Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author or Editor: Renkema Wim x
  • Hes & De Graaf x
  • Search level: All x
  • Status (Books): Published x
Clear All
De gedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870
Dit rijk geïllusteerde biedt voor het eerst een compleet overzicht van alle gedrukte polder- en waterschapskaarten tot 1870. Watermanagement in deze vorm,het droogmaken van meren en verkavelen van natte gronden, die vaak ook nog onder zeeniveau liggen, is al eeuwenlang iets typisch Nederlands. Verantwoordelijk daarvoor waren de waterschappen, die ervoor zorgen dat het land niet onder water komt te staan en daarom dijken en zeeweringen bewaken en verbeteren. Zij konden – en kunnen – hun werk niet doen zonder kaarten, waarop precies staat welke polders en welke waterlopen er in het gebied zijn. Ook waren kaarten onontbeerlijk voor het inpolderen van meren en plassen. Lang van tevoren werden plannen gemaakt voor zo’n inpoldering.Veel van die plannen zijn niet uitgevoerd. Overzichtskaarten van waterschappen werden niet alleen als gebruikskaart gemaakt, maar als representatie van het waterschap. Deze kaarten zijn vaak overdadig versierd en vrijwel altijd voorzien van de wapenschilden van de bestuurders, zoals de dijkgraaf en (hoog)heemraden.

Bijna 375 kaarten van waterschappen, polders en droogmakerijen – zowel niet uitgevoerde plannen als gerealiseerde polders – worden hier beschreven en geanalyseerd. Met meer dan 900 afbeeldingen worden alle kaarten in kleur, vaak met details die specifieke kenmerken laten zien. Deze cartobibliografie is deel 22 van de Explokart reeks onder leiding van de staf van het onderzoeksprogramma in de geschiedenis van de kartografie bij Allard Pierson aan de Universiteit van Amsterdam.