Wat is eetbaar?

Een reis door de wereld van voedseltaboes en eetculturen

"In Wat is eetbaar? laat Adel den Hartog zien hoe complex de voedselkeuzes van mensen al millennia lang zijn. Wie zich afvraagt waarom wij eten wat wij eten, komt uit bij praktische zaken als de beschikbaarheid van producten, transport en kosten, maar ziet ook fysiologische, culturele, geografische, en psychologische factoren. Den Hartog wijst op het belang van de toegang die individuen en groepen hebben tot voedsel, en van hun sociaaleconomische positie. Kan iemand worden overtuigd om iets te eten dat deze persoon als oneetbaar ziet? In het boek staan vele voorbeelden van onze geringe flexibiliteit, of die nu wordt ingegeven door een intolerantie met een genetische oorsprong, of doordat wat onbekend was, ook onbemind bleef. Voedingsgewoonten reageren traag op interventies, maar gebruiken kunnen veranderen. Zo is een vleesloze maaltijd tegenwoordig geen teken van armoede meer. Het boek zal de algemeen cultureel geïnteresseerde lezer aanspreken. Het is geschikt als handboek voor wie de achtergrond van onze eetgewoonten wil begrijpen. De kennis uit het boek is uitstekend te gebruiken bij een scala aan interventies op het gebied van voeding en leefstijl. [ENGLISH] In 'Wat is eetbaar?' ('What is edible?'), author Adel den Hartog shows how complex the food choices of humans have been formillenia. Those who wonder why we eat what we eat, will find out practicalities, such as availability of products, transportation and costs, but also physiological, cultural, geological, and psychological factors matter. Den Hartog points out the importance of access to food for individuals and groups, and the influence of their socio-economical position. Can someone be convinced to eat something that they perceive as inedible? This book gives many examples of our limited flexibility, whether caused by an intolerance for genetical reasons, or because we simply did not know the food and want to keep it that way. Food habits are slow to respond to interventions, but these days, a meatless meal is no longer a sign of poverty. The book will attract the culturally interested reader. It can be used as handbook for those who want to understand the background of our eating habits. The knowledge in this book can be used for a large range of interventions when it comes to food and life style."
Open Access
Download PDF

Prices from (excl. shipping):

  • Collapse
  • Expand