Browse results

Brabantia Ducatus

Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795

Mario Dorigo and Mathieu Franssen

Deze inventarisatie van de gedrukte kaarten van het hertogdom Brabant omvat alle kaarten die gepubliceerd zijn tussen 1536, wanneer voor het eerst een kaart van Brabant wordt vermeld, en 1795, toen het feodale hertogdom werd opgeheven. De cartobibliografie betreft uitsluitend gedrukte kaarten, zowel houtsneden als koperdiepdrukken. In vier introductiehoofdstukken worden achtereenvolgens de geschiedenis van het hertogdom, de cartografie van het hertogdom, de wijzingen in het kaartbeeld in de loop van de tijd en de ontwikkeling van de nauwkeurigheid van kaarten met behulp van het programma MapAnalyst beschreven.
De cartobibliografie bevat kaarten van het hele hertogdom, de vier kwartieren, het noorden en het zuiden en een viertal historische kaarten. Alle kaarttitels zijn volledig, aangevuld met een toelichting, de publicatiewijze en een lijst van vindplaatsen, met nadruk op Nederland en België.

This catalogue of printed maps of the Duchy of Brabant includes all the maps published between 1536, the date of the earliest mention of a map of Brabant, and 1795, when the feudal duchy was abolished. It includes woodcuts and intaglio prints. Four introductory chapters discribe the history of the duchy, the catrography of the duchy, the changes in the cartographic image over time and the evolution of the accuracy of the maps over time.
The cartobibliography contains maps of the entire duchy, maps of the four quarters, and maps of the north and south. All map titles are complete and supplemented with explanatory remarks, the manner of publication, and a list of locations where copies can be found, emphasizing the Netherlands and Belgium.
In Dutch, with an English summary.

Dutch Pamphlets Online

The Knuttel Collection: 1486-1853 and Van Alphen Collection: 1542-1853

Edited by Various Editors

The Knuttel Collection: 1486-1853
• Number of titles: 33,487
• Languages used: primarily Dutch but also French, German, Latin and English
Location of originals: the National Library of the Netherlands

The Knuttel Collection at the National Library of the Netherlands, is the most extensive pamphlet collection in the Netherlands. The thousands of pamphlets presented here constitute an essential source for understanding these tumultuous periods of history. They range from political apologies and manifestoes to tracts for and against predestination in theology.
The Van Alphen Collection: 1542-1853
• Number of titles: 2,779
• Languages used: primarily Dutch but also French, German, Latin and English
Location of originals: University Library, Groningen

The Van Alphen Collection (University Library, Groningen) supplements the Knuttel Collection. The core of the collection is formed by four large acquisitions: 27 vols., collected by the Counter Reformist preacher Willem Crijnsz, were acquired in 1751. Another 59 vols. contain 1253 pamphlets from the period 1617-1760. 95 Vols. contain political tracts concerning the differences between England and the Dutch Republic and the troubles in the Republic. 43 Vols. contain pamphlets from the 17th and early 18th century.