Personenverzeichnis

In: Geschichte Polens 1939-2015
Authors:
Andrzej Friszke
Search for other papers by Andrzej Friszke in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Antoni Dudek
Search for other papers by Antoni Dudek in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Translator:
Bernard Wiaderny
Search for other papers by Bernard Wiaderny in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Free access

Personenverzeichnis

Adamkus Valdas 617
Adamowicz Paweł 608
Adamski Stanisław 217
Adenauer Konrad 677
Ajdukiewicz Kazimierz 208, 301
Albrecht Janusz 65
Albrecht Jerzy 239
Albright Madeleine 593
Aleksiun Natalia 663
Alganow Wladimir 582
Alter Wiktor 60
Amsterdamski Stefan 375
Anders Władysław 11, 52, 53, 62, 102, 150, 227, 228, 230, 304, 682
Andropow Juri 424, 441
Andrzejewski Jerzy 155, 211, 250, 300, 310, 316, 369
Anielewicz Mordechaj 35
Applebaum Anne 667
Arciszewski Tomasz 103–105, 131, 228–230
Babiuch Edward 329, 336, 355, 393, 401
Bach-Zelewski Erich von dem 96
Baczko Stanisław 301, 319
Baczyński Krzysztof Kamil 79
Bagieński Witold 676
Bagsik Bogusław 553
Baird Tadeusz 301
Baka Władysław 426, 478, 493, 497, 500, 503
Balcerowicz Leszek 538, 550–552, 558, 559, 565, 592, 597, 598, 692
Bałuka Edmund 334
Bandera Stepan 37, 38
Bańczyk Stanisław 125, 130
Barańczak Stanisław 368, 369
Barcikowski Andrzej 606
Barcikowski Kazimierz 401, 402, 415, 425, 471
Barroso José Manuel 626
Bartel Kazimierz 7
Bartoszcze Roman 546, 547, 590
Bartoszewski Władysław 316, 375, 579, 660, 662, 666
Bauman Zygmunt 319
Belka Marek 609, 647, 648
Beneš Edvard 89
Berija Lawrentij 22, 24, 235
Berling Zygmunt 61, 86–88, 90, 100, 472
Berman Jakub 90, 112, 114–118, 167, 185, 207, 220, 237, 670
Bertram Łukasz 685
Białoszewski Miron 301
Biberstein Aleksander 662
Bielecki Jan Krzysztof 537, 549–554, 557, 563
Bielecki Tadeusz 58, 103, 229
Bień Adam 106
Bieńkowski Władysław 243, 270
Biernacki Leszek 392
Bierut Bolesław 84, 111–115, 130, 133, 164, 167, 172, 173, 179, 184, 185, 191, 197, 213, 217, 219, 220, 223, 236, 352, 362
Bignen Dieter 677
Bikont Anna 680
Blachnicki Franciszek 382
Blair Tony 620
Blumsztajn Seweryn 374
Błasik Andrzej 639
Bobrowski Czesław 160, 166, 251, 479
Bocheński Jacek 308
Boćkowski Daniel 664
Bolesław I. Chrobry 155
Bordziłowski Jerzy 258
Borejsza Jerzy 122, 670
Borkiewicz Adam 666
Borodziej Włodzimierz 16, 660, 669
Borowski Marek 574, 576, 608
Borowski Tadeusz 155, 210
Borusewicz Bogdan 369, 376, 457
Boy-Żeleński Tadeusz siehe: Żeleński Tadeusz
Bór-Komorowski Tadeusz siehe: Komorowski Tadeusz
Brandt Willy 264, 265
Brandys Kazimierz 211, 250, 300
Brandys Marian 300, 308
Bratkowski Stefan 375, 407, 412
Bratny Roman 300
Braun Jerzy 74
Braun Juliusz 692
Breschnew Leonid 256, 261, 339, 340, 367, 385, 420, 423, 424, 496
Brewing Daniel 661
Breza Tadeusz 155
Broniewski Władysław 26
Brus Włodzimierz 301, 308, 319
Brystiger Julia 220
Brzeziecki Andrzej 679
Brzeziński Zbigniew 305, 340, 521, 593
Brzoza Czesław 659
Buchacz Jacek 583
Bujak Zbigniew 409, 457, 458, 467, 486, 544
Bulganin Nikolai 238
Bursche Juliusz 14
Bush George sen. 507, 513, 537
Bush George Walker 613, 634
Buzek Jerzy 590–593
Byrnes James 129, 137, 138
Camdessus Michel 565
Cameron David 649
Carter Jimmy 332, 340, 593
Cat-Mackiewicz Stanisław siehe: Mackiewicz Stanisław
Celiński Andrzej 375, 411, 423
Cenckiewicz Sławomir 685, 691
Chajn Leon 125, 193
Chałasiński Józef 155, 209
Chełkowski August 556
Chirac Jacques 611
Chlebowski Zbigniew 636
Chodakowski Jan 463
Chojecki Mirosław 369, 373, 463
Chopin Fryderyk 6
Chruschtschow Nikita 235, 236, 241–243, 245, 257, 315, 352
Chrzanowski Wiesław 411, 423, 428, 556, 560, 561, 679
Chumiński Jędrzej 673, 674
Churchill Winston 50, 53, 55, 88, 89, 93, 170
Ciechanowski Jan M. 666
Cimoszewicz Włodzimierz 692
Ciołek Erazm 410
Ciołkosz Adam 682
Ciosek Stanisław 488, 491, 493, 494, 497, 499, 500, 504
Clinton Bill 593
Codogni Paulina 686, 692
Cohn Ludwik 369
Conrad Joseph 155
Cyrankiewicz Józef 131, 164, 166, 171, 184, 185, 197, 238, 239, 242, 248, 265, 269, 271, 310, 321, 328, 329, 336, 661
Cywiński Bohdan 368, 375, 383
Czaczkowska Ewa 677
Czapliński Władysław 302
Czapski Józef 663
Czechowicz Andrzej 338
Czerniaków Adam 30, 663
Czubiński Antoni 659
Czuma Andrzej 324, 374
Czuma Benedykt 324
Czyrek Józef 491–493, 497
Dahlmann Hans-Christian 681
Dąbrowska Maria 155, 310, 681
Dąbrowski Bronisław 380, 678
Dejmek Kazimierz 316
Demarczyk Ewa 301
Dembowski Jan 208
Dimitrow Georgi 86, 90
Dionisij (Konstantyn N. Waledyński) 218
Dobraczyński Jan 475
Drobner Bolesław 86, 124
Drozd Roman 669
Drozd Jarosław 689
Drozdowski Marian M. 666
Dzierżyński Feliks 90, 116, 179
Dzierżyński Jan 90, 116
Dzierżyński Zofia 116, 179
Duda Andrzej 650–652, 655, 656
Dudek Antoni 521, 677, 678, 692
Dudek Adriana 688
Dukaczewski Marek 606
Dunin-Wąsowicz Krzysztof 660
Duraczyński Eugeniusz 665
Dworaczek Kamil 686
Dworak Jan 374
Dzielski Mirosław 469
Dziuba Adam 675
Eden Anthony 53
Ehrlich Henryk 60
Eisenbach Artur 661
Eisenhower Dwight 677
Eisler Jerzy 674, 680, 683
Engelking Barbara 662
Engels Friedrich 184, 308
Falandysz Lech 578
Falk Feliks 393
Fejgin Anatol 220, 237, 250, 679
Felczak Wacław 672
Felczak Zygmunt 131
Ferenc Tadeusz 608
Fieldorf Emil (Nil) 68, 104, 223
Filipkowski Władysław 93
Finder Paweł 83, 115
Fiszbach Tadeusz 417, 541
Ford Aleksander 303
Ford Gerald 340
Forecki Piotr 663
Fornalska Małgorzata 83, 113, 115
Forster Albert 12
Fotyga Anna 622, 625, 626, 688
Frank Hans 4, 6, 12, 661
Frankowski Jan 280
Frasyniuk Władysław 409, 449, 457, 461, 476, 486, 544, 554
Frazik Wojciech 672
Frey-Bielecki Jan 270
Friedrich Carl 521
Friszke Andrzej 48, 57, 65, 85, 97, 112, 117, 157, 183, 242, 306, 307, 311, 370, 386, 387, 414, 659, 672, 680, 682, 684, 686
Gagarin Juri 255
Gajcy Tadeusz 79
Garbacz Krzysztof 450
Garbal Łukasz 680
Garlicki Andrzej 659
Gasztold (auch: Gasztold-Seń) Przemysław 685
Gaulle Charles de 261, 262, 264
Gawin Dariusz 680
Gawlikowski Lechosław 683
Gąsiorowski Andrzej 553
Geremek Bronisław 375, 401, 410, 411, 423, 429, 485, 486, 491, 496, 498, 500, 501, 504, 508, 512, 543, 544, 593
Giedroyc Jerzy 232, 305, 306, 312, 463, 682, 683
Gierek Edward 272, 320, 321, 328, 329, 333–336, 338–342, 351–359, 361, 365, 367, 368, 371, 377, 385, 386, 393, 395, 396, 399, 401–403, 415, 417, 453, 523, 683
Giertych Maciej 590
Giertych Roman 602, 628
Gieysztor Aleksander 302, 310
Gilejko Leszek 675
Glemp Józef 434, 437, 453, 474, 551
Głowacki Albin 664
Głowiński Tomasz 660
Gmitruk Janusz 671
Gołubiew Antoni 155
Gombrowicz Witold 305
Gomułka Stanisław 692
Gomułka Władysław 83, 113–115, 126, 127, 129, 134, 164, 167, 172–174, 220, 223, 236, 241–246, 248, 251, 252, 257–260, 262–265, 267–272, 280, 282–286, 292, 294, 298, 299, 303, 308, 312, 314, 318–322, 325, 326, 328, 329, 333–336, 339, 340, 344, 353, 356, 357, 359, 368, 369, 377, 381, 399, 473, 670, 674
Gontarczyk Piotr 685
Gorbatschow Michail 441, 484, 496, 505, 507, 514, 520
Goryszewski Henryk 652
Gowin Jarosław 652, 692
Goździk Lechosław 240, 247, 249
Grabowski Jan 662
Grabowski Waldemar 666
Grabski August 663
Grabski Stanisław 106
Grabski Tadeusz 416
Graczyk Roman 679, 691
Greiser Arthur 11, 12
Grochowiak Stanisław 301
Grochowska Magdalena 683
Gross Jan Tomasz 313, 662, 663
Grotowski Jerzy 301, 304
Grudzień Zdzisław 357
Grudzińska-Gross Irena 663
Grześkowiak Alicja 591
Gucwa Stanisław 357
Gutman Israel 662
Gwiazda Andrzej 376, 398, 409, 429, 433, 449, 487
Habielski Rafał 682
Hall Aleksander 374, 469, 544, 554, 687
Haller Józef 48, 229
Hałagida Igor 669
Hanke Hugon 231
Hanson Joanna 666
Hardek Władysław 457
Has Wojciech 301
Havel Václav 370, 507
Hempel Adam 660
Herbert Zbigniew 301, 368
Herling-Grudziński Gustaw 305, 663
Hertz Paweł 210, 250
Hertz Zofia 306
Himmler Heinrich 6, 42, 65
Hirszowicz Maria 681
Hitler Adolf 3–6, 8, 19, 28, 53, 54, 60, 61, 101, 102, 107, 118, 551, 661, 667,
Hlond August 12, 156, 213, 677
Hłasko Marek 300, 302
Hochfeld Julian 166, 301
Hofman Iwona 603
Holland Agnieszka 393
Holland Henryk 270, 681
Hollande François 648
Holzer Jerzy 684
Hübner Piotr 673
Hułas Magdalena 665
Hussein Saddam 612
Ignar Stefan 245, 278
Ikonowicz Piotr 542
Ingarden Roman 208, 301
Iwanow siehe: Serow Iwan
Iwaszkiewicz Jarosław 155, 208, 211, 303, 681
Jabłonowski Marek 674, 679
Jagieliński Roman 578
Jagielski Mieczysław 356, 397, 401, 402, 415
Jałbrzykowski Romuald 43
Janajew Gennadi 537
Jankowski Henryk 464
Jankowski Jan Stanisław 75, 106
Janowski Gabriel 567, 568, 597
Janukowytsch Wiktor 617, 618, 642
Jarosz Dariusz 673, 677
Jaroszewicz Piotr 328, 329, 333–336, 355, 364, 367, 389, 392, 393, 417, 453
Jaruzelski Wojciech 329, 356, 413, 415, 419, 424, 425, 431, 434, 435, 437, 442–445, 456, 466, 470–473, 475, 477, 478, 480, 485, 488, 491–493, 495, 497, 499, 501, 507, 511, 513–515, 538, 546, 548, 549, 617, 691, 692
Jarząbek Wanda 677
Jasienica Paweł 300, 310, 316, 319
Jasiukowicz Stanisław 106
Jastrun Mieczysław 210, 250, 310, 681
Jaszczuk Bolesław 271, 329, 336
Jedlicki Jerzy 375
Jelzin Boris 537
Jezierski Andrzej 200, 201, 528, 529, 670
Jędrychowski Stefan 265, 269, 271, 321
Johannes Paul II. 296, 332, 381, 382, 384, 396, 678
Johannes XXIII. 256, 296
Jóźwiak Franciszek 240
Junes Tom 680
Jurczyk Marian 400, 409, 429, 487
Jurek Marek 652
Juschtschenko Wiktor 617, 618
Kaczmarek Czesław 217, 218
Kaczorowski Ryszard 463, 549
Kaczyńska Jadwiga 637
Kaczyński Jarosław 514, 543, 620, 691, 692, 544, 545, 550, 554, 555, 557, 559, 571, 599, 601, 620, 622–628, 630, 640, 650, 652, 653, 655, 657, 687
Kaczyński Lech 597, 601, 608, 619, 622–625, 627–637, 645, 691, 692
Kaczyński Zygmunt 157, 223
Kalecki Michał 251, 351
Kalinowski Jarosław 591
Kaliński Janusz 670
Kaliski Bartosz 678, 682
Kamińska Zofia 130
Kamińska-Chełminiak Kamila 676
Kamiński Aleksander 70
Kamiński Franciszek 130
Kamiński Łukasz 685
Kamiński Mariusz 621
Kania Stanisław 336, 356, 380, 401–403, 415–417, 420, 422, 424, 425, 431
Kantor Tadeusz 301, 342
Karaszewicz Tokarzewski Michał 62
Karpiński Jakub 324, 338, 679, 687
Karski Jan 59, 665
Kawalerowicz Jerzy 301
Kąkol Kazimierz 321
Kelus Jan Krzysztof 447
Kennedy John F. 261, 677
Kenney Padraic 674
Kersten Adam 302
Kersten Krystyna 468, 663, 667, 669, 670
Kępa Józef 272, 321, 359
Kiedrzyńska Wanda 660
Kieniewicz Bolesław 120
Kieniewicz Stefan 302
Kiernik Władysław 134
Kieślowski Krzysztof 393
Kijowski Andrzej 375, 681
Kisielewski Stefan 316
Kiszczak Czesław 419, 431, 432, 466, 470, 471, 477, 493, 494, 497, 499, 500, 504, 511, 514, 540, 685
Kiwerska Jadwiga 689
Klepacz Michał 218
Klich Edmund 639
Kliszko Zenon 243, 269, 271, 321, 326, 329, 336
Klukowski Zygmunt 665
Kłaczkow Julian 678
Kłodziński Stanisław 661
Kłosiewicz Wiktor 194, 240
Knoch Konrad 686
Kochanowski Jerzy 669, 675, 679
Kociołek Stanisław 272, 326, 329, 336, 416
Koerd Peter 341
Kohl Helmut 535, 536, 550, 677
Kolbe Maksymilian 13, 337
Kołakowski Leszek 319, 682
Kołodko Grzegorz 574, 575, 578, 582
Kołodziejczyk Piotr 540, 574, 576
Komar Wacław 224, 270
Komeda Krzysztof 301
Kominek Bolesław 296
Komorowski Bronisław 540, 640, 642, 644, 645, 649–652, 691, 692
Komorowski Krzysztof 666, 671
Komorowski Tadeusz (Bór) 85, 91, 100, 150, 228
Konopczyński Władysław 208
Konwicki Tadeusz 300, 308
Kopacz Ewa 649, 652–654
Kopański Stanisław 150
Kopka Bogusław 671
Korboński Stefan 77, 130, 132, 140, 229, 682
Korczyński Grzegorz 223, 243, 272, 326
Korwin-Mikke Janusz 542, 560, 571
Korzycki Antoni 165
Kosicki Piotr H. 677
Kosiński Krzysztof 673
Kossak Zofia 74, 78, 310
Kossygin Alexei 328
Kostrzewski Marek 366
Kościuszko Tadeusz 87, 116, 118, 353, 472, 655
Kot Stanisław 52, 56, 89
Kotarbiński Tadeusz 208, 301, 310
Kott Jan 155, 210, 250, 300, 310
Kowal Paweł 683, 689, 692
Kowalczyk Andrzej 683
Kowalczyk Krzysztof 692
Kowalczyk Stanisław 356
Kowalik Tadeusz 375, 670, 692
Kowalski Władysław 125, 164, 165
Kozakiewicz Mikołaj 511
Kozłowski Krzysztof 540, 548
Kozłowski Maciej 323, 324
Kozłowski Tomasz 684
Koźminski Jerzy 593
Krajewski Andrzej 683
Krakowska Joanna 681
Krasucki Eryk 670, 683
Kraśko Wincenty 271
Krogulski Mariusz 668
Kroll Bogdan 660
Król Marcin 366
Kruczek Władysław 356
Kruczkowski Leon 155
Krupski Janusz 374
Krzaklewski Marian 586, 592, 599
Krzeczunowicz Andrzej 689
Krzyżanowska Olga 511, 512
Krzyżanowski Aleksander 92, 511
Kubasiewicz Ewa 449
Kube Wilhelm 41, 42
Kubiak Hieronim 425, 471
Kubijowitsch Wołodymyr 37
Kucharski Wojciech 678
Kuczyński Waldemar 539, 684, 693
Kukiel Marian 61, 89
Kukliński Ryszard 431, 432
Kula Witold 210, 302,
Kulerski Wiktor 457
Kulikow Wiktor 424, 425
Kułaj Jan 448
Kunert Andrzej K. 666
Kuratowska Zofia 544
Kurczewski Jacek 529
Kuroń Jacek 311–313, 319, 322, 338, 369, 370, 372, 374, 375, 403, 410, 411, 428, 437, 447, 449, 486, 495, 499, 504, 508, 510, 512, 543, 554, 580, 680, 684, 692
Kuta Cecylia 678
Kutkowski Arkadiusz 684
Kutschera Franz 68
Kutschma Leonid 617, 618
Kutz Kazimierz 301
Kwapiński Jan 58
Kwaśniewska Jolanta 581
Kwaśniewski Aleksander 500, 501, 504, 513, 542, 554, 580, 581–583, 591, 594, 598, 599, 603, 604, 606, 607, 611, 612, 615–618, 630, 645, 691
Kwiatkowski Eugeniusz 163
Lampe Alfred 86, 116
Landau Zbigniew 670
Lange Oskar 166, 208, 251, 301
Lasota Eligiusz 247, 249
Lebiediew Wiktor 94
Lebedeva Natalia 664
Leder Andrzej 674
Lednicki Wacław 305
Lem Stanisław 300, 342
Lemberg Hans 669
Lenin Wladimir 113, 114, 184, 324, 526
Leociak Jacek 662
Lepper Andrzej 602, 605, 628
Leszczyńska Cecylia 200, 670
Leszczyńska Krystyna 690
Lewandowska Stanisława 666
Lewinówna Zofia 316
Libionka Dariusz 662, 663
Lieberman Herman 58
Lipiński Edward 208, 251, 301, 310, 369
Lipiński Wacław 223
Lipski Jan Józef 310, 369, 373, 509, 542, 680
Lis Bogdan 398, 409, 457, 476, 486
Lityński Adam 671
Lityński Jan 313, 374, 411, 544
Loga-Sowiński Ignacy 243, 271, 336
Lorenz Stanisław 77, 209
Löw Andrea 663
Lubański Włodzimierz 349
Lubelski Tadeusz 681
Lukaschenka Aljaksandr 643
Lutosławski Witold 301, 342
Łabuszewski Tomasz 672
Ławrynowicz Olgierd 665
Łączkowski Paweł 562, 568
Łossowski Piotr 665
Łubieńska Elisabeth 269
Łubieński Konstanty 280, 281
Łuczak Aleksander 574, 578, 687
Łuczak Czesław 44, 659
Łuczywo Helena 374
Łukasiewicz Sławomir 682
Łukaszewicz Jerzy 321, 356, 360, 401
Machcewicz Anna 684
Machcewicz Paweł 662, 679, 682, 683
Macierewicz Antoni 369, 370, 374, 558, 561, 621, 623, 639
Mackiewicz Stanisław 231, 310, 311
Maczek Stanisław 102, 150
Madajczyk Czesław 659
Madajczyk Piotr 669
Majchrowski Jacek 608
Makowski Edmund 679
Maksimiuk Diana 679
Malewska Hanna 155, 280, 300
Malinowski Krzysztof 677
Malinowski Roman 514
Małowist Marian 210
Mania Andrzej 677
Manteuffel Tadeusz 209
Marcinkiewicz Kazimierz 619, 620, 623, 624
Marczak Tadeusz 669
Marshall George 170, 177
Martin Bernd 666
Marx Karl 308
Materski Wojciech 665, 668, 676
Matwin Władysław 239
Mazowiecki Tadeusz 280, 281, 316, 375, 401, 410–412, 423, 428, 450, 485, 486, 498–500, 504, 508, 509, 513–515, 535–537, 539–551, 553, 554, 556, 571, 679, 690, 691, 693
Mazur Franciszek 185, 217
Mazur Grzegorz 666
Mazur Jerzy 615
Mazur Marek 690
Mazur Mariusz 672, 673
Mazurek Małgorzata 675
Mazurkiewicz Anna 682
Mazurkiewicz Jan (Radosław) 273
Mączak Antoni 302
Melnyk Andrij 37
Mentzel Zbigniew 681
Merkel Angela 620, 624, 626, 631, 648, 654
Messner Zbigniew 471, 478, 480
Micewski Andrzej 678
Michnik Adam 313, 317, 319, 322, 370, 372, 374, 375, 383, 411, 428, 432, 449, 466, 468, 476, 486, 495, 498, 499, 504, 509, 512, 513, 543–545, 596
Michowicz Waldemar 665
Mickiewicz Adam 19, 316
Mieroszewski Juliusz 305, 682, 683
Mijal Kazimierz 240, 271
Mikołajczyk Stanisław 49, 56, 57, 84, 89, 90, 94, 98, 103, 106, 127, 129, 130, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 165, 193, 227–231, 304, 670, 671
Mikołajska Halina 369, 681
Milczanowski Andrzej 540, 562, 574, 579, 582
Milewski Jerzy 462, 576
Milewski Mirosław 419, 471, 477
Miller Jan Nepomucen 311
Miller Jerzy 639
Miller Leszek 542, 554, 574, 575, 582, 603, 604, 606–609, 611–613, 615, 617, 693
Miłosz Czesław 232, 305, 412, 682
Minc Hilary 114, 117, 118, 159, 167, 169, 185, 191, 198, 220, 237, 675
Miodowicz Alfred 479, 495, 500, 504
Misiło Eugeniusz 669
Mitterand François 496
Miziołek Władysław 462
Młynarski Feliks 14
Moczar Mieczysław 83, 243, 272, 273, 314, 321, 328, 329, 336, 353, 355, 357, 417 ,473
Moczulski Leszek 374, 449, 542, 546, 547
Modzelewski Karol 311–313, 322, 338, 411, 449, 680
Modzelewski Zygmunt 312
Mogherini Federica 649
Mokrosz Janusz 670
Molotow Wjatscheslaw 3, 18, 54, 61, 86, 104, 163, 615
Mołojec Bolesław 83
Moniuszko Stanisław 6
Morawiecki Kornel 460, 542
Morawski Jerzy 239, 269, 270
Morawski Stefan 319
Moskwa Jacek 678
Mościcki Ignacy 47
Motyka Grzegorz 664, 668
Mrożek Sławomir 301, 338, 342, 368
Munk Andrzej 301
Musioł Teodor 660
Mycielski Zygmunt 681
Nagy Imre 256, 260
Naimski Piotr 369
Najder Zdzisław 375, 449, 543, 544, 693
Nalepa Edward Jan 668
Nałkowska Zofia 155
Namysłowski Zbigniew 301
Napieralski Grzegorz 608
Narożniak Jan 407
Narutowicz Gabriel 47
Newerly Igor 211
Ney-Krwawicz Marek 666
Niedziałkowski Mieczysław 7, 63
Niemen Czesław 348
Niepokólczycki Franciszek 68, 164
Niesiołowski Stefan 324
Niwiński Piotr 672
Nixon Richard 340
Noszczak Bartłomiej 677, 678
Nowak Zenon 185, 240
Nowak-Jeziorański Jan 231, 306, 307, 593, 683, 689
Nowakowski Marek 300
Nowicki Stanisław 673
Nowotko Marceli 83
Obama Barack 634
Obodowski Janusz 471
Ochab Edward 167, 185, 237, 239, 241, 242, 269, 271, 320, 321
Okoński Zbigniew Wojciech 577, 579
Okulicki Leopold 103, 104, 106, 107, 140
Olaszek Jan 684, 685
Olechowski Andrzej 574, 577, 599, 601
Olejniczak Wojciech 608
Olejnik Leszek 671
Oleksy Józef 573, 578, 579, 582
Olszewski Jan 375, 411, 428, 549, 557–562, 565, 566, 571, 574, 580, 586, 590, 693
Olszowski Stefan 320, 321, 329, 336, 354, 356, 401, 416, 425, 471
Onyszkiewicz Janusz 411, 447, 540
Orbán Viktor 657
Orszulik Alojzy 493, 499
Orwell George 186
Orzechowski Marian 475
Osęka Piotr 682
Osiatyński Jerzy 563
Osiecka Agnieszka 301
Osóbka-Morawski Edward 84, 94, 113, 124, 127, 131, 166, 171
Ossowska Maria 310
Ossowski Stanisław 208, 301
Paczkowski Andrzej 136, 659, 668, 670, 671, 674, 684
Paczyńska Irena 661
Paderewski Ignacy Jan 48, 49
Pajdak Antoni 106, 369
Palikot Janusz 603, 640, 654
Palska Hanna 673
Pałka Jarosław 674
Pałubicki Janusz 486
Parandowski Jan 310
Parys Jan 558, 560
Pastwa Andrzej 581
Pasztor Maria 677
Paul VI. 296, 337, 381
Pawełczyńska Anna 660
Pawlak Waldemar 562, 573–578, 580, 582, 583, 591, 629
Paziewski Michał 683
Pełczyński Tadeusz 65
Penderecki Krzysztof 301, 342
Persak Krzysztof 680, 681
Petljura Semen 31
Petru Ryszard 654
Piasecki Andrzej K. 691
Piasecki Bolesław 74, 157, 214–216, 218, 279, 280, 678
Piątkowski Sebastian 661
Piekałkiewicz Jan 75
Pietrow Nikita 668
Pietrzak Jerzy 677
Pigoń Stanisław 310
Piłsudski Józef 26, 47, 64, 73, 74, 314, 386, 515, 655
Pińkowski Józef 401, 415
Piper Franciszek 660
Pisuliński Jan 669
Pius XII. 156, 213
Piwowarczyk Jan 156
Piwowarski Władysław 676
Plechavičius Povilas 43
Pleskot Patryk 681, 685
Płażyński Maciej 591, 601
Poksiński Jerzy 673, 674
Pol Marek 574, 603, 607, 617
Polański Roman 301
Pomian Krzysztof 683
Popiel Karol 58, 131, 157, 229
Popiełuszko Jerzy 464–466, 469, 477
Pragier Adam 58
Prekerowa Teresa 662
Przemyk Grzegorz 465, 476
Przeperski Michał 679
Przewoźnik Andrzej 664
Ptaszyński Radosław 679
Putin Wladimir 615–617, 626, 627, 632, 636, 638
Putra Krzysztof 636
Putrament Jerzy 207
Pużak Kazimierz 73, 85, 131, 171, 223
Pyjas Stanisław 371
Pyka Tadeusz 401
Pyszkowski Wacław 214
Pytel Grzegorz 678
Raczkiewicz Władysław 47, 49, 51, 57, 91, 228
Raczyński Edward 56, 59, 230, 463
Radkiewicz Stanisław 90, 118, 167, 220, 236, 237
Radziwon Marek 681
Raina Peter 678
Rakowski Mieczysław F. 277, 320, 417, 423, 427, 451, 471, 478, 488, 495, 497, 499, 503, 511, 541
Rapacki Adam 239, 258, 259, 320, 321
Rataj Maciej 7, 63, 130
Ratajski Cyryl 75
Reagan Ronald 441, 442
Reiff Ryszard 418, 442
Reinys Mečislovas 43
Rewska Hanna 302, 311
Reykowski Janusz 497, 500, 504, 513, 686
Ribbentrop Joachim von 3, 615
Richie Alexandra 666
Rokicki Konrad 674, 681
Rokita Jan Maria 512, 561, 562, 693
Rokossowski Konstanty 100, 184, 185, 195, 196, 240, 241, 243, 244, 362, 472
Rola-Żymierski Michał siehe: Żymierski Michał
Romaszewska Zofia 373, 449
Romaszewski Zbigniew 373, 449
Romer Tadeusz 60, 61
Romkowski Roman 118, 220, 237, 250, 679
Ronikier Adam 16
Roosevelt Franklin D. 54, 55, 88, 89
Rosati Dariusz 576, 582, 692
Rosenbaum Sebastian 668
Rostowski Jacek (eigentlich: Vincent-Rostowski Jan) 647
Rowecki Stefan (Grot) 64, 65, 67, 85, 666
Różański Józef 236, 250, 679
Różewicz Tadeusz 301
Rubin Icchaak 662
Ruchniewicz Krzysztof 677
Rudzińska Anna 311
Rulewski Jan 409, 422, 429, 436, 437, 449, 487
Rumkowski Chaim 30, 31, 35
Rusiniak-Karwat Martyna 663
Rutkowski Tadeusz 673
Rybicki Józef 369
Rydz-Śmigły Edward 63
Rydzyk Tadeusz 601, 605
Rykowski Zbysław 679
Rywin Lew 608
Rzepecki Jan 69, 140–142
Saakaschwili Micheil 632–634
Sabbat Kazimierz 463
Sacharow Andrei 368
Sadowska Joanna 680
Sagladin Wadim 514
Sakowska Ruta 661
Sakson Andrzej 669
Samsonowicz Henryk 302
Sapieha Adam Stefan 12, 156, 157
Sarapat Adam 675
Sarkozy Nicolas 633
Sasanka Paweł 684
Schaff Adam 189, 207, 239, 271
Schdanow Andrei 171
Schenk Dieter 661
Schetyna Grzegorz 636, 649
Schmidt Helmut 353
Schröder Gerhard 611, 613–615
Schwarzbart Ignacy 662
Serow Iwan 105, 119
Serwański Edward 660
Seyda Marian 51, 56, 58
Siedziako Michał 676
Siemiątkowski Zbigniew 582, 606, 612, 676
Sieniewicz Konrad 682
Sienkiewicz Bartłomiej 647, 648
Sienkiewicz Jarosław 409,
Sikorski Radosław (Radek) 615, 623, 625, 630, 631, 642, 643, 648, 649, 688
Sikorski Władysław 47–49, 51–55, 58–62, 64, 65, 67, 72–75, 83–87, 116, 665
Siła-Nowicki Władysław 411, 428, 485, 510
Sitarek Adam 663
Sitek Ryszard 681
Siwak Albin 425
Siwicki Florian 470, 472, 499, 514, 540
Siwiec Ryszard 324
Skiwski Jan Emil 17
Skobelski Robert 676
Skórzyński Jan 684–686, 692
Skrzypek Andrzej 676
Skubiszewski Krzysztof 535, 550, 558, 562, 563, 688
Skulbaszewski Antoni 224
Slánský Rudolf 224, 315
Słabek Henryk 669
Słonimski Antoni 303, 310, 316, 319
Słowik Andrzej 409, 487
Smolar Aleksander 313, 377
Smolar Eugeniusz 463
Smolar Nina 463
Snyder Timothy 666
Sobór-Świderska Anna 670
Socha Łukasz 667
Sokorski Włodzimierz 210, 277
Solana Javier 617
Solorz-Żak Zygmunt 596
Solschenizyn Alexandr 368
Sosabowski Stanisław 102
Sosnkowski Kazimierz 48, 51, 57, 64, 85, 89, 91, 99, 230
Sosnowski Romuald 500
Sowa Andrzej L. 659, 664
Spałek Robert 670, 674
Splett Karl Maria 12
Spychalski Marian 114, 167, 223, 243, 244, 258, 271, 321, 329, 674
Stalin Josef 3, 22, 25, 27, 51–54, 60, 62, 71, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 100–104, 106, 112, 113, 115, 122, 127, 128, 137, 170, 172–174, 177–182, 184, 197, 219, 235–237, 241, 250, 259, 271, 290, 301, 315, 319, 330, 360, 362, 363, 518, 664, 667, 668
Stańczyk Jan 56
Starewicz Artur 270, 321
Staszewski Stefan 239, 319
Stecko Jaroslav 38
Steinbach Erika 613
Steiner Jean-François 666
Steinmeier Frank-Walter 626, 643
Steinsbergowa Aniela 369
Stelmachowski Andrzej 486, 492, 511
Stemplowski Ryszard 680
Stempowski Jerzy 682
Stobiecki Rafał 673
Stokłosa Jacek Maria 510
Stokłosa Katarzyna 677
Stola Dariusz 662, 674, 675, 681
Stomma Stanisław 280, 281, 364, 679
Strąk Michał 574
Stroop Jürgen 35
Struzik Adam 573
Stryjkowski Julian 300, 308
Strzelecki Jan 166, 368
Strzelecki Ryszard 271, 327, 336
Strzembosz Tomasz 665
Suchocka Hanna 562–567, 574, 575
Sułek Antoni 676
Suslow Michail 402
Swianiewicz Stanisław 664
Szacki Jerzy 301, 691
Szaniawski Klemens 375, 412
Szarota Tomasz 660, 665, 666
Szaynok Bożena 663, 677
Szczepański Jan 310, 339
Szczepański Jan Józef 375, 681
Szczepański Maciej 357, 361, 417, 453
Szcześniak Antoni B. 664
Szczęsna Joanna 374, 680
Szczurek Mateusz 647
Szeptyckyj Andrij 40
Szeremietiew Romuald 560
Szeruda Jan 218
Szewińska Irena 349
Szlachcic Franciszek 321, 326, 336, 355–357
Szlajfer Henryk 317
Szmajdziński Jerzy 636
Szumiło Mirosław 670
Szurkowski Ryszard 349
Szwalbe Stanisław 131, 166
Szydlak Jan 329, 336, 354, 355, 357, 401
Szydło Beata 652–655
Szymborska Wisława 301
Ślusarczyk Andrzej 536
Światło Józef 220, 235, 236
Świda-Ziemba Hanna 672, 673
Świerczewski Karol 90, 147
Tarka Krzysztof 682
Tatar Stanisław 68, 673
Tatarkiewicz Władysław 208, 301, 310
Tazbir Janusz 302
Tebinka Jacek 665, 676, 677
Tejchma Józef 328, 336, 354, 355
Thatcher Margaret 442, 620
Tischner Józef 470
Tito Josip (Josip Broz) 172, 178, 260
Tokarczuk Ignacy 380
Tokarska-Bakir Joanna 662
Tokarzewski Michał siehe: Karaszewicz-Tokarzewski Michał
Tomala Mieczysław 677
Tomaszewski Janusz 592
Torańska Teresa 469, 672
Toruńczyk Barbara 464
Torzecki Ryszard 664
Truman Harry 170
Trump Donald 655
Trzeciakowski Witold 500
Trznadel Jacek 469, 680
Tschernenko Konstantin 441, 480
Tumidajski Kazimierz 93, 94
Turlejska Maria 668
Turonek Jerzy 665
Turowicz Jerzy 156, 215, 280, 310, 485
Turski Ryszard 249, 675
Tusk Donald 595, 601, 602, 619, 628–645, 647–649, 653, 688
Tuwim Julian 208
Tymiński Maciej 675
Tymiński Stanisław 546–548
Tyszkiewicz Jakub 677
Urban George 683
Urban Jerzy 453, 488, 495, 496
Urynowicz Marcin 663
Ustinow Dmitri 424
Utnik Marian 637
Wajda Andrzej 301, 342, 368, 393, 637, 681
Walentynowicz Anna 376, 397, 433, 637
Walicki Andrzej 301
Waligóra Grzegorz 684
Waliszewski Leszek 409
Wałęsa Lech 376, 398–400, 402, 404, 405, 407–411, 415, 423, 429, 433, 434, 436, 448, 449, 454, 464, 465, 484–487, 491–500, 508, 512–514, 535, 542–549, 551, 554–562, 567, 568, 570, 573, 574, 576–582, 598, 617, 630, 685, 691, 692
Wandycz Piotr 305
Wańkowicz Melchior 300, 310, 311
Wardzyńska Maria 660, 665
Wasilewska Wanda 26, 27, 60, 86, 90, 94, 114
Waśko Andrzej 656, 657
Wat Aleksander 26
Ważyk Adam 211, 236, 310
Wąsacz Emil 597
Weintraub Wiktor 305
Werblan Andrzej 271, 356, 670, 673
Wereszycki Henryk 208
Werfel Roman 207
Wesołowski Włodzimierz 675
Węgrzyn Dariusz 120
Wiaderny Bernard 678, 682
Widy-Wirski Feliks 131
Wielowieyski Andrzej 375, 410, 428, 486, 512, 679
Wieniawa -Długoszowski Bolesław 47
Wierzbicki Marek 673, 686
Wierzbicki Piotr 469, 543
Wierzyński Kazimierz 305
Wildstein Bronisław 464
Wilecki Tadeusz 576
Winstone Martin 661
Witaszewski Kazimierz 240, 271
Witos Andrzej 86, 94
Witos Wincenty 48, 86, 130
Władyka Wiesław 679
Włodarczyk Wojciech 557
Włodawiec Bogusław 459
Wnuk Rafał 671, 672
Wojdon Joanna 682
Wojtyła Karol siehe: Johannes Paul II.
Wolański Marian S. 682
Wolf Nina 465
Wolsza Tadeusz 671
Woroszylski Wiktor 210, 249, 308, 681
Wozniesienski Dymitr 224
Woźniakowski Krzysztof 681
Woźniczka Zygmunt 671
Wójcik Przemysław 675
Wójcik Zbigniew 302
Wrona Janusz 670
Wrzaszczyk Tadeusz 401
Wrzyszcz Andrzej 661
Wujec Henryk 374, 543, 544
Wycech Czesław 130, 266, 278
Wyka Kazimierz 310
Wyszyński Stefan 213, 215–218, 241, 243, 244, 248, 266, 279, 293–296, 298, 353, 379–381, 384–387, 401, 411, 421, 426, 677, 678
Zachwatowicz Jan 209
Zaleski August 48, 51, 56, 228, 230, 231, 304
Zambrowski Roman 114, 167, 169, 185, 239, 269, 271, 319, 670
Zanussi Krzysztof 301, 342, 368, 393
Zaremba Marcin 672, 673
Zaremba Piotr 622, 691, 692
Zaremba Zygmunt 229
Zarzycki Janusz 270
Zawadzki Aleksander 90, 114, 167, 184, 185, 197, 240, 242, 271, 670
Zawieyski Jerzy 211, 280
Zawistowski Andrzej 675
Zawodny Janusz 666
Zdrada Jerzy 510
Ziętara Paweł 682
Ziobro Zbigniew 628, 652, 656,
Zlatkes Gwido 686
Zych Józef 579
Zysiak Agata 674
Żabiński Andrzej 416
Żandarowski Zdzisław 401
Żaryn Jan 677
Żeleński Tadeusz (Boy) 7
Żenczykowski Tadeusz 70, 97, 666
Żółkiewski Stefan 207, 239, 270, 320
Żuławski Zygmunt 131
Żymierski Michał (Rola) 94, 121, 196, 674
  • Collapse
  • Expand

Geschichte Polens 1939-2015

Übersetzung und wissenschaftliche Redaktion von Bernard Wiaderny