Browse results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • Theology and World Christianity x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All Modify Search

De status van de theologie volgens Johannes Duns Scotus

De verhouding tussen theologie en metafysica

H.A. Krop

De Exterritoriale Openbaring

De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing

J.A. Montsma

De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de reformatie

Die Theologie des Angelus Merkula, vor allem untersucht hinsichtlich ihrer Beeinflussung von der Reformation her (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)

Jan Weernekers

Pneuma-Christologie: Een oud antwoord op een actuele vraag?

Een dogma-historisch onderzoek naar de preniceense pneuma-christologie als mogelijke uitweg in de christologische problematiek bij Harnack, Seeberg en Loofs en in de meer recente literatuur

Gerrit Cornelis van de Kamp