Author:
David C. DeMarco
Search for other papers by David C. DeMarco in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Free access

Indices

1. Index of Names

1.1 Ancient Names

Abraham 14, 43, 193, 287, 292, 295-298, 300, 304
Aelian (Claudius Aelianus) 88
Alaric 7-10
Ambrose 178, 181, 187
Ambrosiaster 26n59
Apuleius 12, 33, 45, 63, 77-79, 81, 83, 98, 116, 155, 181, 213, 215-216, 220, 223-226, 231, 239, 278, 312n2, 313
Ps.-Apuleius 21
Aristotle 59n194, 118n485, 216n836
Augustine passim
Basil of Caesarea 5, 22-23n40, 170, 277n1086
Chaeremon 123-126, 128, 222n872
Cicero 5, 18, 21, 33, 47, 71, 209, 271
Clement of Alexandria 88
Cornutus 128
Cosmas of Jerusalem 223n879
Cronius 254
Cyril of Alexandria 105, 111-113, 115, 119
Damascius 164, 165n636
Eusebius of Caesarea 83, 90, 96-98n379, 103, 121-124, 137-138, 141n575, 168, 170, 177, 213, 218n855, 222, 231, 234, 236n928-929, 238n938
Herodotus 13n506
Hesychius 110, 117
Hippolytus 164n630
Honorius 10
Iamblichus 12, 23n40, 50-51, 63, 68, 75, 90-94, 96-115, 119, 121-122, 124, 126n524, 128n528, 131-132, 135-136, 154n588, 158n601-603, 160-161, 198, 212, 219n861, 221, 227, 253-260n1027, 265n1050, 269, 314
Irenaeus 26n59
Jerome 9n64, 56, 268
John Philoponus 160-162
John the Baptist 36
Labeo 220
Lactantius 29, 49n148, 235, 278n1092
Manetho 101n403
(Flavius) Marcellinus 8
Marius Victorinus 3, 5, 26n59, 67n236, 167n643
Michael Psellus 90n334, 164
Moses 14, 43, 143
Nemesius 254-255
Ps.-Nonnus 154
Origen 121n497, 128, 221n868, 252, 266n1053
Orosius 8-10
Paulinus of Nola 277
Philo 62n215, 67n233, 261n1030
Philostratus 88-89
Phrynichus 47n134
Plato 5, 12, 15, 59n194, 62n215, 78, 216n836-841, 225-226, 252, 256, 258-259, 261, 263-264, 266-267, 270-272, 310, 316-317
Ps.-Plato 216n838-217n842
Plotinus 3-4, 12, 22-24, 36, 46-47, 51, 55, 63, 65-66, 68, 132n547, 144-145, 154n588, 164-165, 167-168, 170-171, 173, 201, 227, 249, 251-253, 256, 261, 267, 311, 316
Plutarch 71
Porphyry passim
Proclus 59n194, 61n207, 62n213, 164, 167, 169, 204n795, 217n847, 219n861, 280n1102
Ptolemy 22n40-23n40, 100-101n402
Sallust 6n40
Sibyl 236-239, 305
Synesius 55n177, 57n188-58n188, 59n198, 166n643
Tacitus 6n44, 124
Tertullian 29-30, 206, 263, 306
Theodore of Asine 169n658, 254
Theodoret 141
Thessalus Astrologus 108
Vergil 31-32, 89, 150, 235-238, 264-267
Volusianus 8

1.2 Modern Authors

Adams 117n479
Addey 91n338, 219n858
Alexandre 187n26
Altaner 234n918
Angus 49n148
Arts 32n104, 268n1061, 280n1100
Asheri 124n506
Ayres 174n672-673
Baltes 12n85, 22n39, 51n156, 55n175-177, 56n181, 57n183-59n198, 65-66, 68n242, 69n247, 71n259, 75n281, 169, 181n699, 216, 225n896, 251-256, 261, 269n1062, 272n1069, 274n1074, 287
Bardy 7n48, 11n74, 14n96, 150n577, 259n1022
Barton 153n583-585, 216n836
Baumbach 3n12
Bechtle 167n646
Becker 48n142, 128n532, 182n702, 251n970, 252n974, 258n1015, 274n1076, 275n1078, 276n1085, 289n1121-122, 290n1125, 293n1127-1128, 315, 318
Beekes 33n105
Benko 236n930, 237n932
Bertocchi 79n303
Blaise 22n34, 201n776, 204n791, 206n798, 223n884, 230n911, 263, 269, 278n1090-1091, 282, 295
Blass 126n522
Blönnigen 9n66
Bochet 193n762, 275n1077, 276n1079, 317n35
Boeft, den 61n209, 67n235, 130n535-536, 199n769-770, 273n1072, 277, 305n1148, 306n1150
Bolkestein 187n730
Boll 162n624
Bonner 35n117
Bos 59n194
Bouffartigue 131n538
Bull 221n866, 222n873
Burton 185-186
Brisson 56n180, 59n195, 262n1041
Cameron 179n691
Canning 206n799
Carlier 253n982-986, 256n1007
Catapano 2n11
Cavalcanti 2n10
Chase 24n47
Chelius 77n291
Clark 276n1080, 279n1095, 284n1115-1116
Clarke/Dillon 136n560
Cline 62n214
Colbert 71n258, 76n285, 89n742, 191n754, 259n1021, 268, 280
Collins 49
Cook 39n121, 235n923
Courcelle 3n21-22, 5n38, 9n65, 235, 239n939
Cunliffe 109n446
Curbelié 2n3
Cutrone 179n691
Danckaert 224n894
D’Ancona 59n195
Danker 33n105, 33n109, 46n129, 118n488, 126n521
Dawidowski 174n668
Deferrari and Keeler 11n75, 21n26, 308
Deuse 169n658, 253n985, 254n994
Dickey 209
Dillon 165n639, 202n781, 219n861, 253, 255
Dodaro 8n53, 179n691, 182n703
Dodds 47n135, 51n162, 109n443, 109n445, 131n537, 131n539, 132n541, 136n564-565
Dombart 1, 7n50, 21, 27, 29n77, 34, 80
Donnegan and Patton 117n472
Donnelly and Sherman 2n3
Dörrie 12n85, 22n39, 51n156, 55n175, 55n177, 56n181, 57n183, 57n188, 58n189, 59n194-195, 59n198, 65n222, 66n230-231, 68n242, 69n247, 71n259, 75n281, 98n380-382, 100, 123n504, 164n631-633, 169n655-657, 216n837, 217n849, 251-256n1006, 261n1030-1032, 269n1062, 274n1074-1075, 287, 288n1119
Douven 6n42
Drecoll ix, 2n3, 3-4, 8n54, 9n66, 11n76, 78n297, 180n696, 183n709, 189n741, 208n804, 223n886
Drobner 2n3, 236
Edwards, G. Fay 23n45
Edwards, Mark J. 3n12, 165n638, 169n659
Emilsson 3n12
Eno 285n1117
Erler 3n18-22, 12n87
Finamore 154n588, 219n861, 253, 255
Fischer 20n25
Fitzmyer 183n707
Flamand 56n180
Fleteren, van and Grote 24n48, 189n740
Förster 4n27, 7n48, 11n74
Frede 26n59
Fredouille 7n51, 12n87
Frend 8n61-9n64
Frie and Nieswand 315n14
Fuhrer 22, 70n252, 188n738
Geerlings 208n807, 299n1137
Gillis 19n17, 20n24, 24n52, 25n53, 30, 31n94-99, 33n106, 34n114, 96n366, 155n590, 184n710, 244, 256n1009, 257n1014, 280n1100
Girgenti 3
Glare 22n34
Goulet 3-6, 46n132, 49, 50n155, 51-52, 55n176, 58n191, 60, 66, 67n232, 68-72, 73n271, 74, 75n281, 76, 77n292, 79-80, 81n311, 83n313, 86, 88n323-324, 89n333, 128n531, 151n578, 152n581, 155n592, 158n604, 163, 164n635, 168n653, 171n664, 177-178, 198n765, 199, 202, 203, 214, 227n900, 231, 234, 239n943-945, 240n947-241n952, 242-245, 247-248, 251n971, 257n1011-1013, 258n1017, 259n1019, 260n1024-1025, 262n1033, 263n1043, 265n1051, 274, 278n1094, 305
Gray 125
Greenbaum 153n586, 156n595, 157-159n607, 161n619-621, 162n625, 217n848, 221n865-867
Grote 2n6, 24n49, 189n740
Gryson 26n59
Gundel 153n587, 155, 222
Guy 14n97
Hadot 167, 243n959
Hagendahl 235n927, 238n936
Halsall 9n68
Hartmann 3n12, 12n85
Hauck 18n7
Haupt 141
Heath 6n45
Heather 7n48, 8n60, 9n68, 10n71
Helbers-Molt 155n590
Helm 116
Helmig 253n983
Hendel 6
Henderson 117n475
Henry 23n42, 46n129, 66n227, 68n245, 252
Hensellek 185n716, 189n739, 212n820
Hill 306n1155
Hoffmann 21, 80, 184
Hofmann and Szantyr 69n249, 288, 290n1124
Holte 19n19
Hopfner 63n217, 109, 131n537-539, 132n541-544
Horn 2n10
Hornblower 239
Horst, van der 124, 126n524, 128n528,
Houghton 186, 187n723
Hübner 22n40, 221n869
Jacobsen 317n32
Jacoby 2, 7n50, 71n258, 78, 86n317, 89, 154, 171, 184n711, 188n733, 191n754, 206, 207n801, 208, 212, 224, 240, 259n1021, 267n1057, 269n1064, 284n1114, 285n1117, 286n1118, 302-304, 309n1157
Johnson 3n12, 161n621, 165n637, 167, 181n699, 198, 202n780, 276n1080, 280n1101, 319n40
Johnston 168n651
Joosten 6n40
Kalb 1, 7n50, 19, 21, 27, 29n77
Kallis 67n234
Karlsen 228n905
Keener 282n1110
Kessler 182n703
Keyser 126n524, 128n528, 222n872
Klauck 11n79
Kleinknecht 59n192
Knott 223n885
Koster 153n584
Kötting 299n1137
Kroon 19n14-16, 20, 26, 31n92-98, 49n151, 50n152, 53n170-171, 85, 96n369, 133n550-551, 184n714, 186n721, 190n744, 210n815, 225n804, 303n1144, 305n1147
Kugel 187n726
Kühn 165n640
Kühner 30, 50n153, 52n166, 55n174, 71, 77n290, 85, 125n516, 129n533, 138n569, 155, 173, 179n694, 184n713, 185n715, 187n730, 189n743, 208n802, 224n892, 229n909, 243n960, 299, 303n1145
Labhardt 46n130
Lam 178n685, 181
Lampe 34, 113n458
Lang 58n188
Leo 2n11
Leumann 89n330
Lewis and Short 238n935
Lewy 74-76n283, 156-157, 166n642, 201-204, 281-282n1106
Liddell 33n105
Lieberg 11n79
Liefferinge, Van 136n563
Lilla 2n11
Lipps 9n68
Lipton 6n43
Löhr 178n684
Lössl 4, 12n83, 19n13
Lütcke 285n1117
MacCormack 32n101, 235n925
Madec 3-6, 14n96, 46n132, 49-52, 55n176, 58n191, 60, 66n225, 67n232, 68n241-243, 69-77n292, 79-81, 83, 86, 88n323-324, 151n578, 152, 155, 163-164, 168n653, 171, 177-178, 198n765, 199, 202-203, 213, 227, 231n914, 234, 239-245, 247-248, 251n971, 257n1011-1013, 258n1017, 259n1020-260n1025, 262n1033, 263n1043, 265n1051, 274, 278n1094, 305
Mahoney 26n60, 29n76-80, 45n126, 133n548, 184n712, 188n734-736, 190-191, 223n883, 239n941, 259n1018, 283n1112, 298n1134, 299n1135
Maier 67n233
Majercik 68n239, 86n320, 202n781-783, 227n901
Marafioti and Ducos 299n1136
Marti 277n1086
Martindale 8n54-56, 9n67
Mathisen 8n59-60, 9n64
Mayer 206n797-798, 295n1133
McGushin 6n40
Meader 25n55, 76n285, 138n568, 139n572, 204n791
Meier 7n48, 8n61-9n68
Michl 62n214
Mohrmann 223n885
Moreau 8n53
Morlet 11n79
Moulton 34n113
Müller, C 2n10
Müller, G. A. 31n100, 32n101, 89, 238n937, 264
Mußner 191n756
Nat, van der 67n234, 108n441
Nautin 187n726
Nehring et al. 2n6, 8n52
Neuschäfer 5n39
Nilüfer 3n12
Noronha Galvâo 11n82, 18n4, 18n8
Nuffelen, van 9n66
O’Brien 12n87
O’Daly 9n63, 11n78, 21n28, 22, 123n505, 200n771, 254n992, 264n1044, 278n1093, 283n1113, 308
O’Donnell 12n87, 79, 88n322, 178n687, 179n693, 180n696, 181, 183n706, 187n727, 189n741, 212n819
O’Meara 5n38, 88n322, 152, 167, 177, 234, 314
Oort, van 2, 7n48, 187n722
Orlandini 79n303, 116n470, 269n1063
Oréal 90
Oroz-Reta 18n11
Parker 125n519
Pelttari 27-28
Pépin 59n195
Perkamas 12n85
Pinkster 25n55, 30n90, 76n285, 79n300-304, 184n710-711, 204n791, 208n802, 224n892, 232-233
Pohl 9n68
Quack 221n866
Ramos Guerreira 295n1131
Rasimus 167
Reale 12n85
Rémy 178n685, 180n696
Rengstorf 30n91
Rijksbaron 116n469
Risselada 188n732, 210, 256n1010, 258n1016
Ritner 223n881
Robert 44n122
Roessli 45n127, 239
Ronca 273n1072
Rosén 66n224, 123n506
Rüpke 11n79
Russel 57n188
Saffrey/Segonds 3, 51n161, 89-106, 109-114, 116-124, 126-129, 132-137, 139, 150, 161n620
Schelkle 89n328, 235n927, 266n1056
Schlange-Schöningen 8n61, 9n64
Schmidt 33n105
Scholten 141n575
Schrama 207n801
Schrickx 30n87-89, 96n365, 125n514, 172, 179n689-690, 210-212n818, 228n906
Schwyzer, Eduard 34n113, 124n508
Schwyzer, Hans-Rudolf 23n42, 46n129, 66n227, 68n245, 222n872
Segonds 262n1041
Seng 68n239
Sheppard 3n12, 58n188
Simonetti 174n668-669, 174n671, 180n697, 185
Sleeman and Gilbert 202n779
Smith, Andrew 3n12-14, 47n137-139, 49-52, 55n175-176, 57n184, 58n191, 60n202, 67n232, 67n237, 70-73, 76, 79-81, 83, 86, 152, 155, 160, 163-164, 166n643, 167, 170n662, 171, 199-200, 202, 204, 213, 215n832, 227, 234, 239-241, 243-244, 248, 254, 259n1020, 260, 265n1047-1048, 274, 278n1094
Smith, A. Mark 24n51
Sodano 61n207, 169
Somers 303n1143
Sorabji 251n973, 253n981, 254, 256n1007
Souter 268
Spevak 33n106, 33n110, 52n165, 64n220
Strathmann 30n86
Straume-Zimmermann 18
Studer 181n701, 182n703
Szlezák 22n39
Tanaseanu-Döbler 46n131, 48n145, 51n160, 60n203
Tarán 271n1067-1068
Taylor 58n190, 59n196
Tillemont 8n56
Timotin 204n793
Tkacz 304n1146
Tombeur 277n1088
Torchia 212n822
Tornau 2, 7n49, 8n58, 9n63, 156n593, 175n676, 187n724, 187n728
Touwaide 221n869
Trettel 2n3
Turner 167
Vannier 24n48
Versnel 76n284
Vigna 2n3
Vogel 259n1019
Voss 4n30
Vössing 7n51
Vrugt-Lentz 12n90
Wallraff 24n50
Ward-Perkins 9, 10n72
Welldon 34n112, 271n1066
Wetzel 2n10, 178n684
Wilberding 253
Wildberg 216n840
Wilson 158n600
Winden, van 187n726
Wolff 200
Yam x, 3n19-23, 8n54
Yonge 126n523
Zintzen 67n233

2. Index of Citations

2.1 Bible Verses

Genesis
Genesis 292, 296
1:1 187
2:17 183
6:2 117
11:28 296
12:1 296
15-21 43
15:17 43
18 43
18:18 43
19:1-22 300
19:12-26 43
21:2 43
39:2-6 307
Exodus
7:1-14:31 43
7-8 44, 45
7:11 43, 44, 45n128
7:22 44n123, 45n128
8:7 44n123, 45n128
8:16-12:42 44
8:18 44n123, 45n128
14:1-31 44
14:19 43
15:22-25 44
16:1-26 44
17:6 44
17:8-13 44
22:20 42, 43
Numbers
11:31-33 44
16:1-33 44
20:10-13 44
21:4-9 44
Deuteronomy
21:23 183
Joshua
10:12-14 301
1 Kings
17:17-24 302
2 Kings
4:18-35 302
13:20-21 302
18:4 44
Psalms
Psalm(s) 147, 148, 193, 194, 195, 297, 317n36
15:2 38, 39
39:5 18
49:12-13 40
49:14-15 40
50:18-19 39
66:3 297
71:20 LXX 194, 196
72 LXX (73) 193, 196, 317
72:1a LXX 196
72:1b LXX 196
72:2a LXX 196
72:2b LXX 196
72:2-15 LXX 194
72:3 LXX 196
72:4 LXX 196
72:5 LXX 196
72:6a LXX 196
72:6b LXX 196
72:7a LXX 196
72:7b LXX 196
72:8a LXX 196
72:8b LXX 196
72:9 LXX 196
72:10 LXX 196
72:11 LXX 196
72:12 LXX 196
72:13 LXX 197
72:14 LXX 197
72:15 LXX 197
72:15 LXX vl. 197
72:16 LXX 194, 197
72:17 LXX 194, 197
72:18 LXX 197
72:18-20a LXX 194
72:19a LXX 197
72:19b LXX 197
72:20a LXX 197
72:20b LXX 194, 197
72:21 LXX 197
72:21-22 LXX 194
72:22 LXX 197
72:23 LXX 194, 197
72:24 LXX 195
72:24a LXX 197
72:24b LXX 197
72:24c LXX 197
72:25 LXX 195, 197
72:26 LXX 195
72:26a LXX 195, 197
72:26b LXX 195, 197
72:27 LXX 195
72:27a LXX 197
72:27b LXX 197
72:30b LXX 194
72:28 LXX 41, 147
72:28a LXX 194, 195, 197, 317
72:38b LXX 195, 197
72:28b-c LXX 195
72:28c LXX 197
95:5 LXX 214, 288
Sirach
30:24 41
Isaiah
Isaiah 246, 258, 298
2:3 298
Daniel
Daniel 258
Hosea
6:6 40
Jonah
2:1-11 301
Micah
6:6-8 40
Matthew
2:2 301
6:31-33 307
9:23-25 302
9:35 301
10:20 172
22:40 40
23:26 195
27:52-53 302
Mark
5:1-9 306
5:13 301
5:35-42 302
15:28 304
Luke
1:35 167
7:11-15 302
8:49-55 302
24:45-47 298
John
1:1 174
1:1-5 184, 250
1:5 188
1:6-9 36
1:14 184, 250
1:16 36
3:14 44
3:16 241
5 258
5:24 241
6 186
6:40 241
6:47 241
6:51 241
6:60 185, 186
6:63 186
6:66 186
8 186
8:12 188
8:22 186
8:25 187
11:1-44 302
14:6 276, 282, 297
Acts
Acts 275, 280
7:53 143
9:2 282n1111
9:36-41 302
16:16-18 301
19:9 282n1111
19:19 46
19:23 282n1111
20:7-12 302
24:5 280n1097
24:14 280, 280n1097, 282
24:22 282n1111
28:22 280n1097
Romans
Romans 178
1:20 142
1:21 25, 36
4 295
4:12 295
5:15 232
5:19 43
6:23 183
8:3 181
9:20 294
11:33-34 294
12:1 41
12:1-2 42
12:1-6 41, 42
12:2 41
12:3-6 42
12:5 42
1 Corinthians
1 Corinthians 56, 57
14:14 57
14:15 233
2 Corinthians
2 Corinthians 56, 57
4:8-9 308
11:14 86, 87
Galatians
Galatians 43, 178
2:19 41
3 295
3:6-20 43
3:13 183
3:16 192n759, 289
3:19 190, 191, 193
3:19-20 143
3:20 149
3:29 192n759
4:6 172
6:14 41
Ephesians
3:18 202n785
6:12 232
Colossians
1:16 158
2:9 26n59
2:18 288
1 Thessalonians
5:23 233
1 Timothy
2:5 149
Hebrews
Hebrews 146
1:14 200n774
8:6 149
9:15 149
12:18-21 143
12:24 149
13:16 40
Revelation
4 200
6:11 291

2.2 Augustine, De ciuitate Dei (excluding book 10)

1,Praefatio,5-8 8n57
1,2,21 178n684
1,6,3-4 295
1,9,67 67
1,25,21-23 295
1,28,1 67
1,29,1 67
1,32,8-9 274
1,35,15-20 309
1,36,12 107
2,1,25-29 8n57
2,2,1 67
2,4,14-39 117
2,4,31-39 240
2,18,1 67
2,21,112-123 298
2,24,35 305
2,25,1-38 240
2,25,1-27,30 133
2,26,7-8 61n208
2,27,16-20 295
2,53,1 68n244
3,3,1 67
3,5,1-22 117, 118n481
3,8,1 67
3,17,52 162
4,2,40 107
4,3,1 67
4,4,1 67
4,8,1 162n627
4,8,7 261
4,8,8-12 162
4,9,1 162n627
4,11,22 162n627
4,13,3 280n1096
4,16,12-13 162n627
4,17,1 280n1096
4,20,4 162n627
4,21,42 162n627
4,23,17-18 162n627
4,23,43-44 18n10
4,25,13-14 295
4,34,1 67
4,34,22-24 162n627
4,34,24-27 212n821
5,3,1 67
5,11,1 67
5,21,1-23,44 10n73
5,22,29-41 10n73
6,1,6-7 18n6
6,1,73 162
6,5,1-10 11n80
6,7,36-38 240
6,9,79-106 11n81
6,10,80 162
6,12,1-37 11n82
7,1,1-3 26
7,23,31-33 295
7,25,1-12 213
7,25,4-8 150
7,25,6 289
7,35,1-5 240
7,35,11-14 295
8,1,15-36 12n84
8,3,31-44 19
8,4,1-12,28 20, 25
8,4,33-50 252
8,4,43-50 20
8,5,1-3 317n37
8,5,77 185
8,6,29-30 56
8,8,1-32 19
8,8,33-49 206
8,8,44-46 18
8,8,46-49 194, 317n37
8,8,46-9,14 20
8,9,46-52 206
8,10,25-26 25
8,12,11-14 12n86
8,12,14-28 12n88
8,12,23-28 20
8,12,25-27 289
8,12,26 50, 51, 254
8,12,27 50
8,12,28-29 20
8,12,28-30 273, 289, 291
8,12,28-9,23,76 16n2, 25
8,14,1-9,23,70 181
8,14,20-22,15 77, 215n834
8,14,22 215n834
8,15,46-52 224
8,23,18-26 21n30
8,23,56 25
8,27,27 67
9,1,3-8 220
9,3,1-13,79 224
9,3,1-16,80 77, 215n834
9,3,11-19 224n889
9,4,101 107
9,6,6-10 295
9,9,11-13 181
9,11,11-13 18n5, 27n61
9,12,1-3 181
9,13,1-15,64 224
9,13,26 67
9,13,44-15,26 207
9,13,55 18n5, 27n61
9,13,64 21n31, 205
9,14,13 205
9,15,1-64 180
9,17,5-7 65
9,19,1-6 220
9,19,6-9 130n536
9,19,10-11 212
9,22,12-17 306n1153
9,23,1-76 61
9,23,4-9 206
9,23,5 185
9,23,9-12 21n31, 25, 205
9,23,22-24 35
9,23,48-76 13n91
9,23,49-60 220
9,23,57-60 63, 63n219
9,23,64-67 181
9,23,70-76 16
11,3,1 185
11,9,60 24
11,10,1 67
11,11,1-13,34 266n1052
11,25,26 185
12,1,36 67
12,4,31 185
12,14,1-20 266n1053
12,21,1-132 266n1053
12,21,61-68 266n1054
12,21,63 263n1042
12,21,65-68 259, 260
12,21,66 260
13,3,1-2 182
13,3,3-4 183
13,5,23-6,16 183
13,6,1-2 182
13,11,45-46 107
13,16,22-34 21n29
13,19,21-22 264
13,19,23 264
13,19,41-19 262
13,19,41-49 259n1023
14,5,11-21 261, 262
14,5,27-43 266
14,13,1-20 178
14,15,6-7 21
14,15,53-54 185
15,8,78 107
15,23,1-141 117
15,23,14-25 118n481
15,23,80-82 117
15,23,107-112 118
15,26,5-11 206
16,6,30 185
16,12,1-34,36 295
16,43,61-80 299
18,9,1-33 133
18,9,23-24 133
18,23,1-2 305
18,23,61-62 185
18,23,71 235
18,23,87 235
18,50,1-8 298
19,4,3-4 20n25
19,9,1-24 88
19,13,9-10 208
19,15,22-23 207
19,21,76-23,190 43
19,22,16-20 228
19,22,17-20 289
19,22,17-23,190 177
19,23,1 177
19,23,1-3 201
19,23,1-15 5n38
19,23,2-3 201
19,23,6-7 153
19,23,49-50 234n921
19,23,54 4n35, 153
19,23,55-56 153
19,23,56 168
19,23,56-58 234n919
19,23,60-62 234n922
19,23,74-75 289
19,23,74-91 235
19,23,116 201
19,23,131-132 204
19,31,9-38 288
20,5,108-6,82 258
20,17,56-57 66
20,20,1-95 258
20,21,1-16 258
20,23,66-90 258
21,6,33-53 88
21,10,11-12 67
21,13,1-28 264n1045
21,17,7-18 266n1053
22,3,24-25 289
22,8,432-433 107
22,9,15 185
22,12,56-64 259n1023, 262
22,26,16-21 21n29
22,26,34-44 267
22,26,38 264
22,27,1-3 289
22,27,17-18 262
22,28,33-37 259n1023
22,29,84 44
22,29,162 185

2.3 Ancient Texts

1 Enoch [1 Enoch. 1970]
6-7 118n480
Aeneas of Gaza
Theophrastus [Aeneas of Gaza. 1958] 254, 257n1012
Ambrose
De incarnationis dominicae sacramento [Ambrose. 1964]
6,60 178n686
Exameron [Ambrose. 1897]
1,2,5 187
1,4,15 187
Apuleius
De deo Socratis [Apuleius. 1991]
1 155, 225
1-13 215, 215n833
2 225, 226n897, 226n898
3-6 78n294
8 216n835, 225n895
8-9 224n888
12 78, 78n293, 224n889, 226
13 181
Ps.-Apuleius
Asclepius [Apuleius. 1991]
23 21n30
Augustine
Ad Cresconium [Augustine. 1909]
4,73 297
Confessiones [Augustine. (1981) 1990]
7,18,24 189n741
7,18,24-19,25 178
7,18,24-21,27 178n685
7,21,27 189n741
7,23,33 268
8,2,3 5n38
10,35,54-57 212
10,42,67 88
Contra Academicos [Augustine. 2017]
1,21 22
2,3 22
2,7 53n173
Contra Faustum [Augustine. 1891]
14,2-7 183
15,9 29n84
20,21 29n85
22,17-21 39, 39n120
Contra Iulianum [Augustine. 1865b]
6,12 223n883
Contra Iulianum opus imperfectum [Augustine. 2004]
4,34 183
6,20 21
Contra aduersarium legis et prophetarum [Augustine. (1985) 1997]
2,33 190n748
Contra duas epistulas Pelagianorum [Augustine. 1913]
3,3 190n748
3,7 190n748
Contra litteras Petiliani [Augustine. 1909]
2,18,40 87n321
2,39,94 18n6
De Genesi ad litteram [Augustine. 1894]
3,10,14-15 67
3,10,15 68n238
5,19,38 191n757
7,10,15 252n975
9,16,30 192, 193
9,18,35 296
11,17,22-26,33 266n1052
12 56
12,6 56n178
12,7,16 56n179, 57n187
12,8,19 57n185, 57n186
De Genesi contra Manichaeos [Augustine. 1998]
1,23,35-41 299
2,42 73n272
De Trinitate [Augustine. 1968a, 1968b]
4,5 181
4,6 182, 182n703, 183
4,13 88
4,29 172n667
4,31 22n37
5 172
5,10 172, 175
5,12 172
5,14-15 175n675
8,8 301-302, 302n1139
12,11 185, 185n718
13 18
13,7 18n9
14,1 35n116
15,28,51 174n673
De baptismo [Augustine. 1908]
5,10,12 70n253
De beata uita [Augustine. 2017]
4 170, 170n661
De cathecizandis rudibus [Augustine. 1969]
33 186
De ciuitate Dei [Augustine. 2003b]
8-10 12
10,1 21n32
De consensu euangelistarum [Augustine. 1904a]
1,15,23 235, 235n924
De correptione et gratia [Augustine. 2000]
27-28 266n1052
De diuersis quaestionibus octoginta tribus [Augustine. 1975]
35,1 242
44 300, 300n1138
58,2 300
De diuinatione daemonum [Augustine. 1900]
5,9 306, 306n1152, 306n1153
De doctrina christiana [Augustine. (1994) 2011]
1,2,2 179n692
1,5,5-40,44 174n672
1,10,10-14,13 179
2,14,13 180
2,16,25 185, 185n719
3 174
3,2,2 174, 174n670
3,2,3 174n673
3,2,5 174n668
4,20,39 190n750
De fide et symbolo [Augustine. 1900]
16-19 172
De haeresibus [Augustine. 1969]
4 27n64
17 28n69
41 175
De natura boni [Augustine. 1892]
39 66n226
De ordine [Augustine. 2017]
2,9,26 70n252
De perfectione iustitiae hominis [Augustine. 1902]
42 190n748
De spiritu et littera [Augustine. 1913]
31 190n748
De symbolo ad catechumenos [Augustine. 1969]
6 191n755
De uera religione [Augustine. 1962]
1 19n12, 53n172, 199n766, 273n1071
1-3 53
2-3 162n626
3 12n83
3-7 229, 229n910
7 4, 4n34, 179, 179n695
10 188, 188n737
26 176n678
31 176n679
Enarrationes in Psalmos [Augustine. (1956) 1990a, (1956) 1990b, (1956) 1990c]
29,2,2 22n35
66,5 297
72 193, 194, 196
109,13 175n674
139,8 177
Enchiridion [Augustine. 1969]
2 207
17 32n101
118 208n804
Epistulae [Augustine. 1895 (1-30), 1898 (31-123), 1904b (124-184), 1981 (1A*)]
1A* 11
1A*,1 11n77
7,4 60n200
55,2 182n704
82,20 190n748
102 13, 39, 289, 293
102,8 276, 293, 293n1127, 293n1128
102,16-17 39
102,17 38, 38n119
104 237
104,11 237, 237n933
118,33 4
132 8n53
135-138 13
137,3 308
137,12 237, 237n934
138 8n53
138,7 179n691
157,15 190n748, 191n752
164,19 182
184A 11
184A,5 7n49, 8n55, 11n76
258 237
258,5 237, 238
Epistulae ad Romanos inchoata expositio [Augustine. 1971]
3 238
Expositio epistulae ad Galatas [Augustine. 1971]
24 190, 190n747, 191n756, 191n757, 192n760
24-29 192
25 191n757
26 192n760
28 192n759
28-29 193n761
Expositio quarundam propositionem ex epistola ad Romanos [Augustine. 1971]
13-18 208, 208n805, 208n806
45,16-18 73n273
In Iohannis euangelium tractatus [Augustine. (1954) 1990]
26,10 74n274
29,6 308
38,11 74n275, 187, 187n729
39,1-4 187
54,2 74n276
Quaestionum in heptateuchum [Augustine. 1958]
2,116 22n36
5,29 305
Retractationes [Augustine. 1984]
1,1,2 18n4
1,2 18n4
1,4,3 173, 289
1,13,3 273n1070
1,13,9 37, 37n118, 273n1072
1,24,2 190n750
2,24 190
2,24,2 191n751
2,31 39
2,31,1 289, 289n1120
2,43,1 7n50
2,43,2 43
Sermones [Augustine. 1865a (134, 190, 241, 294), 1961 (26), 1966 (231), 2008 (156), (1996) 2009 (Dolbeau 22, 26); Augustine, and Pierre-Patrick Verbraken. 1968 (97)]
26,9 190n748
97,2 183, 183n708
134,4-5 182
156,4 190, 190n748, 190n749
156,5 192n758
190,4 297
231,2 183
241 13
241,7 168n652, 241n953, 266n1055
294,13 182
Dolbeau 22,4 180
Dolbeau 22,18 185, 185n717
Dolbeau 26 13
Dolbeau 26,40-41 180
Dolbeau 26,48 88, 88n323
Basil of Caesarea
Homilia in illud: Attende tibi ipsi [Basil of Caesarea. 1962]
7 22n40
Cicero
Epistulae ad Atticum [Cicero. 1987]
2 47n141
9,13,4 47n141
Laelius de amicitia [Cicero. 2006]
37 71n263
Timaeus [Cicero. 1975]
40 21n29
Claudius Aelianus
De Natura Animalium [Claudius Aelianus. 2009]
9,50 88n325
Clement of Alexandria
Paedagogus [Clement of Alexandria. 2002]
3,1,2 88n326
Cosmas of Jerusalem
Commentarii in Gregorii Nazianzeni carmina [Cosmas of Jerusalem. 2000]
52 223n879
Cyril of Alexandria
Contra Iulianum imperatorem [Cyril of Alexandria. 2016]
4,14 111n452, 112n455
Damascius
In Phaedonem (uersio 1) [Damascius. 1977]
172 165n636
Eusebius
Constantini imperatoris oratio ad coetum sanctorum [Eusebius. 1902]
19,4 238n938
20,2-3 236n929
20,8-9 236n928
Demonstratio euangelica [Eusebius. 1913]
3,7,1 234n920, 234n921, 234n922
Praeparatio euangelica [Eusebius. 1982, 1983]
3,4,1 222n875
4,6,2-3 231n913
4,8,4-5 218n855
4,16,23 83
5,5,5-6,4 83n316
5,7,1-2 168n654
5,9,16 90n337, 103
5,10,1 96n368, 98n379, 123n502
5,10,1-4 96n367
5,10,1-5 122
5,10,2 96n371
5,10,11 137n567
14,10,2 137n567
Herodotus
Historiae [Herodotus. 1987]
2,64,1 123n506
Hesychius
Lexicon [Hesychius. 2005, 2009, 2020]
Ο,1375 117n474
Σ,1009 117n478
Τ,35 110n447
Hippolytus
Refutatio omnium haeresium [Hippolytus. 1986]
10,33,2 164n630
Iamblichus
De anima [Iamblichus. 2002]
23 253, 255
24 255n1001
51 255, 255n1004
De mysteriis [Iamblichus. 2013]
1,1 121
1,2 91n340, 92n341, 136n561
1,8-10 92
1,10-14 96
1,11 97
1,12 97
1,12-14 97
1,14 97, 97n375
1,18 100n397, 100n400
1,19 101, 102, 103
3,18 97, 104
3,20 103, 104, 265n1050
3,21 105, 107, 119
3,22 106n432
3,23 91n339, 107, 119
3,27 105, 131
3,28 132
3,28-30 110
3,30 110n449
3,31 122
4,1 122
5,23 131
7,4 135
8 135
8,2 68n240
8,4 158n601
8,8 260n1027
9 132, 135, 160
9,1 160n615, 161n617
9,7 221n870
10,1 135
10,5 135n557
65 135
9,3.6 68n246
In Platonis Timaeum commentaria [Iamblichus. 1973]
Fr. 77 219n861
Irenaeus
Adversus haereses [Irenaeus. 1982]
2,9,2 26n59
Jerome
Commentarii in Esaiam [Jerome. 1963]
3,7,10-11 56n182
Dialogus contra Pelagianos [Jerome. 1990]
1,7 268
John Philoponus
De opificio mundi [John Philoponus. 1897]
4,20 160n613
Lactantius
De ira Dei [Lactantius. 1982]
22,8 29n83
23,10 278n1092
Diuinae Institutiones [Lactantius. 2005]
2,16,4 49n148
Manetho
Apotelesmatica [Manetho. 1998]
1,139-141 101n403
Marius Victorinus
In epistolam Pauli ad Galatas [Marius Victorinus. 1986]
2 67n236
Nemesius
De natura hominis [Nemesius. 1987]
2 254n995, 254n996, 254n997, 254n998, 255n1000
Ps.-Nonnus
In orationem IV Gregorii Nazianzeni commentarius [Ps.-Nonnus. 1992]
6 154
Origen
Contra Celsum [Origen. 2001]
8,58 221n868
3,44.55 121n497
Orosius
Historiae aduersum paganos [Orosius. 1990, 1991a, 1991b]
1,Prol.,10 10n72
1,16,2-4 9n66
2,3,2-3 9n66
5,1,13 9n66
5,22,5-6 9n66
7,2,7 9n66
7,23,1-4 9n66
7,39,3-40,1 9n66
7,40,1 8n62
Paulinus of Nola
Epistulae [Paulinus of Nola. (1894) 1999]
12 277n1089
12,4 277n1088
PGM (Papyri Graecae magicae) [PGM. 1973, 1974]
4,475-829 154
4,2708-84 223n882
7,862-918 153
13,1-343 223n881
36,211-230 154
Philo
De somniis [Philo. 1898]
1,139ff. 261n1030
1,141 62n215
Philostratus
Vita Apollonii [Philostratus. 1870]
1,4 88n327
Phrynichus
Praeparatio sophistica [Phrynichus. 1911]
Γ: γόης 47n134
Plato
Cratylus [Plato. 1995]
400c 59
Phaedo [Plato. 1995]
81a 261
81c4-d4 59n194
91b-c 271n1068
Phaedrus [Plato. 1985]
249a-b 266
Symposium [Plato. 1989]
202d-203a 12n90, 62n215
Timaeus [Plato. (1925) 1985]
35a1-4 169
Ps.-Plato
Epinomis [Ps.-Plato. 2013]
981B-985D 216
981C 216n838
984B 216n839
984D-985B 217n842
Plotinus
Enneades [Plotinus. (1964) 2005, (1977) 2004, (1983) 2010]
2,9,1 23n42
2,9,2 55n175
2,9,14 47n135
3,4,2 252, 252n977
3,4,6 68n246
4,3,12 252
4,4,26 47n135
4,4,40 47n135, 132n547
4,7,10 249
4,8,5 261
4,8,7 261
4,9,3 46n129, 47n135
5,1 164, 170
5,1,10 170
6,9,5 66n227
6,8,13.21 165
Plutarch
De sera numinis vindicta [Plutarch. 1974]
25-26 71
Porphyry
Ad Gaurum [Porphyry. 2012b]
1,1 254n989
16,5 157n597
Ad Marcellam [Porphyry. 1982]
13 230
17 53
21 62n210
26 23, 93n353
Commentarius in Claudii Ptolemaei Harmonica [Porphyry. 2016b]
1,1 24n47
Contra Christianos [Porphyry. 2016a]
70F. 43
73T. 280n1098
76F. 276, 293
118D. 39n121
De Styge (Περὶ Στυγός) [Porphyry. 1993]
377F. 215n832, 219n856, 220, 220n862
De abstinentia [Porphyry. 1977, 1979, (1995) 2003]
1,19,2 249
1,29,4 66n227
1,56,3 66n229
2,3,1-2 276n1083
2,34,1-36,5 205
2,36,5 218, 218n854
2,37 98
2,37-61 215
2,37,1-5 98n383
2,37,4-58,2 93
2,38-39 67, 76
2,38-40 101
2,38,1-39,5 76n288
2,38,2 95n363, 215, 215n831
2,38,2-3 68n244
2,38,3 220n864
2,38,4 93, 93n354, 101n404, 114n461, 224n891
2,39,2 181, 224n890
2,39,5 77n289
2,40,1 101n405
2,40,1-2 101n406
2,41,1-47,3 48
2,42,3 65n223
2,42,3-43,1 94n358
2,48,1 61n206, 131
2,49,3 132, 132n543
2,51,3 131n538
2,53,1 68n244
3,1,4 23n44
3,3,2 280n1096
3,11,3 23n41
3,14,2 217n846
4 124, 275, 276, 276n1081, 280
4,2,1 276n1082
4,7,2 124n512
4,7,6 124n507
4,11,2 281n1103
4,11,5 280n1096
4,13,3 49n149, 280n1096
4,13,8 217n846
4,13,8-9 281n1104
4,17,1 280n1096
4,17,1-18,3 281
39,3-42,2 95
De antro nympharum [Porphyry. 1969]
23 274n1074
35 160n616
De imaginibus [Porphyry. 1993]
352F. 219n859
355F. 213, 213n825, 217, 217n843, 219, 220-221
355F.-356F. 150
356F. 213, 213n826
De philosophia ex oraculis [Porphyry. 1993]
307F. 153
307F.-308F. 83n316
308F. 168n654
309F. 153, 214, 214n829
314F. 153, 218n850, 218n855
315F. 218, 218n852
317F. 153
318F. 86, 153
320F. 153
321F. 153
323F. 230, 274, 276n1084
323F.-324F. 280n1102
324F. 153, 230n912, 274, 282
325F. 200, 218n850
326F. 151
326F.-327F. 83n315
328F. 218n851
329F. 153
331F. 160n614
332F. 159, 160
333F. 153, 160n614
336F. 153
338F. 153
339F. 47n137, 61n205
341aF. 153
342F. 153
343F. 153
343F.-346F. 177n682, 234n917, 246
345F.-345aF. 287
345aF. 153
345bF. 234, 234n916
346F. 204, 204n793
347F. 153, 219, 219n857, 222
349F. 153
De regressu animae [Porphyry. 1993]
284F. 152n580, 155n591, 163n628, 171n665
285F. 199n767, 202n788, 204n792
286F. 47n139, 49n146
287F. 227n899, 227n902
288F. 50n154, 51n158, 52n168
288aF. 239n942, 239n944
289bF. 243n958, 244n963
290F. 55n176, 58n191, 60n202, 241n949
290aF. 86n318
291F. 164n634
292aF. 241n951
293F. 67, 70n255, 71n256
294F. 71n260, 72n269, 73n270, 76n286
294aF. 240n946
295F. 72n265, 79n298, 80n305, 80n307, 80n310, 81n312, 83n314
297F. 248n967, 248n969
297F.-297cF. 262n1034
297F.-297dF. 178
298F. 259n1020
298F.-298dF. 260
298aF. 261n1029, 262n1038
298cF. 262n1039
298dF. 259n1023
300aF. 262n1034
301F. 259n1023, 262n1035
301F.-301aF. 260, 262n1040
301aF. 259n1023
302F. 278n1094, 281n1105
302F.-302bF. 274n1073
Epistula ad Anebontem [Porphyry. 2012a]
Fr. 1 95, 136n559, 140n574
Fr. 9 92n344, 94, 98n386, 217, 219, 220
Fr. 10 51n160
Fr. 12 92n345
Fr. 13 92n345, 204
Fr. 13-14 97n373
Fr. 15 92n345, 97n378
Fr. 16 92n346
Fr. 21 92n347, 98n388, 99n390
Fr. 22 99n391, 99n392, 99n393
Fr. 24 102n408
Fr. 28a 62n212, 244
Fr. 34 119n494
Fr. 43 90n334
Fr. 45 62n211, 104n417
Fr. 46 97n374, 104n418
Fr. 47 104n419
Fr. 48 104n423
Fr. 50 105n428
Fr. 51 104n420, 106n430
Fr. 52 119n493
Fr. 53 105
Fr. 55 105
Fr. 57 106n437
Fr. 58 105n429, 107n439, 107n440, 131
Fr. 59 106n431, 132n542
Fr. 59-61 110n449
Fr. 62 95n364, 105, 111n451, 112n454
Fr. 62-63a 106n433, 305, 306n1154
Fr. 63a 113n457
Fr. 64 96n367, 96n368, 98n379
Fr. 65b 92n348
Fr. 65m,t,x-y 305
Fr. 66 96n368, 122n501
Fr. 66-67 98n379
Fr. 66-69 96n367
Fr. 68 123n503
Fr. 69 124n509, 125n513, 125n515
Fr. 71-73 96n367
Fr. 72 125n517
Fr. 73 126n520
Fr. 75 96n367, 127n525, 135n553
Fr. 77 131n540
Fr. 78 48n143
Fr. 79-81 135n555
Fr. 81 222, 222n872
Fr. 83-84 158n602
Fr. 83-92 132n545, 159n610
Fr. 84 68n246
Fr. 85 161n623
Fr. 85-87 159n611
Fr. 86 161n618
Fr. 87 161n622
Fr. 88-89 221n870
Fr. 91 23
Fr. 93 135n554, 135n557
Fr. 97 305, 306n1151
Fr. 99 135n557
Fr. 100 137n566, 137n567, 305
Excerpta apud Stobaeum ex ignoto Porphyrii opere [Porphyry. 1993]
382F. 253
Homerica generalia et incertae sedis [Porphyry. 1993]
404F. 265n1047
In Aristotelis categorias [Porphyry. 1887]
[Arist. p. 3a7. 3b9] 116n467
In Platonis Timaeum commentaria [Porphyry. 1964]
10 61n207
16 217n847
17 62n213
28 204n795, 280n1102, 282
Introductio in tetrabiblum Ptolemaei [Porphyry. 1940]
30 158n605, 158n606, 159, 159n607, 159n608, 159n609
47 222n871
Isagoge [Porphyry. 1887]
2 116n467
Sententia [Porphyry. 2005a]
3 256n1008
12 254n988
29 59n195, 59n197, 63n218, 102, 103, 103n413, 215, 215n830, 217, 217n845, 217n846, 219, 232
30 23n43, 165n637, 262
31 165, 165n637, 165n641
32 23n43, 23n46, 51, 51n157, 55, 65, 68n246
39 56n181
43 165n637, 176, 176n677
44 66n228
Testimonia et fragmenta incertae sedis [Porphyry. 1993]
433F. 57n184
444F. 253n987
446F. 255n1001
447F. 254n995
448F. 254n991
451F. 255n1004
Vita Plotini [Porphyry. (1964) 2005]
4 170
10 68n245
16 280n1099
Vita Pythagorae [Porphyry. 1982]
1 274n1074, 282
6 282
6-7 274n1074
11 282
11-12 274n1074
12 282
30 274n1074
33 46n129, 47n136
Εἰς τὰ Ἰουλιανοῦ τοῦ Χαλδαίου [Porphyry. 1993]
362T. 72
362T.-368F. 282
Περὶ τοῦ ἐφ’ ἡµῖν [Porphyry. 1993]
268F. 265n1048, 265n1049
Περὶ τῶν τῆς ψυχῆς δυνάµεων [Porphyry. 1993]
253F. 55n175, 60n199
Proclus
In Platonis Timaeum commentaria [Proclus. 1903-1906]
Α [Tim. 20D] 24C-D 61n207
Α [Tim. 23E] 45C-D 217n847
Α [Tim. 24A] 47A 62n213
Β [prooemium] 64A-C 204n795
Β [prooemium] 64B-C 280n1102
Γ [Tim. 35A] 187B 169n658
Ε [Tim. 40E] 296D 219n861
Ptolemy
Apotelesmatica [Ptolemy. 1998]
1,4-5 100
1,4,3-4 101n402
1,5,1-2 100n401
1,5,2 101n402
3,14,1 22n40
Sallust
De coniuratione Catilinae [Sallust. 1991]
4,3 6n40
Synesius
De insomniis [Synesius. 2014]
7,137D 57n188
Tacitus
Annales [Tacitus. 1992]
1,2-3 6n44
Tertullian
Apologeticum [Tertullian. 1954a]
22,1-12 306
De anima [Tertullian. 1954b]
28,1 263
De corona [Tertullian. 1954b]
7,8 29n82
Theodore of Asine
Test. [Theodore of Asine. 1973]
19 169n658
Vergil
Aeneis [Vergil. 2019]
5,735 265
6,721 266
6,733-742 264n1045
6,743-749 264
Ecloga [Vergil. 1969]
4,4 238
4,13-14 237
Georgica [Vergil. 1969]
4,387 89
4,411 89

3. Select Index of Subjects

Angel 13, 14, 16, 17, 21, 25, 26, 35, 42, 43, 48-50, 60-63, 68-69, 71, 73, 78, 86, 87, 89, 98n386, 117, 118, 130, 131, 134, 142-146, 148-149, 190, 191n751, 192-196, 198-210, 220, 221, 223, 227, 231, 232, 244, 246, 257, 258, 288, 296-301, 303, 310-313
Astral body (cf. Vehicle of the soul, Spirit) 2n11, 214, 222, 267, 311
Astrology / astral religion 153, 214, 218, 222
Autem 19, 26, 34, 35, 45, 49, 54, 66, 84, 96, 130, 163, 166, 171, 173, 174, 186, 190, 226, 303
Author’s intention 1, 6, 7, 17, 129, 134, 135, 139, 152, 154, 159, 172, 195, 213, 230, 235, 236, 273, 275, 283, 284, 294, 302, 315
Blessedness / happy / beatus 11, 13, 14, 16-21, 22, 25, 35-38, 41-42, 133n549, 134, 137, 140, 144, 145, 147, 181, 194, 195, 198, 201, 205-207, 220, 224, 225, 231, 247-250, 265, 267, 268, 270-272, 302, 310, 316, 317
Body 2n11, 41-42, 57, 59, 61, 64, 69, 71, 93n356, 102, 152, 176, 178, 182, 183, 220, 221, 224, 233, 246, 249, 250, 256, 259, 261, 265-267, 269, 271, 276, 281, 298, 300-302, 311-312, 315-317, 319
Cain and Abel 38, 39
Ceterum 112, 116, 137
Chaldean 43, 72, 74, 75, 84, 153, 157, 165n638, 166, 202, 226, 227, 229, 232, 246, 274, 281, 282, 287, 295-297, 319
Curiosity / curiositas 4, 44-46, 53, 92, 120, 128, 145, 180, 212, 233, 288
Decan 63, 81, 83, 87, 158n601, 219, 221-223, 312, 313
Demon / Daimon 4, 12-16, 21, 25, 43, 48, 54, 61-63, 67-71, 76-77, 81-83, 88, 89, 92-98, 101-104, 106, 109, 110, 113-120, 122, 130-134, 138-139, 140-144, 146, 149-151, 158-162, 177, 180, 181, 195, 199, 201, 204-209, 211-225, 231-232, 234, 235, 237, 239, 240, 245, 256, 257, 288, 301, 306, 307, 311-314, 317
Demonstrative Pronouns
Hic (for is) 26, 76, 89, 116, 121, 133, 184, 185, 189, 193, 229, 297
Ille (for is) 76, 84, 89, 133, 138, 180
Ille ipse 57, 139
Is 78, 138, 189n743, 293
Iste (for hic) 76, 81, 89, 116, 121, 133, 170, 171, 185, 198, 229, 230, 232, 237, 288, 294, 296, 307
Denique 64n221, 67, 155n590
Diaphonic 210, 211, 251
Divination 91, 103, 104, 106, 113, 114, 119, 120, 122, 306
Egypt / Egyptian / Aegyptium 43-46, 88-91, 121, 123-126, 128, 134-136, 138, 140, 159, 221, 223n880, 246, 275, 312, 313, 319
Enim 20, 22, 26, 31, 32, 49, 54, 60, 85, 86, 88, 123, 155, 163, 170, 173, 184, 186, 189, 190, 205, 231, 233, 240, 277, 278, 285, 290, 294, 300, 303-306
Envy 177, 179, 214
Ergo 73, 133, 134, 184, 186, 212, 287
Essenes 217n846, 280-281
Et alius… et 125
Et potius 103, 105-107, 119, 130
Evil 37, 38, 43, 45-48, 54, 63, 70, 75, 77, 81-83, 85, 87, 88, 89, 93, 101, 106, 113, 114, 118, 141, 145, 146, 148-151, 179, 180, 201, 211, 224, 231, 232, 234, 239, 260-262, 266, 267, 270, 272, 306, 310-313, 316, 318
Exorcism 232, 301, 313
Gods 10-13, 16, 20, 21, 25, 35, 36, 38, 47, 61-63, 71, 77-82, 84, 87, 89, 92, 94-104, 109n445, 113, 115, 119, 122, 123, 126, 132, 133, 136, 138-141, 145-148, 153, 154, 160, 162, 163, 176, 195, 200, 204, 205, 212, 214-222, 225, 226, 231, 232, 234, 240, 247, 272, 288, 311, 313
Grace 151, 152, 183, 189, 195, 246-249, 284, 292, 316
Greek 1, 5, 11n79, 17, 18, 22, 26-30, 33-35n115, 46-48, 51, 53, 55, 56, 60, 62, 65, 67, 84, 86, 88, 89, 93, 95-97, 99, 100, 102, 108, 109, 113-119, 121-128, 131, 136-141, 156, 163-166, 172, 173, 183n707, 188, 192, 199, 201, 202, 206, 209, 210, 214, 221, 227, 230, 244, 246, 251n972, 261, 263, 274, 275, 280-282, 291, 311, 312, 319
Heresy / Heretics 173-174, 176
Heroes 149, 150, 289, 318
Hinc 154
Horum medium 165-173, 314
Humility / humilitas / humilis 37, 121, 134, 179-180, 187n729, 191n755, 191n757, 245, 249, 271, 277, 302
Hypocrisy 52-54, 120, 172, 198, 228, 242, 317
Ideo 73, 92, 94, 95, 184, 186, 187n730, 196, 217n844
image 56-60, 63, 64, 86, 88, 106, 110, 132, 307
Immo uero 86, 112, 116, 130
Incarnation 13, 178, 179, 181, 182, 187, 189, 191-194, 247-250, 300, 302, 303, 310
Itaque 8, 17, 31n96, 67, 70, 174, 175, 181, 204, 205, 207, 309
Juno/Hera 150-151, 185, 213-214
Later Latin 69, 76, 138, 190, 302
Latin translation 5, 17, 40, 58, 86, 114, 116, 117, 152, 210, 278, 279
Licet 22
Light 24, 36, 39, 79, 89, 188, 189n740
Love 16-18, 36-38, 40, 41, 47n135, 53, 134, 142, 146, 174, 206, 209, 245, 299, 310
Magic / magia 43-51, 53, 60, 61, 65, 75, 76, 80, 90-92, 98, 126, 128, 129, 131, 132, 136, 141, 145, 148, 149, 153, 154, 209, 212, 223, 230, 262, 271, 301, 307
Manuscripts:
Contra Faustum Manichaeum
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 201: Contra Faustum Manichaeum (P) [Augustine. 801-850] 29n85
De ciuitate Dei
Universitätsbibliothek Basel: N I 4:A: De ciuitate Dei (frgm) [Augustine. 701-800] 185, 210
Berolinensis Phillipps 1681, saec. X: De ciuitate Dei (P) 35n115
Bruxelles, KBR (olim Bibliothèque Royale «Albert Ier») 9641 (1145): De ciuitate Dei [Augustine. 801-1000] 19, 21, 24, 26n58, 31, 32, 35, 80, 128, 140, 185, 210, 308
Köln, Dombibliothek, Codex 75: De ciuitate Dei (K) [Augustine. 801-825] 19, 21, 26n58
Madrid, Reial Acadèmia de la Història, Cod. 29 (olim: F. 187; 24): De ciuitate Dei [Augustine. 977(?)] 19, 21, 24, 26n58, 31, 32, 35, 80, 128, 140, 185, 210, 308
Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 12214 (olim 230) + Petrograd. Q. v. I.3: De ciuitate Dei (C) [Augustine. 501-600] 21, 26n58, 27, 31-35, 80, 140, 308
St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 177: De ciuitate Dei [Augustine. 824-857] 19, 21, 24, 26n58, 31, 32, 35, 80, 128, 140, 185, 210, 308
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch.Cap.S.Pietro.C.99: De ciuitate Dei [Augustine. 976-1025] 19, 21, 24, 26n58, 31, 32, 35 80, 128, 140, 185, 210, 308
De haeresibus
Staatsbibliothek Bamberg Msc.Patr.87 (B.IV.21): De haeresibus (A) [Augustine. post 540] 27-28
Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Sammelhandschrift - Aug. perg 55: De haeresibus (H) [Augustine. 801-834] 27-28
Martyrs 29, 37, 149-152, 182, 183, 291
Matter 41, 216n836, 251, 261-263, 272, 288, 305, 307, 311, 312
Mediator 16, 42, 43, 82, 87, 88, 147, 149, 151, 178-181, 190-193, 235, 237, 245, 248, 277, 296, 297, 299, 303, 310
Mercy / misericordia 34, 40, 41, 152
Method 4-6, 69, 128, 161, 178, 235, 252, 260n1024, 274, 314
Miracles 14, 39, 42-45, 110, 113, 128, 141-149, 249, 296, 300, 301, 310, 317
Misery / miseria / wretched 10, 13, 41, 81, 88, 181, 207, 224, 225, 234, 246, 248, 250, 262, 268-272
Monolatry 14, 36, 42, 43, 142-144, 146, 148, 150, 154, 162, 193, 198, 201-204, 273, 275, 297, 310, 317
Mosaic law 143, 144, 146
Nam 17, 31, 33, 50, 82, 96, 127, 128, 184, 185, 198, 238, 251, 306
Namque 96
Nempe 210, 211, 251
Nescio 72, 79, 198, 209
Nimirum 172
Nous (νοῦς) 23, 56, 57, 64-66, 156, 164-166, 169-171, 202, 246, 259, 261, 276, 314
The One 36, 84, 165-167n644, 171, 176, 202, 314
Oracles 152, 153, 156, 165n638, 166n643, 201, 218, 227, 228, 233, 234, 246, 282, 287, 295, 314, 319
Oracula Chaldaica 51, 72, 74, 153, 157, 164-166, 168n651, 198, 201, 202, 226, 227, 287, 295, 314
Papyri Graecae magicae (PGM) 153, 154, 223n880-882
Passions / passiones 12, 48, 63, 76-79, 83, 93, 95, 97, 103-105, 114, 119, 122, 181, 200, 204, 205, 207, 209, 214, 215, 217, 220, 223-227, 240, 312, 313
Persecution 172, 242, 275, 284, 290, 291, 292, 311
Personal daimon 68, 69, 132, 150, 158-160, 162, 256, 312-314
Platonicorum libri 2n11, 3-5
Platonist / Platonism 4, 12, 14, 16, 20, 24, 25, 35, 36, 42, 46-51, 53, 55, 59n194, 60, 63, 66-69, 71, 78, 140-142, 144, 145, 162, 176, 178-182, 184, 188, 189, 194, 199, 204-207, 212, 214, 215, 220, 233, 237, 250-252, 256, 261, 263, 264, 267, 270-273, 278, 280, 285-287, 291, 295, 302, 305, 306, 308, 310, 313, 315, 317, 319
Philosophy / Philosophers 12, 16, 19, 51, 53, 91, 136, 173, 228-230, 233, 237, 238, 249, 251n970, 262, 275, 276, 280, 281, 286, 287, 310, 313, 319
Polemic 1, 5-8, 47n135, 49, 50, 54, 55, 64, 68, 72, 74, 84, 86, 88, 90, 92, 120, 121, 128-130, 139, 145, 154, 160, 162, 172, 198, 203, 210, 211, 213, 214, 218n855, 224, 226, 227, 229, 231, 239, 240, 242-244, 246 248, 258, 259, 288, 305, 313
Polytheism 13, 16, 162, 174, 289, 296, 310
Possession 61, 137
Pride 145, 146, 177, 178n684, 179, 180, 188, 206, 207, 245, 246, 247, 249-251, 263, 271, 272, 291, 292, 310, 317, 319
Principia / Principles 176
Procul dubio 206, 284, 294
Providence 84, 144, 146, 147, 289, 290, 310, 316
Purification 37, 50, 51, 55, 72, 74, 77, 82, 83, 85, 86, 151, 152, 154, 160n616, 162, 175, 178, 188, 189, 193, 211, 228, 231, 233, 237, 239-242, 247, 267, 270, 310, 311, 313-315
Quidem 55, 224, 236
Quippe 30, 120, 171, 178, 199n767, 201, 233, 237, 289, 307
Quod 24, 65, 86, 108, 186-189, 205, 229, 263, 279, 294, 303
Reincarnation / Cycle of rebirth 69, 246, 251-259, 261-270, 311, 316, 319
Relative pronoun 56, 138, 179, 186, 187, 232, 274
Religion 12-14, 36-38, 42, 53, 145, 147, 151, 153, 172, 199, 225, 228, 290, 319
Resurrection 14, 58n188, 182, 183, 208, 247, 249, 256, 257, 258, 300, 302, 310, 317
Roman Empire 10
Rule of Faith 173-174
Rulers 155-159, 162, 314
Sack / Invasion of Rome 7-9, 10n70-71, 11, 292
Sacraments / Signs / Symbols 36-37, 39-40, 45, 143-149, 178, 179, 182, 183, 194, 206, 221, 302
Sacrifice 10, 13-14, 37-43, 93, 94, 97, 106, 119, 145, 146-150, 196, 205, 206, 218, 219, 255, 273, 291, 310, 312, 314, 317-319
Saltem 258
Sane 256
Scilicet 179, 257
Sed 16n1, 25, 30, 174, 176
Sin 130, 151, 152, 178, 179, 181-183, 188, 189, 319
Sinai 143
Soul passim
Parts of the soul 22-24, 50, 55-57, 59, 231, 240, 311
Purification of the soul 50-51, 55, 60, 74, 85, 103, 175, 227, 240, 316
Rational or intellectual soul 22, 36, 56, 63, 92, 154, 167-169, 233, 240, 245, 246, 249, 254-256, 311, 312
Soul and body 249-256, 262, 265
‘Spiritual’ soul 50, 55, 57-60, 65, 105, 227, 245, 246, 311, 312
Vehicle of the soul (ὄχηµα) 59, 231, 312
World soul 36, 167-169, 170-171, 176, 250, 259, 314, 317
Substantia 172, 173
Spirit / πνεῦµα / pneuma 57, 59-61, 64, 86, 87, 265, 312
Stars 63, 100, 155, 160, 200, 204, 213-215, 217-220, 222, 225, 232, 250, 312, 317
Tamen 33, 52, 64, 67, 70, 85, 87, 122, 134, 140, 225, 228, 245
Tamquam 87, 121, 163, 228, 307
Tandem 210
Theologia tripertita 11
Theurgy 3, 13-15, 42, 45-52, 54-55, 58, 60-61, 63-65, 69, 71-79, 81-82, 84-89, 91-92, 121-122, 136, 141, 145, 146, 158, 161, 177, 195, 198, 199, 201, 209, 212-213, 223, 227-234, 237, 239-248, 291, 297, 302, 311-313, 317
Timaeus 21, 169, 272
Trinity 13, 15, 16, 24, 64, 66, 154, 156, 157, 163, 166, 174, 175, 201, 246, 247, 310, 314
Universal way of salvation 15, 137, 274-277, 279, 280, 282-288, 290, 292, 293, 296, 297, 299, 311, 315, 317
Utique 82, 171, 188, 238, 287
Velut 55, 71-72, 91, 120, 135, 181, 201, 287
Vero 31, 53, 69-70, 86, 116, 124, 125, 130, 239
Videlicet 228
Visions 56, 57, 145
Wisdom 42, 43, 53, 135, 136, 138, 209, 245, 270, 315
βάρβαρος σοφία 226, 287
Worship 5, 11, 13-17, 25-26, 29, 33, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 140-143, 145, 146, 148, 149, 162, 180, 195, 196, 205, 206, 207, 273, 310
  • Collapse
  • Expand

Augustine and Porphyry

A Commentary on De ciuitate Dei 10

Series:  Augustinus - Werk und Wirkung, Volume: 12

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 19 0
PDF Views & Downloads 0 0 0