10. Marteling, muiterij en beeldenstorm

militair geweld in de Nederlandse Atlantische wereld, 1624-1654

Series:

Wim Klooster

6. ‘Wij beleeven hier droevige tyden’

Europeanen, indianen en Afrikanen in de Berbice slavenopstand, 1763-1764

Series:

Marjoleine Kars

8. ‘Sijt ghekommandeert te zeijlen na de Kust van Ghenee’

expeditionair optreden op de kust van West-Afrika, 1664-1665

Series:

Adri P. van Vliet