Browse results

Onderzoek naar dialectgrenzen en articulatorische verschillen in het middennederlandse rivierengebied

Met een verwijzing naar een mogelijke relevantie voor het onderwijs in de moderne vreemde talen

Adrianus Keij

Schiller en de crisis in de hedendaagse cultuur

De relatie van Schillers esthetisch idealisme tot Kant en Freud in het licht van de hedendaagse cultuurproblematiek

S.C.A. Drieman

Haller in Holland

Het dagboek van Albrecht von Haller van zijn verblijf in Holland (1725-1727). Ingeleid en geannoteerd door G.A. Lindeboom. Delft 1958. (Nachdruck)

G.A. Lindeboom