Browse results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for :

  • Upcoming Publications x
  • Just Published x
  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: Titles x
Clear All
Volume Editors: and
Jan KINKER (1764-1845) is, omstreeks 1800, ongetwijfeld een van Nederlands belangrijkste schrijvers en denkers geweest.
In dit (laatste) deel van zijn uitgegeven briefwisseling (1829-1843) treffen we hem in de eerste jaren aan als hoogleraar Nederlands te Luik. Moeilijke en hectische jaren: de scheuring van het Koninkrijk kondigt zich aan, de opstand volgt. We treffen Kinker als ooggetuige en reporter, en als informant van de regering. Vanuit zijn moeilijke positie als 'Hollander' te Luik poogt Kinker gestalte te geven aan zijn 'Verlichting', en bevordert hij de positie van het Nederlands in het Zuiden. Hij bestrijdt wat hij ziet als een onzalig verbond tussen conservatief katholicisme en misplaatst liberalisme. Kinkers brieven geven zowel 'petite' als 'grande' histoire en kunnen beschouwd worden als een van de beste bronnen voor de geschiedenis van '1830'.
Na zijn ontslag en terugkeer naar Amsterdam treedt Kinker nog steeds op als adviseur en lid van literaire en wetenschappelijke genootschappen, terwijl hij op hoge leeftijd als culturele figuur nog volop levend blijkt. Ook zijn er indicaties voor hernieuwde filosofische activiteit.
Het hier gepresenteerde, tot nu toe grotendeels onbekende materiaal, vervolledigt het beeld van een originele, internationaal georiënteerde Nederlander, en verbetert ons zicht op Nederland en Europa in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Volume Editors: and
Volume Editors: and
Volume Editors: and
Afscheidscollege uitgesproken op 10 december 1991 door J.J.A. Mooij bij zijn aftreden als hoogleraar in de algemene literatuurwetenschap met inbegrip van de filosofie van de literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen
Author:
Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Gerardine Maréchal
Author:
Filosofische weerklank in de Lage Landen
Volume Editor:
De verhouding tussen theologie en metafysica
Author:
De relatie van Schillers esthetisch idealisme tot Kant en Freud in het licht van de hedendaagse cultuurproblematiek
Author: