Author:
Ghassan el Masri
Search for other papers by Ghassan el Masri in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Free access

Indexes

Index of Modern Authors

Abdel-Haleem, Muhammad A.S. 320n, 364n
Translation of Qurʾān of verses 51, 188n, 215n, 254n, 256n, 290n, 296, 297n, 300, 306, 345n, 365n
Amsler, Mark 26n48, 27n51, 28n54, 45n90
Arazi, Albert 172
Arberry, Arthur 22, 34
Translation of poetry 87, 88, 120, 173, 270n
Translation of Qurʾān of verses 180n, 188n, 191n, 215n, 251n, 320, 341n, 342n, 359n, 365
Barr, James 37n74, 46–47, 144n47
Bell, Richard
Translation of Qurʾān of verses 61n, 72, 73n, 75n, 76n, 80n, 86n, 87n, 180n, 186n, 188n, 191n, 210n, 215n, 222n, 223, 223n, 224, 235, 254n, 256n, 290n, 320n, 345, 365
Berque, Jacque
Translation of Qurʾān of verses 320n, 345n, 365
Bloch, R. Howard 27n50, 45n93, 46n94
Boisliveau, Anne-Sylvie 17n32
Brockelmann, Carl 24n47, 62n31
De Lubac, Henri 21
Del Bello, Davide 27n49
Goldziher, Ignác 3, 7, 146, 351, 363n
Haddad, Yvonne 14n24, 318n7, 363n19
Heil, John 10n
Heinrichs, Wolfhart 14n26
Husayn, Taha 22n44
Izutsu, Toshihiko 3, 7 ff., 48, 326–328, 332, 351, 356n
Kropp, Manfred 22n44
Malkiel, Yakov 26n48
Margoliouth, D.S. 22n44, 211n81
Neuwirth, Angelika 18n37, 20n41, 22n44, 49n101, 172n3, 176n12, 188n30, 318n5, 350n4, 361n17, 363n18, 364, 365–368, 370
Paret, Rudi
Translation of Qurʾān of verses 17n, 39n, 51, 87n, 188n, 191n, 215n, 254n, 256n, 320n, 345, 365, 374n
Payne Smith, Robert 54, 229, 370
Reynolds, Gabriel Said 22n44, 230n140, 363n18, 370n54
Rubin, Uri 17n35, 50n106, 54n21, 210n79, 284n63
Sale, George
Translation of Qurʾān of verses 188n, 191n, 215n, 320n, 365
Savary, Claude
Translation of Qurʾān of verses 365
Seebold, Elmar 26n48
Seidensticker, Tilman 23n44, 334n58
Sellars, Wilfrid 12–13
Shahid, Irfan 22n44
Sinai, Nicolai 16n30
Smith, Jane 14n, 363n19
Smith, Sidney 248n6
Smith, Wilfred Cantwell 15n
Stefanidis, Emmanuelle 171n2
Tamer, Georges 21n43, 93n1, 146n57/58/61
Taylor, John B. 13n
Tillich, Paul 13, 37n
Versteegh, Kees 40, 41, 62n32, 31n59, 33n61–63
von Grunebaum, Gustav 23n44
Wittgenstein, Ludwig 12n20, 27

Index of Arabic Names and Subjects

ʿĀd 18, 77–78, 87–88, 91, 100, 106, 193–194, 235, 238, 249, 268, 271, 288, 295, 346, 362
al-Dahr 20–21, 65, 93, 108, 146, 250, 269–271, 351
Dahrīya 146
al-Qurʾān
Etymology of 38 ff.
as Logos 42–44, 371
al-Dār al-āḫira 299–302, 304, 306, 310, 312–313
Ḏikr 31, 60, 63(n33), 104n25, 105, 108, 177, 190, 197, 227–229, 249, 250, 253, 258, 259, 260, 263
Iblīs/Šayṭān 248n, 308–309
Kufr 9–11, 261
Nasīb 21, 57, 259, 274n, 275
Sāʿa 54, 56, 82, 85, 161, 170, 190, 228, 239, 249, 286, 288, 294, 360
Sabaʾ 18, 105, 275 ff., 283, 307–308
Ṭalal 21, 58, 259, 275, 278, 281, 291–292, 305, 352
And textual traces 270 ff.
Ṯamūd 18, 55, 57–58, 77–78, 87, 88, 91, 107, 191n33, 193, 249, 285, 288, 295, 299, 362
Taqwā 11, 20, 59, 120n, 175, 266, 360
Waʿd 55–56, 60, 61n30, 75, 76, 79, 84, 85, 118, 130, 284, 293
al-Yaum al-āḫir 230, 304–305, 312–317, 357, 369–370
Yaum al-Qiyāma 171, 208, 216–230, 290, 303, 309, 312, 316, 369–371
Zaqqūm (tree of) 256–258

Prophets in the Qurʾān

Hūd 238, 263, 267–268
sūra 54 ff., 77, 104, 196, 294 ff., 295, 299, 362
Ibrāhīm (Abraham) 89n74, 183, 185, 190, 220, 223, 228, 229, 258, 265, 292, 305, 316, 362
sūra 295 ff.
ʿĪsā 6, 18n36, 73, 76, 83n61, 126, 132, 162, 163n146, 166 ff., 217, 222, 225n125, 226n127, 227–229, 241n154, 300n17, 303, 314, 317, 370–371
Lūṭ (Lot) 18n37, 55, 60, 73, 78, 107, 249, 258, 263, 266, 285, 294, 362
Mary (Maryam) 244, 283, 314, 359, 371n56
Mūsā (Moses) 73, 77, 79, 155, 183, 185, 190, 195–197, 222, 228–229, 241n154, 258, 259, 263–265, 275, 283, 285, 294, 295, 298, 300, 305, 307, 346, 362
Nūḥ (Noah) 18n37, 55, 77–79, 82, 87, 89, 91, 104–105, 193, 228–229, 258, 263, 266, 282, 283, 295, 362
Ṣālih 55, 57, 263, 300, 362
Šuʿaib 78, 222, 263, 268, 300, 305, 313–314, 362

Index of Muslim Scholars

al-Aṣmaʿī, Abū Saʿīd 333
al-Farrāʾ, abū Zakarīya 53, 304, 320, 325
al-Ḫalīl b. Aḥmad al-Farāhīdī 16n, 32, 37, 42 ff., 96, 102n18, 109, 266n40, 306, 309n25, 319–320, 349, 351, 355
al-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Ğarīr b. Yazīd 51, 56n, 74n, 91n, 106, 177n, 187n, 181n, 192n, 196n, 198n, 206–207, 212, 229n, 231, 239–242, 252n, 257n, 258–259, 261n, 262n, 279n, 304, 315, 318–319
Muqātil b. Sulaimān al-Balḫī 32, 33 ff., 38–50, 75n, 191n, 192, 198, 257–259, 261n, 262n, 298, 304, 316, 351
abū ʿUbaida Maʿmar ibn al-Muṯannā 37 ff., 42–44, 73n, 209n, 272n, 304, 325, 351
al-Zamaḫšarī, abū al-Qāsim Moḥammad b. ʿUmar 51, 90n, 99, 106, 186n, 191n, 198n, 201n, 212n, 231, 239–241, 257n, 261, 266, 299, 321, 334

Arab Poets

ʿAbbās b. Mirdās al-Salamī 122, 252
ʿAbdullāh b. al-ʿAǧlān al-Nahdī 277
ʿAbdullāh b. ʿAnama al-Ḍabbī 274n54
ʿAbdullāh b. Ruwāḥa al-Ansārī al-Ḫazrağī 297
ʿAbīd b. ʿAbd al-ʿUzza al-Salāmī 266
ʿAbīd b. al-Abraṣ al-Asadī 91n75, 99, 113, 114–115, 203–204, 210, 266n39, 326, 327n30, 328, 341n73
Abū Zaid al-Ṭāʾī 124
ʿAkraša abū l-Šaġab al-ʿAbsī 102
al-Afwah al-Awdī 100–101, 334–335
al-Aswad b. Yaʿfur al-Nahšalī 57, 89n73, 277, 324, 343
al-Basūs bnt. Munqiḏ al-Tamīmīya 333–334
al-Farazdaq 126, 252n12
al-Fāriʿa al-Murrīya 103
al-Ǧadalīy 247n3
al-Ḫansāʾ bnt. al-Šarīd al-Sulamīya 200, 214
al-Ḥāriṯ b. ʿAbbād al-Bakrī 125
al-Ḥāriṯ b. Kalada al-Ṯaqafī 96
al-Ḫarnaq b. Haffān al-Qaisī 103
al-Marār al-Kalbī 333
al-Muhalhil b. Rabīʿa al-Taġlibī 116, 123, 186, 187, 335
al-Mumazzaq al-ʿAbdī 213n85
al-Muraqqiš al-Akbar 199–200, 274n54, 340n73
al-Muraqqiš al-Aṣġar 116
al-Mutawakkil b. ʿAbullāh al-Laīṯī 202
al-Nābiġa al-Ḏubyānī 95, 114, 118, 173n7, 194, 201, 232, 272, 322
al-Nābiġa al-Ǧaʿdī 115, 127
al-Namr (Namir) b. Taulab b. ʿAuf 65, 339
al-Samawʾal al-Ġassānī (alt. al-Quraẓī) 126–127, 326
al-Samawʾal b. ʿĀdiyāʾ 126n69, 340n73
al-Šammāḫ b. Ḍirār al-Ḏubyānī 278
al-Šanfarā al-Azdī 24, 53–54, 98, 192–193, 221
al-Ṭirimmāḥ al-Akbar al-Ṭāʾī 339–340
Amāma bnt. Kulaib 215n90
ʿĀmir al-Muḥāribī 201
ʿĀmir b. al-Ẓarb al-ʿAdwānī 174
ʿAmr b. al-Ahtam al-Tamīmī al-Minqarī 323
ʿAmr b. Kulṯūm al-Taġlibī 30, 40, 112, 115, 120, 124, 272, 328
ʿAmr b. Šaʾs al-Aslamī 202
ʿAntara b. Šaddād al-ʿAbsī 24, 233, 322, 331, 332
ʿAwf b. al-Aḥwaṣ al-ʿĀmirī 109
Bašāma b. ʿAmr b. al-Ġadīr al-ʿUḏrī 340n73
Baššār b. Burd 247n3
Bišr b. abī Ḫāzim al-Asadī 10n, 58
Ḏū al-Rumma 246n2, 252n12, 319, 339
Ḏū al-Iṣbaʿ al-ʿAdwānī 325
Duraid b. al-Ṣimma 121
Ǧamīl b. al-Muʿallā al-Fazārī 336
Ğarīr 193n37, 327
Ǧawwas b. Qaʿṭal al-Kalābī 81n59
Ḥāǧiz b. ʿAwf al-Azdī 333n54
Ḫafāf b. Nudba al-Salamī 90n75
Ḫamʿa bnt. al-Ḫuss al-ʾIyādīya (alt. Ǧamʿa) 336–338
Ḥassān b Ṯābit al-Anṣārī 29, 61n30, 116n46, 125–126
Ḥātim al-Ṭāʾī 106, 112, 120, 273n54
Ḥiṣn al-Fazāri 100n14
Hudba b. al-Ḫašram 103, 106, 128, 174, 192n36, 194, 324, 336n67, 338, 343
Ḥuǧr b. ʿUqba al-Fazārī 331
Ḥurqa bnt. al-Nuʿmān 204n62
Ibrāhīm al-Mahdī 96
Imruʾ al-Qais al-Kalbī 213–214
Imruʾ al-Qais b. Ḥuğr al-Kindī 20, 24, 30, 64, 87, 103, 115, 124n64, 130n74, 173, 220, 276, 333
Kaʿb b. Saʿd al-Ġanawī 58–59, 67, 81n59, 340n73
Kaʿb b. Zuhair 200, 252, 273n53
Labīd b. Rabīʿa al-ʿĀmirī 10n, 199, 201, 271n, 273n54
Laqīṭ b. Yaʿmur al-Iyādī 111–112, 338
Mālik b. al-Rīb al-Tamīmī 53
Muʿāwiya b. Mālik b. Ǧaʿfar b. Kilāb 274n54
Muḥriz b. al-Mukaʿbar al-Ḍabbi 123
Nuṣaib b. Rabāḥ 247n3
Qais b. Rufāʿa al-Wāqifī 221
Qiṣṣ b. Sāʿida al-ʾIyādī 111n33
Šabīb b. al-Barṣāʾ al-Ḏubyānī 330–331
Sahm b. Ḥanẓala al-Ġanwī 326n27
Saḫr al-Ġayy al-Huḏalī 81n59
Sinān b. abī l-Ḥāriṯa al-Murrī 251
Suʿda bint al-Šamardal al-Ǧuhainīya 111
Suwaid b. abī Kāhil al-Yaškurī 234–237
Ṯaʿlaba al-Ḫazāʿī 10n
Ṯaʿlaba b. ʿAmr 323
Ṭarafa b. al-ʿAbd al-Bakrī 94–95, 98, 100, 270, 321, 326, 328, 330
ʿUday b. Raʿlāʾ al-Ġassānī 248
Uḥayḥa b. al-Ğallāḥ 215n90
ʿUrwā b. al-Ward 128
Zuhair b. abī Sulmā 97, 100n14, 119, 120, 121, 181, 233, 251, 272, 273n53, 329, 341n73

Poetry Anthologies

al-Amālī (al-Marzūqī) 338n68
al-Amālī (al-Qālī) 100n15, 325
al-Aṣmaʿīyāt 23, 51–52, 52n4, 58n29, 67, 81n59, 111n33, 186n25, 248n4, 324, 326n27, 329n41, 340n73
Ǧamharat ašʿār al-ʿArab (al-Qurašī) 103n19/22, 112n35, 127n71, 173n7, 326n28, 328, 339n70
al-Ḥamāsa (abū Tammām) 53, 90n75, 102n17, 121n57, 201n55, 214n88, 221n115, 330, 331, 333n54, 334n54, 335n60, 336
al-Muʿallaqāt 20, 23, 24, 30, 87, 119, 121, 173, 272, 328, 341n73
al-Mufaḍḍalīyāt 18n37, 23, 51–52, 57, 58n28, 72n47, 89n73, 109n32, 116n45, 130n74, 172n6, 199n51, 201n55, 213n85, 213n87, 234, 251n9, 274n54, 323n16, 323n18, 324, 325, 340n73, 341n73
Muntahā al-ṭalab fī ašʿār al-ʿArab (Moḥammad Ibn al-Mubārak) 24n46, 91n75, 113n37, 125n66, 126n68, 128n73, 192n36, 193n37, 194n39, 200n51, 202n57, 266n39, 324n20, 325, 326n28, 327n34, 331n48, 336n67, 338n69

General Index

Aristotle 225n124, 353
Battle 186, 232–234, 237–238
Badr 85, 238
al-Aḥzāb 302, 315
Bible 3–5, 29, 46–50, 63–64, 79, 88–89, 132 ff., 177, 181, 202, 210, 222, 224, 244, 253, 255n18, 272, 275, 284, 286, 295–296, 300, 312, 313, 349–350, 354, 356–362, 363, 372
Books of the Bible and pseudepigrapha
Acts 152n92, 153, 217n91/92
Amos 134n4, 138, 143n45
Baruch 120n52, 152, 155 ff., 253n13, 176
Chronicles 137, 145n52, 152n91, 153n98, 314n1, 318n7
Colossians 138, 218n93
Corinthians 152n92/93/94, 153n98, 217, 217n92, 218, 370
Daniel 139, 143n45/53, 146, 147n66, 153–154, 156n109, 164, 218n96
Deuteronomy 136, 138–139, 142, 146, 152n92, 153n95/97, 154, 158, 313n1
Ecclesiastes 153n95, 154n101, 314n1
Ephesians 152n92, 218n92
Exodus 300–301
Book of 137, 152n91, 155
Ezekiel 137–138, 143n45, 145n52/53, 146, 152n91, 191n33, 210n77, 314n1
Ezra 138, 144n50, 152, 155 ff., 253n13, 314n1
Esdras 153n95/9, 155, 157
Galatians 152n93, 218n93
Genesis 134 ff., 152n91/93, 275, 285n64, 313n1
Haggai 153n95/9
Hosea 134n4, 137–138, 145n53, 154, 286n66, 314n1
Isaiah 146, 145n52, 153n95/9, 155, 198, 210n77, 286, 314n1
James 152n94, 218n92
Jeremiah 134n4/5, 135n6, 137–139, 145n52/53, 146, 150, 152n91, 153n99, 155, 161n140, 286n66, 305n22, 314n1, 318n7
Job 120n54, 138–139, 153n98, 154n101, 270, 286, 309n25, 314n1, 358
Joel 134n4, 135n6, 145n53, 153n95/100
John 217n92/93, 218–219, 230, 318n7
Joshua 313n1
Jude 152n92
Judges 137, 152n91, 218
Kings 137–138, 145n52, 147n66, 152n91
Lamentations 145n52
Leviticus 137
Luke 133–134, 152–153, 217n92, 218, 219n102, 220, 370
Maccabees 152n91, 154
Malachi 139, 145n52
Mark 133–134, 152n92/93/94, 153n97, 154, 166, 198, 217n91/92, 219, 230n138
Mathew 63, 81, 152n92/94, 153, 178, 180, 217n91/92, 218–219, 361, 370
Micah 134n4, 138, 145n53, 154, 314n1
Nehemiah 137–138, 147n66, 153n99, 314n1
Numbers 313n1, 138–139, 153n96, 300, 309
Obadia 134n4
Peter 152n94, 217n91, 218, 218n92, 230n138
Philippians 152n93, 217n91, 218n92
Proverbs 136–139, 153n95, 154, 314n1
Psalms 137–138, 145n52, 154n101, 286n66, 366n35
Revelation 63, 133, 152n92/94, 153, 177n14, 178, 217, 218n92, 219n102, 230n138, 360
Romans 152n92/93, 217n91/92, 218
Ruth 153n99
Samuel 137–138, 145n52, 152n91, 153n98/99, 309n25, 314n1
Thessalonians 152n92, 209n73, 218n92, 300n17
Timothy 152n92/94, 154, 217n91, 218
Wisdom 152n91
Zephania 134n4, 135n6, 145n52, 286n66
Carpe diem 20, 333, 356, 372
Celestial
Signs/order 43n87, 66, 68, 70, 172, 179, 192, 197–198, 206, 210–211, 250, 286, 290
Stars 10n14, 54, 173n7, 185, 193, 198–202, 210–211, 271n49, 290, 361
Sirius 192–193
Chronology of the Suras 171
Cross/Crucifix 205, 226, 230, 352, 371
Destiny 20, 52–54, 65, 67–70, 86 ff., 105, 108–109, 160, 183, (pre-) 64–65, 68–70
Dispensation 6, 228–229, 283, 371
Divine design 21, 64, 68–70, 77, 83, 216, 282, 291, 294, 361
Epistemic/Epistemology
Etymology and 1–2, 26–28, 31–32, 44–46, 348–349
Divine design and 64, 69, 108, 177, 209, 216, 293, 352–354, 372
Eschatology
Axiology 155, 164, 168, 179–180, 355, 361
Blowing of the Horn 89–90, 133, 206, 247
Communal/collective/political 6, 56, 61, 80, 148–149, 166, 168, 182, 197, 206–209, 243–244, 246, 263, 282, 292, 301–302, 304, 312, 314, 352, 356, 361–363, 367–368, 372
Cosmic/universal 6, 70, 73, 79, 83–84, 146, 159, 166, 172, 185–186, 202–203, 242, 205, 267, 286n64, 288, 292, 303–304, 312, 360–361, 363
Existential/individual 6, 20, 59, 78 ff., 148–149, 161 ff., 174, 179–180, 204–206, 212, 246, 255, 259, 263, 272, 280, 296 ff., 312, 352, 360–363, 372
Fulfilment of promise/decree 67, 71 ff., 86 ff.
Futurist-Eschatology 165, 166, 249, 262, 291, 303–304, 364–366, 369, 373
History 60–64, 78–79, 152, 154, 157n, 159–161, 167
Inaugurated 167, 368
Inherit the earth 63, 72, 81, 260, 279, 282, 302, 304, 330, 354–355, 361
Instantiated 6, 84–85, 247, 312, 363, 367, 372
Panchronic/durative verbs, acts 62–64, 66, 74, 84, 178, 293
Rain/water 34, 36, 61n30, 68, 77, 87, 91, 108, 118, 126, 183–184, 191n33, 197–198, 242, 253, 275, 279, 280–282, 286–287, 289, 294, 303, 306, 322–323
Realized Eschatology 74, 162, 166, 230, 295, 303, 367–368, 389
Restorationist 79, 81, 84, 132, 149–150, 167, 185, 203, 228
Scroll 63–64
Shout/Scream 55, 58, 291, 299–300
Syntelealogy 61, 164, 182, 369
Thoroughgoing/Consistent 165, 372
Transmuted/Sublimated 167, 202, 373
Etymology
Arab Grammatical schools 32n
Discursive authority 2–4, 28, 32, 41, 44–45, 348–350
Essences/essential potency 27–29, 32–33
Hebrew names 31
Historic 2–3, 9n, 32, 37–39, 47–49, 248n, 276
Isidore of Seville 27–28
Late antiquity 26n, 26–29
(In the)Muʿallaqāt 29–30
Root fallacy 47
Semantic, etymologia 5–6, 9, 26–29, 34–36, 42–45, 47–48, 48n, 61n, 175, 248, 296, 308, 309n, 321, 348–350
Theology 31–32
Word-thing relation 27–28, 34
Fatalism 20, 52, 85, 253, 255, 267, 271–272, 353
Fortuna
Fortuna dubia, Rota fortuna 353–354
Gog and Magog 60–62
Hebrew
Etymology 31, 46–47
beʾaḥarit hayyamim 125–126, 132 ff.
ʿOlam 5, 94, 96, 102, 132, 144n47, 145 ff., 285, 354–355
teḥiyyat ha-metim 104n25, 217, 255n18
Hell 19, 59, 78, 81, 107, 162, 163n146, 174, 176, 178, 181, 192, 197, 205–206, 231, 239, 243, 254–258, 262, 267, 275, 291, 295n8, 308, 310, 367, 369
Ğahannam 59, 65, 262, 283, 296
Ğaḥīm 255–258, 262
nār 65–66, 79, 107, 173, 174, 176, 178, 181, 225n125, 243, 369
Saqar 172–174
Laẓā 192n36
Heresy 16–18
History
Cyclical 61–64, 74, 84, 205, 243, 249–250, 258, 280, 311, 352, 363
Meta-History 55, 83, 144, 176, 178, 246, 292, 304, 347, 356, 358, 360, 364, 369, 372
Mundane 76, 78–79, 83, 85, 102, 125–127, 144, 147, 152, 154, 158, 161, 162, 182, 206, 209, 280, 283, 291
Hubris/Nemesis 86
Incarnation 44, 166, 371
Inlibration 44, 230, 371
Intrinsically temporal concepts 71, 73, 74, 76, 85, 89, 120, 130, 175, 175n, 178, 184, 189, 190, 250, 267, 296, 346
John the Baptist 31, 226n128
Justice 21, 57–58, 61–62, 70, 82, 86, 89, 224–225, 246, 264, 268–271
Katechon 6, 208, 209n, 372–373
Logos 42–44, 230, 253, 371
Nature 77, 108, 123n, 224, 253, 263, 283, 303
Natural/supernatural 12–15, 37, 77, 166
Night 10n14, 20, 43n87, 53–54, 68, 91, 118, 172–173, 175, 176, 179, 191n33, 192, 200–202, 203, 210–211, 226n129, 233, 246–247
Nomos 70, 264, 362
Onomastics 30–31
Paradise 21, 66, 74, 157, 181, 191, 240, 261, 282, 291, 310, 367
al-ğanna (the Garden) 56, 65, 66, 70, 74, 78, 79, 81, 108, 148–149, 174, 176, 180–182, 205–206, 228, 231, 239, 257, 262, 267, 286, 295, 300, 301, 304, 306, 307, 342
Parousia 165, 230, 231 ff., 244, 354, 363, 373
Pharaoh 18n37, 73, 79, 82, 86, 88–89, 91, 106, 183n23, 195–197, 223, 241n154, 249, 258, 259, 260, 263–267, 271, 281, 283, 285, 307, 345, 346, 347, 362
Poetry
Qurʾān and 19–25, 104–108
And the Book of Job 270 ff.
And the authenticity debate 22n, 23–25
Resurrection 72, 73, 82–83, 85, 108, 185–186, 209, 216
and covenant 216 ff.
Ruin 21, 193, 203, 208, 253, 255, 259, 275
Second Death 104n, 255–256, 261
Syriac 54, 151 ff., 176, 216 ff., 318n, 369–371
yaumā (ʾa)ḥrāyā 151 ff., 304, 356–357
etymology of ‘al-Qurʾān’ 38 ff.
zabnā aḥrāyā 127, 154–159, 356–357
Teleology 6, 129, 164, 168, 179, 189–190
Telos 183, 353
Theodicy 69, 361
Typology 84, 169, 199, 300
Ubi sunt 21, 89, 259, 264, 352, 361
Word of God 29, 82, 286, 303, 359
al-Qurʾān—Christ 73, 228, 359, 371
  • Collapse
  • Expand