Index of Primary Sources

In: The Spirit as Gift in Acts
Author:
John D. Griffiths
Search for other papers by John D. Griffiths in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Free access

Index of Primary Sources

Old Testament
Genesis
19:11 117
32:11 117
Numbers
11:16–30 4
11:24–30 6
11:25 6
11:26 6
11:29 67
24:2 6
Deuteronomy
6:4–9 199
6:5 199
10:12 199n.63
11:13 199n.63
12:12 162
13:3 199n.63
13:6 206n.98
15:1–3 166
15:1–11 166, 176n.12
15:4 165166, 172
15:6 166
15:7 166
15:7–11 166
15:10 166
14:29 162
15:1–11 153
26:16 199n.63
28:28–29 117
30:2 199n.63
30:6 199n.63
30:10 199n.63
Joshua
7:1 163
14:3 162
14:4 162
18:7 162
1 Samuel
7:13 117
10:6 8
12:7 117
1 Chronicles
12:39 199n.63
21:1 117
2 Chronicles
30:12 199n.63
Job
1:6 117
Psalms
51:11 6
Proverbs
10:9 117
Isaiah
58:6 102
61:1–2 102
63:10 67
Jeremiah
5:27 117
32 103
32:39 199n.63
Ezekiel
11 103
36:26 199n.63
Hosea
14:10 117
Joel
2.28–30 190, 193
2:28–32 102, 189
Haggai
2:5 5
Intertestamental Literature
2 Maccabees
4:32 163
Josephus
The Jewish War
1.97 63n.23
1.131 63n.24
1.231 62n.14
1.361–3 63n.23
1.547–548 64n.25
1.646 63n.23
2.6.538 160n.41
2.98–101 63n.23
2.214–217 63n.23
4.7.52 160n.41
Jewish Antiquities
1.325–336 66
1.330 63n.24, 66
2.118 63n.24
2.144 63n.24
2.152 63n.24
2.167 63n.24
4.118 63n.24
4.212 128
5.126 62n.14
5.189 64n.25
6.324 62n.14
7.46–47 64n.25
7.66 63n.24
7.115 62n.14
8.141 63n.24
8.142 63n.24
8.151 62n.14
8.163 63n.24
8.174 63n.24
8.179 63n.24
8.183 63n.24
8.394 63n.24
9.252 63n.24
10.157 63n.24
10.229 63n.24
12.25 62n.14
12.165 63n.24
13.45 63n.24
14.11 63n.24
14.17 63n.24
14.164 63n.24
14.299 62n.14
14.370 63n.24
15.103 63n.24
15.205 63n.24
16.16–18 63n.24
16.53 62n.14
16.131 63n.24
16.307 64n.25
16.309 64n.25
16.315 63n.24
16.388 64n.25
17.6 63n.24
17.97 63n.24
17.322 63n.23
19.236–273 67n.34
19.247 62n.14, 67
20.84 63n.24
The Life of Josephus
38 63n.23
Philo
Concerning Noah’s Work as a Planter
14.59 160n.34
Moses 1 and 2
156 201n.77, 203n.86, 204n.91
On Abraham
235 201n.77, 203n.86, 204n.91
On Mating with the Preliminary Studies
12:58 160n.34
On the Posterity of Cain and His Exile
242.89 160n.34
Sib. Or.
4:46 10
4:189–190 10
Sirach
1:10 10
1:30 117
19:26 117
48:12 (Codex A) 6
Susanna (Theodotion)
45 67
Wisdom of Solomon
1:7 5
8:21 10
9:17 10
New Testament
Matthew
4:23 114
5:46 146, 148n.35
7:12 142n.8
9:35 114
11:1 114
20:12 206
Mark
14:56 206
14:59 206
15:24 160n.35
Luke
1:5–25 122
1:14 122
1:15 12
1:17 109, 120
1:35 109, 120
1:39–45 122
1:41 122
1:44 122, 186
1:51–53 174
1:53 140
1:71–76 102
2:8 206207
2:40 179n.24
3:21 125n.12, 129n.23
3:22 89
4 116
4:14 109, 121
4:18–18 102, 115, 192n.22
4:19 166n.70
4:32 119
5:16 125n.12, 129n.23
5:17 4n.16
5:17–26 135
5:18 135
5:19 135
5:20 135
5:21 135
5:22–24 135
5:25–26 135136, 139
5:32 4n.16
6 34
6:1–6 157
6:12 125n.12, 129n.23
6:20–26 140
6:20–49 141
6:20b-26 141
6:27–28 125n.12, 129n.23, 144
6:27–31 141142, 144
6:27–38 16, 141, 153
6:31 33
6:32–34 140, 179
6:32–35 140141, 145146, 154, 176, 179
6:32–38 140
6:33 207
6:34 206
6:35 140141, 146, 152, 171, 175, 178179, 182
6:35–38 184
6:36–38 148149
6:38 140141, 148, 150, 171
6:39–49 141
7:14–15 136
7:16 135n.58, 136
7:33–34 4n.16
8:3 156
9:1–6 158
9:18 125n.12, 129n.23
9:29 125n.12, 129n.23
10:1–11 158
10:2 125n.12, 129n.23
10:7 207
10:9 4n.16
10:21 112, 122, 186, 207
10:21–24 125n.12, 129n.23
11:1–13 125n.12, 129
11:2–4 129
11:5–8 125, 129130
11:9–10 130
11:9–13 129
11:11–13 129130, 169n.88
11:13 6, 16, 125, 129, 131, 133
12:13–21 141
12:16–21 140
12:21 141
12:33 141, 148, 152, 171, 175, 178
14:1 151
14:2–6 151
14:7–11 151
14:12–14 141, 151153, 171
14:13 152
14:14 140141, 148, 152, 171, 175, 178, 182
14:15–23 151
16:1–13 144
16:1–15 141
16:9 141
16:17 112
16:9 144
16:19–31 141
17:11–19 136
17:15 136
17:15–19 135n.58
18:1–8 125, 129n.23
18:18–23 140
18:18–30 141
18:22 140141, 148, 152, 161, 171, 178179
18:43 135n.58, 136
19:5 4n.16
19:28–44 136
19:37 135n.58, 136
20:1 111, 114
21:33 112
21:36 125n.12, 129n.23
22:32 125n.12, 129n.23
22:35–38 158
22:39–46 125n.12, 129n.23
23:34 160
23:40 207
23:46 125n.12, 129n.23
24:33 207
24:48–49 109
24:49 6, 109, 121
Acts
1 98
1:1 111
1:2 2
1:4 6
1:5 2
1:8 2, 16, 109, 121, 194
1:11 194, 207n.99
1:14 131
1:15 9192, 158
1:16 196n.45
1:24 132
2 16, 81, 98, 100101, 109, 174, 186
2–5 98, 116n.41, 215
2–6 98, 100, 110
2:1 9192, 102, 158
2:1–4 84, 101102
2:1–13 12, 137
2:1–41 84, 101
2:2–3 137
2:3 160, 160n.36, 184
2:4 2
2:4–11 194
2:5–11a 137
2:7 194
2:9–11 158, 205
2:11 134, 137, 139
2:11b 138
2:16–36 137
2:17 2, 180, 191, 196
2:17a 84
2:17–21 102, 189190, 205
2:17b-21 84
2:18 2, 132, 192, 196
2:19 120
2:22 120
2:33 2, 6, 89, 16, 196
2:36 84
2:38 25, 79, 16, 81, 83, 103, 173174, 176, 180181, 212
2:38–39 9
2:41 101
2:41–42 97
2:41–47 101102
2:42 8890, 97, 99100, 107, 110, 115, 125127, 133, 169171, 175, 198, 210
2:42–47 1, 28, 8185, 101102, 107
2:43 86n.9, 96, 99, 107, 119121, 165, 199, 210
2:43–45 97
2:43–46 97
2:44 8892, 102, 187188, 198, 201, 205206, 207n.101
2:44–45 16, 87, 97, 103, 173174, 176, 180, 207n.100
2:44–47 175
2:45 86n.12, 158161, 164, 184
2:46 92, 104, 107, 121122, 159, 170, 174, 186, 198, 210
2:46–47 97, 134
2:46a-47 97
2:47 9092, 101, 133134, 139, 158n.23, 198
2:47a 177
3 86
3–5 156, 161162, 164
3:1 81, 101
3:1–10 99, 161
3:1–4:31 98
3:3 161
3:6 161
3:8–9 139
3:10 121
3:24 111
4 86, 100101, 166
4:2 99, 110112, 114
4:1–22 86
4:4 111
4:8 2, 196n.45
4:12 4n.16
4:16 99
4:18 99, 110111
4:21 139
4:23–30 86
4:24 112
4:24–28 132
4:24–30 100, 132133
4:24–31 129, 132
4:25 196n.45
4:26 91
4:29 132
4:29–30 102, 132
4:31 2, 86, 101, 103, 113
4:32 8889, 97, 101, 108109, 165, 182183, 187, 198199, 201, 205206
4:32a 199
4:32–35 1, 28, 8284, 86, 9799, 101, 103, 132, 162, 187188
4:32–37 101, 175
4:32–5:16 9899
4:33 97, 104, 107, 109110, 177178, 179n.24, 210
4:33–34 176, 178
4:33–35 179
4:33b 177
4:33b-34a 173, 178
4:34 159, 161, 164, 166, 178
4:34a 165166, 172, 178
4:34b 159
4:34–35 16, 97, 161
4:34b 159
4:34b-35 159
4:35 158, 160, 179
4:35–37 183
4:36–37 9899, 162
5 100
5:1 162
5:1–11 9899, 162, 167, 175
5:2 162
5:3 162163
5:4 162
5:5 121
5:6 162
5:9 162
5:10 162
5:11 121
5:12 86n.9, 99, 121, 165
5:12a 97, 107, 120
5:12b-14 97
5:12–16 1, 28, 8284, 8788, 9699, 120, 162, 210
5:13 121
5:15–16 97, 99, 107, 120
5:17–42 98
5:21 110111
5:25 99, 110111
5:28 99, 110111
5:32 2, 6, 16, 109
5:35 99
5:42 99, 110114
6 158
6:1 185
6:1–6 161n.51, 167, 185, 194n.39, 207n.102
6:2 110, 185
6:3 2, 185
6:4 110
6:5 2
6:7 83n.1, 99
6:8 120
7:55 2
8 111
8:5 111
8:15 16
8:16 2
8:17 16
8:18 2, 16
8:18–25 181
8:19 16
8:20 24, 16, 181
8:27 4n.16
8:29 196n.45
9 9
9:17–19 8
9:17 2
9:20 111
9:21 4n.16
9:31 83n.1
10 195
10–11 197
10:1–48 137
10:19–20 137, 196
10:20 196
10:27–43 137
10:37 111
10:38 109, 120121
10:42 111
10:44 2, 138
10:44–48 196
10:45 29, 16, 181, 212
10:45–46 138
10:46 134, 139
10:47 16
11 195
11:2 196n.44
11:4–17 197
11:12 196n.44, 197
11:15 2, 197
11:16 2
11:17 24, 6, 16, 181, 197, 206207
11.17a 206
11:17–18 138
11:18 137, 139
11:24 2
11:26 111
11:28 2
12:12 158
12:24 83n.1
13:2 116, 196n.45
13:4–12 116
13:5–6 116
13:6 117
13:7 116
13:8 116
13:9–12 116
13:9 2
13:12 111, 118, 121, 210
13:52 2, 186
14:3 120
14:15 112
15 195
15:1 111
15:7 197
15:7–11 197
15:8 2, 16
15:9 196n.44, 197
15:12 120
15:15–19 102
15:21 111
15:27 207
15:28 196
15:35 111114
16:5 83n.1
16:33 207n.99
17:19 111
17:24 112
18:2 4n.16
18:11 111
18:25 111
19:2 16
19:6 2
19:13 111
19:17 121
19:20 83n.1
20:20 111
21:4 2, 196n.45
21:11 196n.45
21:20 139
21:21 111
21:22 4n.16
21:28 111
27:14–44 170
27:33–34 170
27:35 170
28:25 196n.45
28:31 111114
John
5:18 206
7:39 10
12:4–6 156
13:29 156
14:17 10
20:22 10
Romans
8:15 10
15:26 90n.27
1 Corinthians
2:12 10
11:20 92
14:23 92
2 Corinthians
8:4 90n.27
8:13 206
9:13 90n.27
13:13 173
Galatians
3:2 10
3:14 10
Philippians
2:6 206
Colossians
4:1 206
Hebrews
6:4 10
2 Peter
1:1 206
Revelation
2:5 4n.16
8:3 4n.16
9:1 4n.16
21:16 206
Greco-Roman World
Alciphron
Letters
1.7 201n.75, 202n.81
2.12 201n.77, 203n.86, 204
Ammianus Marcellinus
History
17.6 63n.22
24.3 63n.22
28.19 63n.22
Apollonius of Rhodes
Argonautica
2.530 79n.93, 124n.1
3.144 79n.93, 124n.1
3.990 79n.93, 124n.1
3.1005 79n.93, 124n.1
Appian
Sicily and the Other Islands
2.3 62n.16
Macedonian Affairs
18.2 63n.24
Numidian Affairs
4 63n.23
The Civil Wars
1.1.10 160n.33
1.9.78 160n.41
1.11.96 160n.33
1.12.104 62n.16
2.5.34 201n.75
2.7.47 62n.16
2.11.73 62n.16
2.13.93 62n.16, 68n.44, 69
3.6.42 62n.16, 68n.40, 68n.42, 68n.43, 181n.32
3.7.44 68n.40, 68n.43, 181n.32
3.7.48 62n.16, 67
3.8.53 62n.16
3.12.86–87 62n.16
4.1.3 62n.16
4.2.8 62n.16
4.5.30 160n.41
4.6.42 62n.16
4.12.89 62n.16, 67, 68n.40, 68n.43, 181n.32
4.12.94 62n.16
4.12.96 62n.16
4.12.98 62
4.12.100 181n.32
4.12.100–101 62n.16, 68n.40, 68n.43
4.12.101 68
4.16.188 62n.16
5.2.16 62n.16, 69
5.2.17 62n.16, 69
The Hannibalic Book
2.4 62n.16
The Mithridatic Wars
101 62n.16
114 160n.37
The Punic Wars
1.4 63n.24
4.21 160n.41
4.23 160n.37
8.90 160n.41
16.106 63n.23
The Syrian Wars
9.56 62n.16
10.60 63n.23
The Wars in Spain
1.4 62n.16
1.5 160n.37
2.8 62n.16
6.29 63n.24
9.47 160n.41
10.60 160n.37
12.74 64n.25
Aristophanes
Assemblywomen
1045–8 79n.93, 124n.1
Aristotle
Eudemian Ethics
1240B 200n.69
1237B34 201n.77, 202n.81
1238A17 201n.77, 202n.81
Nicomachean Ethics
4.11 143n.11
5.5.7 149n.37, 149n.38
8.1.1–2 61n.9
8.2.3–4 61n.9
8.8.7 61n.9
8.9.1–2 201n.77, 203n.86, 204
Politics
1.1.1252b16–31 61n.9
1264A15 201n.75
1263A31 201n.77, 203n.86
3.5.1280 61n.9
Problems
885a19 160n.31
Athenaeus
The Learned Banqueters
4.128D 160n.38
8A 201n.77, 202n.81
Augustus
Res Gestae
1.3.5 62n.17
8.15.15 62n.17
Chariton
Callirhoe
1.4.2 64n.25
1.6.4 62n.17
2.6.3 62n.17
4.5.8 62n.17
Cicero
De Amicitia
9.29 71n.48, 74n.66
9.31 71n.48, 74n.66
21.81 200n.69
25.92 200n.69
De Finibus Bonorum et Malorum
2.35.117 71n.48, 74n.66
De Provinciis Consularibus
41–42 71n.49
Handbook on Electioneering
14 71n.49
16 74n.66
In Catilinam
1–4 71n.49
22 71n.49
Letters to Atticus
367B.1–2 71n.48, 74n.66
407B2 71n.49
3012 71n.49
Letters to Friends
118.2 71n.49
278.3 71n.49
On Duties
1.4.15 76n.75
1.16.51 201n.77
1.17.56 200n.69
1.7.22 71n.48, 74n.66, 76
1.15.47–50 76n.77
1.16.50 76
1.16.50–56 77n.79
1.17.56 71n.48, 74n.66, 77
2.6.22 71n.48, 74n.66
2.18.65 71
On Ends
2.35.117 75
Pro Balbo
12.29 71n.49
Pro Plancio
1.2 71n.49
33.81–82 71n.48, 74n.66, 75
Cornelius Nepos
Datames
10.3 71n.48
Epaminondas
15.3.4–5 201n.77
Cornutus
Summary of Greek Theology
8 149n.37
15 149n.37
Dio Chrysostom
In Defence of His Relations with Prusa
3 63n.24
On Concord with Apameia
14 63n.24
On Envy
32 62n.17
On Kingship
110 201n.77, 202n.81
On Retirement
21 63n.24
Oracles
31.37 149n.37
The Euboean Discourse
27 62n.17
60 62n.17
The Corinthian Discourse
7 201n.77, 202n.81
The Trojan Discourse
13 63n.24
Diodorus Siculus
The Library of History
1.55.12 61n.13
1.64.9 61n.13
1.67.1 61n.13, 63n.23
1.73.6 61n.13
1.79.3 63n.23
2.6.9 61n.13
2.25.3 61n.13
2.28.1 61n.13
11.8.1 61n.13
11.25.1 61n.13
11.27.3 61n.13
11.45.5 63n.24
11.66.6 63n.24
13.34.6 61n.13
13.92.2 160n.40
13.92.5 61n.13, 64n.25
13.93.4 61n.13
14.9.9 61n.13
14.15.2 64n.25
14.21.6 61n.13
14.38.7 61n.13
14.81.6 61n.13
15.91.4 61n.13
15.92.4 61n.13
16.3.3 61n.13
16.3.4 61n.13
16.3.5 61n.13
16.13.1 61n.13
16.33.2 160n.37
16.43.3 61n.13
16.51.3 61n.13
16.53.3 61n.13
16.55.2 68n.40, 68n.42, 181n.32
16.75.4 61n.13
16.79.1 61n.13
17.6.1 61n.13
17.25.3 61n.13
17.40.2 61n.13
17.68.6 61n.13
17.74.4 61n.13
17.78.1 61n.13
17.83.8 61n.13
17.85.6 61n.13
17.86.1 61n.13
17.102.4 63n.24
17.113.1 63n.24
17.113.3 63n.24
18.33.5 61n.13
18.46.3 63n.24
18.50.4 63n.24
18.57.3 63n.24
18.58.1 63n.24
18.60.2 63n.24
18.62.4 63n.24
19.11.1 63n.24
19.21.3 160n.37
19.25.3 63n.23
19.46.1 61n.13
19.48.8 61n.13
19.55.2 63n.24
19.64.8 61n.13, 63n.24
19.75.2 63n.23
19.81.6 61n.13, 68n.40, 68n.42, 181n.32
19.86.2 61n.13, 63n.24
19.97.4 63n.24
19.98.1 63n.24
20.27.3 61n.13, 64n.25
20.28.2 64n.25
20.34.1 62n.18, 64n.25
20.81.3 63n.24
20.100.1 61n.13
20.223.4 62n.18
22.6.3 63n.24
23.12.1 63n.24
25.19.1 61n.13, 62n.18
29.17.1 63n.24
31.14.1 61n.13
31.32a 160n.40
31.36.1 63n.24
33.18.1 61n.13
33.21.1 61n.13
37.22.1 64n.25
37.38.2 61n.13
Diogenes Laertius
Lives of Eminent Philosophers
4.7.53 201n.77, 202n.81
5.1.20 200
6.2.37 201n.77, 203n.86, 204n.91
6.2.72 201n.77, 203n.86, 204n.91
8.1.10 201n.77, 202n.81, 203n.83, 206n.98
10.1.11 201n.77, 202n.81, 203n.83, 206n.98
Euripides
Alcestis
299 79n.93, 124n.1
Andromeda
129 79n.93, 124n.1
376–377 201n.77, 202n.81
Children of Heracles
438 79n.93, 124n.1
870 79n.93, 124n.1
Heracles
1222–8 79n.93, 124n.1
1352 79n.93, 124n.1
Orestes
735 201n.77, 202n.81
1046 200
Phoenician Women
243 201n.77, 202n.81
Rhesus
411 124n.2
Suppliant Woman
1169 79n.93, 124n.1
1175–9 79n.93, 124n.1
Frontinus
Stratagems
2.11.3 71n.49
2.11.6 71n.49
Galen
Hygiene
131 201n.75
326 201n.75
Heraclitus
Testimonia, Part 3: Reception
R115 79n.93, 124n.1
Herodotus
The Persian Wars
9.107 79n.93, 124n.1
Hesiod
Theogony
503 79n.93, 124n.1
Works and Days
342–360 6061
Historia Augusta
Antoninus Pius
8.1 63n.22
10.3 63n.22
Elagabalus
26.5 63n.22
Hadrian
23.13 63n.22
Pertinax
4.7 63n.22
Septimius Severus
17.5 63n.22
Severus Alexander
26.2 63n.22
Tacitus
9.1 63n.22
Homer
Odyssey
4.695 79n.93, 124n.1
22.319 79n.93, 124n.1
Isocrates
Aegineticus
12 79n.93, 124n.1
34 79n.93, 124n.1
Against Callimachus
62 79n.93, 124n.1
67 79n.93, 124n.1
Evagoras
20 124n.2
Panathenaicus
202 79n.93, 124n.1
216 79n.93, 124n.1
Plataicus
1 79n.93, 124n.1
27 124n.2
Julian
To Sallust
245A 201n.77, 202n.81
Livy
History of Rome
1.34.10–12 71n.48, 72
1.39.5–6 71n.48
1.39.35 72
1.39.35–36 73
9.3.1–10 73n.59
9.3.10 71n.48, 73
26.49.8–9 71n.49
39.48.11 71n.48
Lucian
The Dance
8 160n.41
Lysias
Against Alcibiades 2
10 124n.2
Macrobius
Saturnalia
29 63n.22
Martial
Epigrams
2.43.1 201n.77, 202n.81
2.43.16 201n.77, 202n.81
Onasander
The General
10.15 62n.17
10.24 62n.17
34.2 62n.17
Pindar
Pythian Odes
2.17 79n.93, 124n.1
Plato
Critias
110CD 182n.38, 201n.77, 203n.86
Epistles
8.353C 79n.93, 124n.1
Gorgias
483B 143n.11
Hippias Minor
372C 79n.93, 124n.1
Laws
5.739BC 201n.77, 203n.86
Lysis
207C 201n.77, 202n.81
Menexenus
249E 79n.93, 124n.1
Phaedrus
279C 201n.77, 202n.81
Philebus
15E 160n.32
Republic
4.424A 201n.77, 203n.86, 204n.87
5.449C 201n.77, 203n.86
Sophist
264E 201n.75
Plautus
Three-Dollar Day
1051–1054 71n.48
Pliny the Younger
Letters
13.10 71n.48
26.1 71n.48
33.6 71n.48
Panegyricus
41.1 63n.22
91.5–6 71n.48
Plutarch
Agesilaus
35.2 62n.15
37.4 63n.24
40.1 63n.24
Agis and Cleomenes
13.5 62n.15
19.4 63n.23
34.3 63n.24
Alexander
19.3 64n.25
31.2 63n.23
42.3 62n.15, 62n.18
Antony
24.1 63n.24
36.2 63n.23
42.5 68n.40, 68n.43, 181n.32
47.2 63n.23
56.5 62n.15
Aratus
11.2 63n.24
19.2 63n.24
42.3 62n.15
44.4 62n.15
45.1 63n.23
45.6 63n.23
Aristides
1.5 62n.15
Artaxerxes
14.3 62n.15
Brutus
30.7 160n.41
44.43–45 64
44.4 68n.40, 68n.43, 181n.32
45.4 62n.15
45.44–45 65
46.1 62n.15
Caesar
40.2 62n.15
Caius Marcius Coriolanus
11.1 62n.15, 68n.40, 68n.43, 181n.32
Caius Marius
21.2 62n.15
21.3 62n.15
Camillus
26.2 62n.15
Cicero
45.4–5 62n.15
Comparison of Demetrius and Antony
2.3 62n.15
Comparison of Lysander and Sulla
3.4 63n.23
Crassus
6.7 62n.15
Crito
51C 143n.15
De Cohibenda Ira
14 143n.15
Dialogue on Love
21.9 200n.69
Dion
17.3 63n.24
19.3 63n.24
52.1 63n.24
Eumenes
4.3 62n.15
8.7 62n.15
10.3 63n.23
Fabius Maximus
21.3 63n.24
Galba
2.2 62n.15
18.2 62n.15
22.1 62n.15
22.2 62n.15
23.1–4 65
23.3 62n.15
23.23 65
27.4 62n.15
27.5 62n.15
Lucullus
19.7 62n.15
Lysander
16.1 62n.15
Marcellus
20.7 63n.23
Moralia
65A 201n.77, 202n.81
141F 149n.37
490E 201n.77, 202n.81
664D 201n.77, 202n.81
743E 201n.77, 202n.81
767E 201n.77, 203n.86
778C-D 149n.37
967E 200n.69
1102F 201n.77, 203n.86, 204n.91
Moralia. Bravery of Women
5 62n.15
14 62n.15
19 63n.24
26 62n.15, 63n.24
Moralia. On the Fortune of Alexander
5 63n.23
Nicias
3.6 62n.15
On the Malice of Herodotus
12 62n.15
15 62n.15
26 63n.24
Pelopidas
30.6 63n.24
Philopoemen
15.4 62n.15
15.5 62n.15
Pompey
15.3 63n.24
31.1 62n.15
31.5 63n.23
39.1 62n.15, 63n.23
39.2 62n.15
Sayings of Romans: Gaius Fabricius
5 62n.15
Sayings of Romans: Titus Quintius
2 62n.15
Sayings of Romans: Gnaeus Pompey
5 62n.15
Sayings of Romans: Caesar Augustus
1 62n.15
Sayings of Kings and Commanders: Antigonus the Second
4 62n.15, 62n.18
Sertorius
25.2 160n.40
Sulla
6.9 160n.40
33.2 63n.23
Table-Talk
1.4 63n.24
The Oracles at Delphi No Longer Given in Verse
15 63n.24
Themistocles
29.5 63n.24
31.2 63n.24
Titus Flaminius
13.4 62n.15
Polybius
The Histories
1.43.3 61n.12
1.43.6 61n.12
1.45.4 61n.12
2.44.3 64n.25
2.61.8 61n.12
3.67.4 61n.12
3.71.10 61n.12
3.99.4 61n.12
5.26.5 63n.24
5.60.3 61n.12
5.88.4 63n.24
5.88.7 63n.24
5.90.7 63n.24
6.39.9 61n.12
6.39.15 63n.24
7.5.7 63n.24
8.6.3 160n.37
8.37.5 61n.12
10.11.7 61n.12
16.21.8 160n.39
21.46.5 63n.23
21.46.11 63n.23
22.2.7 63n.24
22.4.2 160n.40
22.5.5 63n.23
22.5.8 63n.23
22.8.2 63n.24
22.8.12 63n.24
22.8.13 63n.24
22.9.3 63n.24
22.10.14 63n.24
24.6.2 63n.24
25.4.5 63n.23
25.5.1 63n.23
28.19.4 63n.24
28.22.3 63n.24
30.3.4 63n.23
39.7.6 63n.24
Praxilla
Fragments
749 124n.2
Pythagoras
Testimonia: Institution
T2 201n.77, 202n.81, 203, 206n.98
Sallust
The War with Catiline
6.5 71n.48
The War with Jugurtha
9.3 71n.48
14.14 71n.49
Seneca the Elder
Suasoriae
6.11 71n.49
Seneca
De Beneficiis
1.1.9 149n.37, 150n.40
1.4.2 71n.48, 77n.81, 79
2.18.5 71n.48, 77n.81, 80
2.21.1 71n.48, 77n.81
3.15.4 149n.37
3.15.14 150n.40
4.4.2–3 129
4.18.1–4 71n.48, 77n.81
4.18.11–14 7980
4.25.1–3 149n.37
4.28.1–6 149n.37
6.41.42 71
7.12.1 201n.77
7.27.3 71n.48, 77n.81, 79n.91
7.31.3–5 149n.37
12.21.11 80n.97
De Clementia
1.5.1 143n.13
1.5.7 149n.37
1.19.9 149n.37
De Ira
1.5.3 71n.48, 77n.81, 78
2.32.1 143n.13
2.33.2–4 143n.11
3.11.2 143n.15
3.14 143n.11
3.38.1 143n.15
De Vita Beata
24.3 71n.48
Epistles
19.1–7 77n.83
19.11–12 71n.48, 77
19.12 77n.81, 77n.82
48.3 201n.77
90.36–37 77n.81, 77n.82
Sophocles
Fragments Not Assignable to Any Play
920 124n.2
Oedipus at Colonus
234 124n.2
230 79n.93, 124n.1
Philoctetes
1370 79n.93, 124n.1
Strabo
Geography
1.2.32 63n.24
6.3.2 160n.41
5.2.2 63n.24
7.3.9 201n.75, 204n.90
15.1.61 63n.24
15.1.68 63n.24
15.2.21 63n.24
Suetonius
Lives of Caesars: Nero
7.2 63n.22
Lives of Caesars: Galba
16.1 63n.22
20.1 63n.22
Lives of Caesars: Domitian
2.3 63n.22
Tacitus
Annals
12.8 71n.48
12.41 63n.22
13.37 71n.48
14.11 63n.22
Histories
1.5 63n.22
1.30 63n.22
2.82 63n.22
2.94 63n.22
4.19 63n.22
4.36 63n.22
Terence
The Eunuch
146–149 71n.48
The Brothers
804 201n.77
Theognis
Elegiac Poems
853–4 124n.2
955–6 124n.2
1263–6 124n.2
Theophrastus
Characters
1 143n.11
26.5 124n.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War
1.32.1 79n.93, 124n.1
1.33.1–2 79n.93, 124n.1
1.128.4 79n.93, 124n.1
1.129.3 79n.93, 124n.1
3.56.7 79n.93, 124n.1
4.20.3 79n.93, 124n.1
6.12.1 124n.2
Valerius Maximus
Memorable Doings and Sayings, Volume 1
5.3 ext. 3f. 71n.48, 74
5.2 ext. 4. 71n.48, 74
5.5 praef. 71n.48, 74
Xenophon
Agesilaus
11.3 79n.93, 124n.1
Anabasis
1.9.23 160n.39
2.5.14 79n.93, 124n.1
4.5.8 160n.38
7.7.23 79n.93, 124n.1
Cyropaedia
1.3.7 160n.41
3.2.16 79n.93, 124n.1
3.3.7 160n.37
5.3.20 79n.93, 124n.1
6.1.47 79n.93, 124n.1
6.4.7 79n.93, 124n.1
7.5.35 160n.37
8.2.3 160n.38
8.7.3 79n.93, 124n.1
Hellenica
3.6.13 79n.93, 124n.1
Memorabilia
2.1.32 124n.2
2.2.2–3 124n.2
3.12.4 79n.93, 124n.1
4.4.17 79n.93, 124n.1
Xenophon of Ephesus
The Story of Anthia and Habrocomes
5 62n.17
Papyri
Heidelberger Gesamtverzeichnis
SB 26 16761 160n.42
P.Cair Masp. 3 67295 160n.44
P.Cair Masp. 3 67320 160n.43
P.Cair Masp. 3 67312 161n.45
Early Church Fathers
Clement of Alexandria
Exhortation to the Greeks
9.94 201n.77, 203n.86, 204n.91
  • Collapse
  • Expand