Preview Citation

Download

Loosjes, J. (1929). Weghwijser Tot De Classicale Resolutien Des Eerw. Classis Van Buuren, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History, 22(1), 1-62. doi: https://doi.org/10.1163/187124029X00024