Browse results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • History of the Book x
  • Primary Language: Dutch x
Clear All
Author: P.J. Buijnsters
Tweede, verbeterde, vermeerderde druk. Deze handleiding is bedoeld voor ieder die op een of andere wijze met boeken te maken heeft: bibliothecarissen, boekhandelaars, antiquaren, studenten, docenten en verzamelaars. Zij worden hier rondgeleid langs diverse verzamelgebieden als Nederlandse literatuur, emblemata, reisverhalen, kinderboeken, topografie, architectuur, sportboeken, natuurlijke historie, kostuumboeken en handschriften. Maar ook algemenere thema's als papier, boekband, boekillustratie en exlibris komen uitgebreid aan bod. Hoewel de nadruk ligt op zakelijke, bibliografische informatie, blijft deze gids toch naar de opzet een geschrift voor liefhebbers door liefhebbers. Naar volledigheid is niet gestreefd, wel naar precisie.
The Knuttel Collection: 1486-1853 and Van Alphen Collection: 1542-1853
The Knuttel Collection: 1486-1853
• Number of titles: 33,487
• Languages used: primarily Dutch but also French, German, Latin and English
Location of originals: the National Library of the Netherlands

The Knuttel Collection at the National Library of the Netherlands, is the most extensive pamphlet collection in the Netherlands. The thousands of pamphlets presented here constitute an essential source for understanding these tumultuous periods of history. They range from political apologies and manifestoes to tracts for and against predestination in theology.
The Van Alphen Collection: 1542-1853
• Number of titles: 2,779
• Languages used: primarily Dutch but also French, German, Latin and English
Location of originals: University Library, Groningen

The Van Alphen Collection (University Library, Groningen) supplements the Knuttel Collection. The core of the collection is formed by four large acquisitions: 27 vols., collected by the Counter Reformist preacher Willem Crijnsz, were acquired in 1751. Another 59 vols. contain 1253 pamphlets from the period 1617-1760. 95 Vols. contain political tracts concerning the differences between England and the Dutch Republic and the troubles in the Republic. 43 Vols. contain pamphlets from the 17th and early 18th century.