Browse results

You are looking at 1 - 10 of 34 items for :

  • Church History x
  • Status (Books): Out Of Print x

The Abbot Trithemius (1462-1516)

The Renaissance of Monastic Humanism

Series:

N.L. Brann

Die afgebreekte skeidsmuur weer opgebou

Die verstrengeling van die sendingsbeleid van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika met die praktyk en ideologie van die Apartheid in historiese perspektief

J.C. Adonis

Continuity and Discontinuity in Church History

Essays Presented to George Huntston Williams on the Occasion of his 65th Birthday

Series:

Edited by F. Forrester Church and Timothy George

De stichting van een kerkgenootschap

Ontstaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der evangelisch-lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden

Paul Estié

Dies ist nicht unser Haus

Die Rolle der katholischen Kirche in den politischen Entwicklungen der DDR

Series:

Edited by H.H. Haring Ester, Erika Poettgens and K. Sonnberger

Aemilius Ludwig Richter