het eerst een kaart van Brabant wordt vermeld, en 1795, toen het feodale hertogdom werd opgeheven. De cartobibliografie betreft uitsluitend gedrukte kaarten, zowel houtsneden als koperdiepdrukken. In vier introductiehoofdstukken worden achtereenvolgens de geschiedenis van het hertogdom, de cartografie van het hertogdom, de wijzingen in het kaartbeeld in de loop van de tijd en de ontwikkeling van de nauwkeurigheid van kaarten met behulp van het programma MapAnalyst beschreven.
De cartobibliografie bevat kaarten van het hele hertogdom, de vier kwartieren, het noorden en het zuiden en een viertal historische kaarten. Alle kaarttitels zijn volledig, aangevuld met een toelichting, de publicatiewijze en een lijst van vindplaatsen, met nadruk op Nederland en België.

This catalogue of printed maps of the Duchy of Brabant includes all the maps published between 1536, the date of the earliest mention of a map of Brabant, and 1795, when the feudal duchy was abolished. It includes woodcuts and intaglio prints. Four introductory chapters discribe the history of the duchy, the catrography of the duchy, the changes in the cartographic image over time and the evolution of the accuracy of the maps over time.
The cartobibliography contains maps of the entire duchy, maps of the four quarters, and maps of the north and south. All map titles are complete and supplemented with explanatory remarks, the manner of publication, and a list of locations where copies can be found, emphasizing the Netherlands and Belgium.
In Dutch, with an English summary.
Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900
This publication systematically categorizes and provides a nearly complete overview of the great variety of maps, both manuscript and printed, that have been made of the Dutch Antilles. The map descriptions are clarified with information on the creators of the maps and the historical background of the map image. The author has extensively studied how and for which reasons these maps were created. The cartobibliography is preceded by an extensive introduction in which the history of the islands and their inhabitants are described.

In Dutch, with an English summary.
Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800
In Geweld in de West bieden tien auteurs onder redactie van Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan een overzicht van het Nederlandse militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800. De verovering van Indiaanse gebieden, de strijd tussen rivaliserende Europese machten en de gewelddadige slavenhandel zijn diep verankerd in de Atlantische geschiedenis. Ook Nederland heeft daaraan zijn steentje bijgedragen, maar daar is weinig over bekend. In dit boek worden diverse aspecten van die militaire aanwezigheid belicht. Zo wordt de inzet van niet-Nederlandse strijdkrachten overzee beschreven en wordt ingegaan op gewelddadige excessen die zich hebben afgespeeld. De thema’s militaire organisaties, militaire expedities en militaire cultuur vormen het hart van deze Atlantische studie.
Een korte geschiedenis
Author: Weston Fields
Dit boek over de geschiedenis van de Dode Zeerollen is een vertaling uit het Engels van The Dead Sea Scrolls door Weston Fields. Weston Fields, de autoriteit op het gebied van de Dode Zeerollen.

Omdat er dit jaar een tentoonstelling in het Drents museum over de Dode Zeerollen is, heeft Brill als internationale en wetenschappelijke uitgeverij speciaal voor deze gelegenheid een Nederlandse editie gepubliceerd. Bovendien heeft Brill als het gaat om publicaties over de Dode Zeerollen een gedegen reputatie.
Dit boek is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in de Dode Zeerollen; het is op zeer toegankelijke en toch duidelijke en heldere manier geschreven. De lezer maakt kennis met een overzichtelijke samenvatting van de geschiedenis van de Dode Zeerollen. Er is aandacht voor de relatie van de rollen met het Jodendom en het Christendom. Ook wordt beschreven wat het belang van de rollen is geweest om de tekstoverlevering van de bijbel te begrijpen. Het boek is een uitstekende en welkome aanvulling op de tentoonstelling die nu plaatsvindt in het Drents Museum.

Ook als je niet naar de tentoonstelling gaat, kan je deze uitgave gebruiken als inleiding op de wereld van de Dode Zeerollen of als een eerste kennismaking. Antwoorden en uitleg op vragen als: Wie ontdekte de Dode Zeerollen? Wanneer en waar zijn ze gevonden? Hoe zijn ze bewaard? Waar zijn ze nu? Is het mogelijk dat er nog meer ontdekt worden? Zijn sommige nog verborgen? Waren er samenzweringen om sommige rollen achter te houden? Hoe beïnvloeden de rollen het Christendom en het Jodendom? Zijn de rollen vergelijkbaar met de Bijbel zoals wij die vandaag kennen? En nog veel meer worden beantwoord in deze unieke en waardevolle uitgave.
De weerspiegeling van de Surinaamse samenleving in het werk van het Doe-theater, 1970-1983
Met de cabaret-musical Land te koop nemen Thea Doelwijt en Henk Tjon het Surinaamse en Nederlandse publiek in 1973 mee op ontdekkingsreis door Suriname. Na het succes van deze voorstellingenreeks richt het duo een vast gezelschap op: het Doe-theater. In de tien jaar die volgen groeit dit theatergezelschap uit tot een begrip in Suriname. Het Doe-theater streeft een professionele en eigen theatervorm na waarin alle Surinaamse culturen zichzelf kunnen herkennen en waarmee de bevolking bewust wordt gemaakt van misstanden in de samenleving. Door deze combinatie van professioneel, multicultureel en maatschappijkritisch theater heeft het Doe-theater een unieke plek in de culturele geschiedenis van Suriname.

Lachen, huilen, bevrijden beschrijft het reilen en zeilen van het Doe-theater tegen de achtergrond van een veelbewogen Surinaamse geschiedenis. Het portret dat zo ontstaat, is gebaseerd op het privéarchief van Thea Doelwijt, interviews met voormalige Doe-theaterleden en andere betrokkenen en Surinaamse en Nederlandse krantenartikelen. Foto’s, liederen, theaterteksten en de bijgevoegde documentaire Libi Span van Jan Venema geven een levendig beeld van het Suriname van toen.
Twaalfde, herziene editie door M.F.J. Baasten en W.Th. van Peursen
Deze Grammatica biedt een overzicht van de beginselen van het Bijbels Hebreeuws. Het werk is in eerste instantie geschreven voor de beginnende student, maar is eveneens nuttig voor gevorderden. Het boek heeft ruime aandacht voor de historische ontwikkeling van het Bijbels Hebreeuws en bevat een uitvoerige behandeling van de syntaxis. De Grammatica is ook bedoeld als naslagwerk naast het bijbehorende Leerboek van het Bijbels Hebreeuws, waarin de stof in zorgvuldig opgebouwde lessen didactisch verantwoord wordt aangeboden.

Deze twaalfde editie is geheel herzien en in overeenstemming gebracht met recente inzichten in de hebraïstiek en de taalkunde; zij bevat een aanzienlijk aantal aanvullingen en verbeteringen ten opzichte van de elfde editie (2000).

Bij bestelling van meer dan 8 sets tegelijk ontvangt u 15% korting.

---------------------------------------------

This Grammar offers an overview of Biblical Hebrew. It is mainly aimed at beginning students, but contains much of value for advanced study. Ample attention is paid to the historical development of the language and an an extensive, up-to-date description of Hebrew syntax is offered. This Grammar is meant to be used alongside the accompanying Textbook of Biblical Hebrew, which contains carefully graded lessons, exercises, Biblical texts, as well as an annotated inscription. In addition, it offers a glossary, verbal paradigms and an elaborate list of grammatical terms, with examples taken from Dutch and English.

The twelfth edition has been thoroughly revised on many points and contains numerous additions and corrections to the eleventh edition (2000).

You will receive 15% discount on orders of more than 8 sets.
De wordingsgeschiedenis van Internationale Bloemententoonstelling Keukenhof
In 1949 one of the icons of the Dutch identity was founded in the western part of Holland: Keukenhof, nowadays known as the most beautiful spring garden in the world, famous worldwide for its beautiful landscaping with bulbflowers as its main focus.
This book describes the long and interesting history of this institution. Every possible aspect of this colourful history is scrutinously described, thus giving a balanced, complete and most interesting account. Many original illustrations and documents are illustrating this unique story, printed in full colour.
In Dutch, with English summaries.