Index of Names

In: The Manichaean Church in Kellis
Author:
Håkon Fiane Teigen
Search for other papers by Håkon Fiane Teigen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open Access

Index of Names

Actors in the Kellis Material

Horion passim
alms responsibilities of 229, 230–31, 236–39
circle of 68–70
religious cues of 119–21
Ision 144, 206, 223, 224, 245, 246, 247, 257n17, 258, 286,
Lysimachos (Apa) 65, 117, 124, 132, 133n76, 151, 206, 219, 220, 221, 221n18, 222, 224, 228, 235–36, 246, 247, 257, 257n17, 266, 269
Makarios passim
circle of 64–65
communal greetings of 161–63
religious cues of 116–19
Maria I 56, 58, 64–65, 75, 131, 145, 161, 162n78, 166, 171, 173, 174, 207, 209, 245
circle of 64–65
religious role of 116–19, 131, 147, 171, 174
Maria II 56, 58, 64–65, 91, 145
possible death of 62–64
Pausanias son of Valerios passim
as recipient of alms letter 233–35
correspondence of 83, 86–87
patronage ties of 152–57
Pamour III son of Psais II passim
circle of 58–64
religious cues of 122–124, 171–72
Pebok 223, 224, 277–78, 279n92
Pebos (presbyter) 132, 206, 207, 220, 224, 258n19, 266, 267–68, 269, 287
Pekysis son of Psais II passim
circle of 58–64
religious cues of 121–22
Petros (monk) 171, 221–22, 224, 237, 245, 257n17, 258, 258n19, 278, 279, 279n92
Piene 223, 224, 229, 244, 246, 256, 257, 287
Ploutogenios (presbyter) 132, 220, 224, 258n19, 266, 287
Psais III passim
as recipient of cues 124–25
circle of 65–67
textual engagement of 205–6, 207–8
Psais (presbyter) 221, 221n18, 224, 268n52
Psekes (presbyter) 221, 224, 249–50
Saren (presbyter) 121, 220–21, 222, 224, 229, 231, 237, 238, 245, 257, 257n17, 267, 269, 278n87
Teacher, the 65, 117, 118, 120n37, 129, 131, 132, 133n76, 166, 208, 220, 223, 223n23, 224, 229, 256, 257, 258n19, 266, 267, 268, 269, 287, 288, 289
Tehat passim
alms responsibilities of 229–30, 229
circle of 68–70
Theognostos 56, 61, 64, 69–70, 71, 78, 124, 146, 162, 175, 204, 206, 206n107, 223, 229, 234–35, 245, 246, 247, 269
religious role of 222
Timotheos (monk) 221–22, 224, 245, 257n17, 258, 258n19, 279

Ancient and Modern Authors

Alexander of Lycopolis 13, 31, 32, 149, 149n39, 151
Alcock, Anthony 7
Allberry, Charles R. C. 183n20, 187n37
Bagnall, Roger S. 7, 35, 39n35, 39n36, 42, 42n46, 52, 74, 77, 87, 106n67(f), 154n51, 164, 165
Bainbridge, William S. 167n85
Baker-Brian, Nicholas 10, 11, 14, 251n2
Baur, Ferdinand C. 12
Beausobre, Isaac de 12
BeDuhn, Jason D. 2n2, 3n9, 11, 18, 139n91, 143n19, 145, 197, 205, 208, 210, 213, 215, 216, 217, 242, 248, 251, 252, 269, 269n53, 283, 296n23
Benjamin of Alexandria 299
Berg, Jacob A. van den 31n1, 32n7
Bermejo-Rubio, Fernando 189
al-Biruni 224, 253
Blumell, Lincoln 126n51
Boozer, Anna L. 36, 54n2, 73
Bourdieu, Pierre 25n96
Bowen, Gillian E. 72, 73, 219n10(f)
Brakke, David 203
Brand, Mattias 19, 111, 119n34, 133n76, 134, 134n77, 146n30, 168, 173, 176, 182n16, 208, 208n114, 211n119, 219, 220, 237, 293
Brown, Peter 142, 251, 299
Brubaker, Rogers 111, 112
Bryen, Ari 48, 48n67, 48n68
Burkitt, Francis C. 13
Burrus, Virginia 292
Casson, Lionel 52n86
Celsus 150
Choat, Malcolm 114, 117, 126, 126n51, 129n60, 131n73, 219, 278, 279
Clark, Elizabeth A. 23
Collar, Anna 23
Coyle, Kevin J. 210n117
Cromwell, Jennifer 77, 77n83
Davoli, Paola 42
Decret, Francois 10, 262, 263, 275, 276
Didymus the Blind 32
Dubois, Jean D. 161, 228
Durkin-Meisterernst, Desmond 189, 190
Ephrem the Syrian 13, 15, 142
Epiphanius of Salamis 4, 141n9
Erikson, Erik 109
Eutychius of Alexandria 32
Fakhry, Ahmed 7
Flügel, Gustav 300n34
Foote, Nelson 112n10
Fox, Robin Lane 143n22, 217
Frankfurter, David 112, 112n14, 140, 293, 298
Franzmann, Majella 144, 157, 228, 232
Frend, William H. C. 143, 262
Frier, Bruce W. 74, 164
Funk, Wolf-P. 6n16, 7, 194n71, 270n56, 270n58
Gardner, Iain 6n16, 7, 8, 15n56, 19, 72, 129, 129n60, 135, 168, 179, 180, 183, 183n20, 183n22, 184, 188, 188n46, 189, 190, 192, 192n62, 193, 193n64, 194, 194n71, 195, 198, 198n82, 201, 206, 210, 236, 259, 285
Ghedini, Guiseppe 126
Giversen, Søren 6n16, 183n17, 183n20
Goffman, Erwin 110
Granovetter, Mark 23, 288
Gregorius of Nazanzus 36
Harland, Philip 26, 95n44
Harnack, Adolf von 142, 143
Herodotus 33
Homer 48, 114
Hope, Colin A. 42n46, 72
Horden, Peregrin 288
Isocrates 8n21, 48, 179
al-Jahiz 253, 254
Kessler, Konrad 12
Khosroyev, Alexander 14, 189, 192n59
Kloppenborg, John S. 95n44
Koenen, Ludwig 32, 193n64
Leurini, Claudia 210n117, 296n23
Lieu, Samuel N. C. 17n61, 144, 180, 212, 285
Lim, Richard 10, 11, 13, 14, 17, 19, 142, 212, 217, 251, 251, 252, 256n16, 262, 263, 265, 265n41, 275
Lukasik, Candace 293n8
Lyman, Rebecca 292
Malkin, Irad 23
Mani Mani (Index of Subjects)
Martinez, David G. 129n60
al-Masudi 296n23
Meeks, Wayne A. 23
Mills, Anthony J. 42n46
Morano, Enrico 190
al-Nadim 5, 190, 192, 194, 211, 211n119, 265, 272n66, 284n111, 300n34
Nevett, Lisa 73
Nobbs, Alanna 129n60
Nongbri, Brent 17
Olympiodorus of Thebes 33, 35, 36
Oort, Johannes van 210n117, 246n81
Paul of Tarsus 16, 122n39, 137, 184, 203, 204
Pedersen, Nils A. 11, 15, 15n56, 18, 143n19, 278
Pelliot, Paul 272n66
Pettipiece, Timothy 128, 201, 218n9
Polotsky, Hans-J. 5, 18, 19n16
Possidius 142, 265n41
Ps.-Demetrius 114
Ps.-Hegemonius 4
Ps.-Serapion 129n60
Purcell, Nicholas 288
Rebillard, Eric 19, 111, 112, 112n12, 115, 126, 248, 292
Reitzenstein, Richard 12, 13
Rives, James B. 297
Robinson, Thomas 167n84
Ruffini, Giovanni 23, 39n36, 87, 97, 99
Rüpke, Jörg 292
Saller, Richard 155, 226
Salomons, R. P. 57n11
Schaeder, Hans 13
Schmidt, Carl 5, 5n14
Schor, Adam 25n96, 26
Serapion of Thmuis 32
Severus of Antioch 137n88
Sharastani 300n34
Skjærvø, P. Oktor 17
Smith, Jonathan Z. 17
Smith, Wilfred C. 17
Stark, Rodney 23, 145, 151, 167n85
Stock, Brian 202
Stoop, Émile de 142, 143
Sundermann, Werner 270n55, 285n111(f)
Swidler, Ann 111, 112, 112n12
Tardieu, Michel 10, 32, 225, 296n23
Theissen, Gerd 10, 23
Theodorus of Cyrrhus 26, 27
Theonas of Alexandria 31
Titus of Bostra 143n19
Tübach, Jürgen 31n2
Venticinque, Philip 95
Vergote, Jozef 32
Vööbus, Arthur 253n8, 270n55
Wagner, Guy 33
Wallace-Hadrill, Andrew 155, 226
Winlock, Herbert E. 7
Woolf, Greg 24
Worp, Klaas A. 7, 48n67, 50n80, 50n83, 55, 55n5, 57n11, 82, 90n28, 193, 193n64, 233, 234n55, 249
Wurst, Gregor 183, 283n21
Zieme, Peter 272n64
Zosimus 36
  • Collapse
  • Expand