Walking Guides to Leiden

Beschikbare Wandelgidsen / Available Walking Guides:

De wandelgidsen zijn verkrijgbaar via de Leidse boekhandels en bol.com.
The walking guides are available through the Leiden bookshops and bol.com.

Brills wandelgidsen door Leiden / Brill's Walking Guides to Leiden

Wandelgids door Aziatisch Leiden

De aankomst van vier Nederlandse schepen in de haven van Banten op Java in 1596 was het begin van een intensieve Nederlandse bemoeienis met Azië. Zonder het te beseffen gaf deze handelsexpeditie tevens het startschot voor de wetenschappelijke studie van de gebieden waar de VOC, en later de Nederlandse staat, actief zouden zijn. De eerste leerstoel Arabisch in Leiden werd al in 1613 gevestigd, maar hoogleraren Javaans, Maleis en Chinees en Japans volgden pas midden-19e eeuw. Sanskriet moest wachten tot 1865. Ondanks deze wat trage start is de studie van Azië in Leiden daarna exponentieel gegroeid en inmiddels is zij niet meer weg te denken uit de Leidse Universiteit. Deze rijk geïllustreerde wandelgids biedt enkele hoogtepunten en hoofdlijnen van deze geschiedenis en laat zien hoe de studie van Azië verbonden is met de stad Leiden.

Tweetalig: Nederlands en Engels.

Walking Guide to Asian Leiden

The arrival of four Dutch vessels in the harbour of Banten, Java, in 1596 formed the beginning of the intensive Dutch involvement in Asia. Unintendedly, this trade expedition was also the kick-off for the study of the areas where the Dutch East India Company, and later the Dutch state, would be active. At first, research was mainly conducted by amateurs and administrators who gathered knowledge during their travels; very little was done in the way of a systematic approach. In fact, it would take more than 250 years before Leiden University showed some awareness of the existence of South, Southeast, and East Asia. The first professorship in Arabic was created as early as 1613, but Javanese, Malay, Chinese, and Japanese would only follow in the mid-19th century. Sanskrit would have to wait until 1865 – 70 year after the Dutch East India Company had been forced to abandon its last remaining territories on the Indian subcontinent. Despite this somewhat slow start, however, Asian studies subsequently grew exponentially, and at present it would be impossible to imagine Leiden University without them.This richly illustrated walking guide presents some highlights and outlines of that story, and gives insight into the close relationship between the study of Asia and the city of Leiden.

 • Compiled and Edited by Anna Beerens and Inge Klompmakers
 • ISBN: 978-90-04-35527-9
 • Paperback, with illustrations, 96 pages
 • List price: € 9,50

Back to top

Wandelgids door Afrikaans Leiden

Leiden kent een rijke aan Afrika gerelateerde geschiedenis: de toekenning van een eredoctoraat aan Nelson Mandela in de Pieterskerk, de Afrikazaal in Museum Volkenkunde, het Academiegebouw aan het Rapenburg waar bekende Afrikanen zoals Jacobus Elisa Johannes Capitein (de eerste gepromoveerde zwarte Afrikaan – oorspronkelijk slaaf, later dominee) en Kofi Abrefa Busia (de latere premier van Ghana) hun geleerde woorden uitspraken. In Leiden zijn veel musea, maatschappelijk culturele organisaties, restaurantjes en winkels waar een stukje Afrika te ontdekken valt, zoals muziek, snuisterijen, koffie, gezondheidszorg, textiel en muurgedichten.

Wandel met ons mee langs historische en hedendaagse bezienswaardigheden en maak kennis met de rijke Afrikaanse cultuur in Leiden.

Tweetalig: Nederlands en Engels.

Walking Guide to African Leiden

Leiden has a rich ‘Africa history’: think of the honorary doctorate awarded to Nelson Mandela in the Pieterskerk, the Africa hall in the National Museum of Ethnology, and the Academy building at Rapenburg, where famous Africans like Jacobus Elisa Johannes Capitein (the first black African who obtained a doctor’s degree – originally a slave, later a vicar) and Kofi Abrefa Busia (who subsequently became prime minister of Ghana) spoke their erudite words. Leiden has many museums, socio-cultural organisations, restaurants and shops where people can discover bits of Africa, like music, trinkets, coffee, health care, textiles, and wall poems.

Walk along historical and contemporary sights and discover the rich African culture in Leiden.

 • Compiled and Edited by Edith de Roos and Jos Damen
 • ISBN: 978-90-04-29324-3
 • Paperback, with illustrations, 96 pages
 • List price: € 9,50

De Wandelgids door Afrikaans Leiden is ook te verkrijgen via ASCL.
The Walking Guide to African Leiden can also be purchased via ASCL.

Back to top

Wandelgids door Islamitisch Leiden

Deze tweetalige wandelgids markeert de viering van 400 jaar Arabische Studies in Leiden. Negenentwintig schetsen van mensen en plaatsen, geschreven door specialisten op het gebied van Arabistiek en Islam, bieden een uniek inzicht in de geschiedenis van de langdurige relatie tussen Leiden en de Arabische en islamitische wereld. Lees meer over de eerste bewoner uit Noord-Afrika in Leiden, de geschiedenis van de wassende maantjes op het Leidse stadhuis en verken de vele, vaak onbekende en verborgen schatten van het Leidse islamitische heden en verleden.

Tweetalig: Nederlands en Engels.

Walking Guide to Islamic Leiden

This bilingual Walking Guide celebrates 400 years of Arabic Studies in Leiden. Twenty nine sketches of people and places written by specialists in the field offer a unique insight into the history of Leiden’s longstanding relationship with the Arabic and Muslim world. Find out more about Leiden’s first inhabitant from North Africa and the history of the crescent moons on Leiden’s city Hall while exploring the many, often unknown and hidden treasures of Leiden's Islamic past and present.

 • Compiled and Edited by Josien Boetje, Kasper van Ommen, Petra M. Sijpesteijn, Cor Smit, Kathy van Vliet-Leigh and Arnoud Vrolijk
 • ISBN: 978-90-04-26130-3
 • Paperback, with illustrations, 112 pages
 • List price: € 9,50

Back to top