Browse results

You are looking at 1 - 10 of 2,026 items for

  • Primary Language: Dutch x
  • Search level: Titles x
Clear All
Author:
Deel 5: Commentaar op boek VII - IX
Author:
Hoe ziet natuurinclusieve landbouw eruit in de praktijk? Wat weten we over de effecten op bodem, water, biodiversiteit en klimaat? Hoe integreer je maatregelen voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering? Deze vragen worden beantwoord in dit boek bomvol ervaringen van agrariërs en onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies en Louis Bolk Instituut. In samenwerking met Hogeschool van Hall Larenstein en Aeres Warmonderhof is deze ervaring praktijkrijp gemaakt voor het leslokaal.

Dit boek is tot stand gekomen met subsidie van LNV. Het boek komt in maart 2024 digitaal gratis beschikbaar via Groenkennisnet.
De gedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870
Dit rijk geïllusteerde biedt voor het eerst een compleet overzicht van alle gedrukte polder- en waterschapskaarten tot 1870. Watermanagement in deze vorm,het droogmaken van meren en verkavelen van natte gronden, die vaak ook nog onder zeeniveau liggen, is al eeuwenlang iets typisch Nederlands. Verantwoordelijk daarvoor waren de waterschappen, die ervoor zorgen dat het land niet onder water komt te staan en daarom dijken en zeeweringen bewaken en verbeteren. Zij konden – en kunnen – hun werk niet doen zonder kaarten, waarop precies staat welke polders en welke waterlopen er in het gebied zijn. Ook waren kaarten onontbeerlijk voor het inpolderen van meren en plassen. Lang van tevoren werden plannen gemaakt voor zo’n inpoldering.Veel van die plannen zijn niet uitgevoerd. Overzichtskaarten van waterschappen werden niet alleen als gebruikskaart gemaakt, maar als representatie van het waterschap. Deze kaarten zijn vaak overdadig versierd en vrijwel altijd voorzien van de wapenschilden van de bestuurders, zoals de dijkgraaf en (hoog)heemraden.

Bijna 375 kaarten van waterschappen, polders en droogmakerijen – zowel niet uitgevoerde plannen als gerealiseerde polders – worden hier beschreven en geanalyseerd. Met meer dan 900 afbeeldingen worden alle kaarten in kleur, vaak met details die specifieke kenmerken laten zien. Deze cartobibliografie is deel 22 van de Explokart reeks onder leiding van de staf van het onderzoeksprogramma in de geschiedenis van de kartografie bij Allard Pierson aan de Universiteit van Amsterdam.
Hoewel met organische chemie oorspronkelijk werd bedoeld de chemie die zich bezig hield met verbindingen afkomstig van levende materie (organismen) is het gebied geleidelijk verbreed tot de chemie van de koolstofverbindingen. Hieronder vallen dus ook de verbindingen die op synthetische wijze in het laboratorium zijn bereid. Veel dingen waarmee we dagelijks in aanraking komen, zoals voedingsmiddelen, kleding, kunststoffen, papier, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, geur-, kleur- en smaakstoffen, bestaan geheel of gedeeltelijk uit organische verbindingen. Het gebied dat de chemie van levende processen beschrijft wordt tegenwoordig vooral tot de biochemie gerekend. In de bio-organische chemie wordt de oorspronkelijke betekenis van de organische chemie weer teruggehaald: het is de organische chemie die een relatie legt met levende processen in de natuur. Dit gebied heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de sterk toegenomen kennis binnen zowel de organische chemie als de biochemie, wordt het steeds beter mogelijk eigenschappen van verbindingen en processen in de natuur te verklaren met behulp van algemeen geldende organisch chemische basisprincipes. Dit boek laat op beknopte wijze zien dat de chemische basisprincipes die ten grondslag liggen aan eenvoudige reacties in het laboratorium ook van toepassing zijn op ogenschijnlijk ingewikkelde processen in de natuur. Dit boek is een beknopte versie van het veel gebruikte studieboek "Inleiding in de Bio-organische Chemie".
Hoewel met organische chemie oorspronkelijk werd bedoeld de chemie die zich bezig hield met verbindingen afkomstig van levende materie (organismen) is het gebied geleidelijk verbreed tot de chemie van de koolstofverbindingen. Hieronder vallen dus ook de verbindingen die op synthetische wijze in het laboratorium zijn bereid. Veel dingen waarmee we dagelijks in aanraking komen, zoals voedingsmiddelen, kleding, kunststoffen, papier, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, geur-, kleur- en smaakstoffen, bestaan geheel of gedeeltelijk uit organische verbindingen. Het gebied dat de chemie van levende processen beschrijft wordt tegenwoordig vooral tot de biochemie gerekend. In de bio-organische chemie wordt de oorspronkelijke betekenis van de organische chemie weer teruggehaald: het is de organische chemie die een relatie legt met levende processen in de natuur. Dit gebied heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij de sterk toegenomen kennis binnen zowel de organische chemie als de biochemie, wordt het steeds beter mogelijk eigenschappen van verbindingen en processen in de natuur te verklaren met behulp van algemeen geldende organisch chemische basisprincipes. Dit boek laat op beknopte wijze zien dat de chemische basisprincipes die ten grondslag liggen aan eenvoudige reacties in het laboratorium ook van toepassing zijn op ogenschijnlijk ingewikkelde processen in de natuur. Dit boek is een beknopte versie van het veel gebruikte studieboek "Inleiding in de Bio-organische Chemie".