Index of Philosophical Terms

In: Rationality in Perception in Medieval Philosophy
Editor:
José Filipe Silva
Search for other papers by José Filipe Silva in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Free access

Index of Philosophical Terms

Abstraction IX, 4, 5n4, 16, 39, 40, 42, 44, 66, 71, 98, 111, 142n 18, 150, 154n 50
Act 76, 88, 123, 151
Activity 6, 9, 16, 17, 22, 27, 59, 62, 65, 77, 110, 112, 119121, 125, 131, 144, 145, 157, 165n10, 196n22, 197, 198, 202
Actuality 1n2, 22, 87, 95, 96, 104, 142
Aristotelian/Aristotelianism IX, 36, 10, 13, 14, 16, 21, 38, 41n33, 42, 6062, 67, 68, 69, 70n58, 82, 86, 87, 90, 92, 96, 103, 106, 114, 115, 116, 125, 127, 136, 153n48, 155n52, 156, 161, 164n5, 165
Augustinian/Augustinianism 10, 3335, 38, 46, 49, 50, 51, 58
Capacity ( faculty ) 1, 37, 59, 61, 62, 68, 77, 82, 84, 95, 96, 97, 130, 142, 174
Cogitative power (vis cogitativa) 710, 12, 17, 18, 20n25, 36, 60, 61, 71, 105, 106n66, 112, 117123, 125, 132, 136144, 146157, 182
Cognition IX, X, 1, 4, 5, 6n5, 8, 11n9, 12, 18, 19, 23, 24, 3335, 37, 4345, 4951, 73, 76, 84, 97, 98, 104, 112, 141, 142n16, 142n18, 143, 144n21, 149, 154, 161, 163, 166, 168170, 174, 177n47, 182, 188, 189, 191n12, 199n27, 202, 203
Cognitive penetration 12, 15, 140
Color IX, 22n33, 27n47, 38, 41n35, 98, 105, 114n12, 136, 138, 141, 142n18, 157, 180n57, 180n59
Common sense 25, 35, 36, 60, 71, 117, 122, 164n5, 169
Essence 5, 7, 40, 46, 48, 72, 82, 88, 89, 93, 95, 96, 114, 115, 118, 127, 139, 142, 144n23, 145n26, 146, 153, 188
Eye 22, 48, 69, 86, 98, 100, 116, 190, 193, 197, 200, 201, 204
Estimative power 1n2, 3, 7, 17, 37, 6365, 102, 103, 121, 136138, 151n42, 169
Faculty / faculties 2, 3, 10, 16, 33, 38, 39, 48, 50, 59, 61, 65, 66, 75, 76n81, 93, 102, 103, 110113, 116, 117, 119, 121125, 127, 128, 130132, 136, 139, 141, 153n49, 156, 157, 162, 178, 182, 189, 199
Function 5, 6, 11n10, 37, 38, 48, 5961, 63, 64, 69, 72, 83, 8892, 95, 96, 106, 107, 110, 111n4, 117, 123, 125, 128, 130, 139n5, 164, 188, 194, 199n27, 201
General / generality 1, 4, 7, 17, 39, 76, 97, 105, 107, 118, 122, 123, 139, 144n21, 146148, 150, 152, 161, 163, 167, 174, 175
Hylomorphism 6n5, 90, 95, 96, 106
Imagination 35, 36, 3841, 49, 50, 60, 63, 64n34, 68, 71, 72n67, 89, 104, 106, 111n3, 112114, 117, 120, 125, 127131, 146n31, 155n56, 174n35
Information IX, 1, 2, 58, 10n6, 11, 1317, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 111113, 115118, 131, 140n9, 141, 148, 150, 155, 156, 164n5, 188193, 197, 198, 200202
Instinct 104, 121n28, 138, 151
Intention 1, 3, 8, 17, 21n29, 36, 37, 39, 40, 5965, 71, 74, 76, 97, 98, 105, 106n66, 112, 113n10, 117, 119, 120n27, 121, 125, 129n60, 132, 137, 138, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 170, 179
Intentional 7, 17n20, 64, 71, 75, 101, 127, 128, 131
Intentionality 3, 29, 57, 70, 128
Judgment 25n43, 27, 97, 102, 103, 125, 126, 162, 164n5
Kind IX, 2, 3, 5n4, 9, 10n6, 1316, 19, 20, 28, 29, 34, 42, 50, 84, 87, 99103, 105, 117, 121, 122, 136, 137, 139, 141148, 152155, 167, 170172, 175, 180
Light 19, 28, 38, 42, 44, 50, 183
Matter 39, 40, 41, 44, 45, 49, 58, 74, 76, 77, 82, 86, 87, 8993, 95, 99, 100, 113, 149
Medium 17n20, 189, 199201
Memory 3, 13, 14n16, 29, 3537, 42, 50, 5678, 112114, 119, 120, 125, 128, 140n10, 143145, 147, 174n35, 199n27, 201
Mind X, 5, 6, 8, 9, 10n6, 11n9, 18n22, 33, 39, 4146, 56, 58, 67, 6971, 73, 85, 110, 115, 118, 128, 129, 143, 149, 150, 153, 156, 157, 161, 164n5, 168, 179, 188, 190193, 197199, 203
Passive / passivity 6, 21, 22n32, 29, 34, 37, 38, 61, 120n27
Perspectivist 10, 13n15, 154n50
Potency / potential / potentiality 21, 24n41, 34, 39, 42, 4446, 48, 57n3, 58n5, 75n77, 86, 87, 89n21, 90, 9496, 112n7, 120n26, 122n29–30, 129n55, 142, 144n22, 187, 194, 197
Rationality 412, 1416, 18, 29, 39, 40, 44, 91, 96n43, 97, 104, 110113, 116, 118132, 139141, 150, 152, 155157, 162, 164, 168, 169, 182, 195n21
Realism 16n18, 56, 70, 98
Recognition 14, 15, 19, 20, 102, 112, 117, 118, 123, 154n50, 155, 162, 167
Representation / representationalism 12n13, 1517, 19, 56, 70, 71, 77, 98, 103, 127, 145n26, 147, 148, 154, 176, 192194, 199
Sensation IX, 3, 4, 1729, 3436, 45, 49, 67, 68, 102, 139n5, 143, 150, 161, 164, 165, 167, 174, 176, 182
Sense common , Common sense
external IX, 2, 17, 2527, 29, 35, 49, 60, 61, 98, 104, 114, 116, 117, 121, 122, 169
internal IX, 1n2, 10, 14n16, 21n29, 22, 2527, 29, 3536, 49, 59, 60, 63, 64, 71, 74, 7678, 98, 116, 117, 122, 136, 151, 153n49, 174n35
modalities 2, 3, 22, 25
organ 57, 1522, 44, 48, 93, 118, 149, 188191, 193, 194, 196202
Sensible 13, 59, 14, 16, 17, 2023, 2529, 3537, 45, 49, 5764, 66, 67, 71, 7478, 112, 116, 117, 119121, 125, 132, 136, 138, 140, 141n14, 142n18, 146, 147, 150, 151n40, 153, 156, 157, 164n5, 165n9, 169
Sight 1n2, 2, 21n29, 22, 77, 99, 104, 116, 142n18, 195
Species
sensible 9, 17, 25n43, 26, 27, 118, 188191, 193, 194, 196203
intelligible 37, 38, 89, 90, 130
Stimulus 19
Substance 18, 40, 4348, 8488, 94, 96, 116, 143n19
Universal / universality 4, 5, 7, 8, 16, 17, 35, 3740, 72, 74n73, 76, 8588, 9498, 105, 106n66, 113, 114, 119n24, 120n26, 121n28, 137, 138, 140n10, 141155, 157, 161178, 181, 182
Vision 12, 14, 124n36, 166168, 171, 177, 178, 180, 182, 183, 190, 191, 193, 198, 200, 201
  • Collapse
  • Expand