Search Results

In: New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids

- Mart Bax, F. Bovenkerk, Binnenstebuiten en Ondersteboven. De antropologie van de industriële samenleving. (Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie.) Van Gorcum, Assen, 1976. 97 pp. plus bibliografie., L. Brunt (eds.) - H.J.M. Claessen, Anthony Reid, Pre-colonial state systems in Southeast Asia. The Malay Peninsula, Sumatra, Bali-Lombok, South Celebes. Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society No. 6. Published by the Council of the MBRAS. Kuala Lumpur, 1975. 135 pp. Maps., Lance Castles (eds.) - H.J.M. Claessen, Jozef Franz Thiel, Heil und Macht - Approches du Sacré. Studia Instituti Anthropos, vol. 22. St. Augustin bei Bonn: Verlag des Anthropos-Institutes. 215 pp., Albert Doutreloux (eds.) - J. Davis, M. Stuchlik, Goals and behaviour. The Queen’s University Papers in Social Anthropology, Vol. 2. Belfast (Department of Social Anthropology, Q.U.B.), 1977. 166 pp. - Ank Klomp, A.F. Marks, Male and female and the Afro-Curacaoan household. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde No. 77, The Hague. Martinus Nijhoff, 1976. - A.J.F. Köbben, Richard Price, The Guiana Maroons; a historical and bibliographical introduction. (Johns Hopkins Studies in Atlantic History and Culture). The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1976. Pp. ix, 184. - Adam Kuper, Richard Werbner, Regional cults. London and New York: Academic Press, 1977. 257 pp. - P. van de Velde, F.L. Dunn, Rain-forest collectors and traders - a study of resource utilization in modern and ancient Malaya. Monographs of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society No. 5, Kuala Lumpur, 1975. 151 pages; tables; map and figures.

- Leonard Y. Andaya, J. Noorduyn, Bima en Sumbawa; Bijdragen tot de geschiedenis van de Sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer, Dordrecht-Holland/Providence-U.S.A.: Foris publications, ix, 187 pp, maps, indexes. - Ben Arps, Philip Yampolsky, Lokananta; A discography of the national recording company of Indonesia 1957-1985, Madison, Wisconsin: Center for Southeast Asian studies, University of Wisconsin, Bibliographical series No. 10, 1987. XIII + 433 pp. - Victoria M. Clara van Groenendael, Ward Keeler, Javanese shadow plays, Javanese selves, New Jersey: Princeton University Press, 1987. xvii + 282 pages. Illustrations, photographs, bibliography, glossary, index. - Jean Gelman Taylor, Leonard Blussé, Strange company. Chinese settlers. Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Dordrecht: Foris publications, 1986. - V.J.H. Houben, R.B. van de Weijer, Tussen traditie en wetenschap; Geschiedbeoefening in niet-westerse culturen, Nijmegen 1987., P.G.B. Thissen, R. Schönberger (eds.) - V.J.H. Houben, J. van Goor, Indië/Indonesië; Van kolonie tot natie, HES, Utrecht 1987. - F.G.P. Jaquet, Th. van den End, Gereformeerde zending op Sumba (1859-1972), een bronenpublicatie, bewerkt door Th. van den End. Alphen aan den Rijn: Aska, 1987. XIV, 743 pp. Uitgave van de Raad voor de Zending der Nederlands Hervormde Kerk, de Zending der Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk. - R.E. Jordaan, Roland Werner, Bomoh/Dukun; The practices and philosophies of the traditional Malay healer, Berne; Institute of Ethnology (Studia ethnologica Bernensia 3), 1986. 106 pp., illustrations and photographs. - P.E. de Josselin de Jong, Werner Kraus, Zwischen reform und rebellion: Über die Entwicklung des Islams in Minangkabau (Westsumatra) zwischen den beiden Reformsbewegungen der Padri (1837) und der Modernisten (1908), Beiträge zur Südasien-Forschung, Südasien-Institut, Universität Heidelberg, Band 8S, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1984. 236 pp. - Wolfgang Marschall, Pietro Scarduelli, L’isola degli antenati di pietra; Strutture sociali e simboliche dei Nias dell’Indonesia, Laterza, Roma-Bari, 1986. IX + 232 pp., 22 pl., 28 figs. - Nigel Phillips, C. Skinner, The battle for Junk Ceylon; The syair Sultan Maulana, Dordrecht: Foris, 1985. viii + 325 pp. - Harry A. Poeze, Mavis Rose, Indonesia free; A political biography of Mohammad Hatta. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, viii + 245 pp. - D.J. Prentice, Elisabeth Tooker, Naming systems: The 1980 proceedings of the American Ethnological society, The American Ethnological society, 1984. vii + 107 pp., Harold C. Conklin (eds.) - Patricia D. Rueb, Christine Dobbin, Islamic revivalism in a changing peasant economy; Central Sumatra, 1784-1847, London/Malmö; Scandinavian Institute of Asian studies, Monograph series no. 47, 1987, 300 pages, illustrated. - P.C. Verton, Ank Klomp, Politics on Bonaire; An anthropological study. Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1986.' [Translated by Dirk H. van der Elst] - Leontine E. Visser, Elisabeth Traube, Cosmology and social life; Ritual exchange among the Mambai of East Timor, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986. xxiii + 298 pp., figs., photos, index.

- M.A. van Bakel, R. Borofsky, Making history; Pukapukan and anthropological constructions of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 201 pp.; ill. - Andrew Beatty, J.A. Feldman et al., Nias, tribal treasures: Cosmic reflections in stone, wood and gold, Delft: Volkenkundig Museum Nusantara, 1990. - A.G. van Beek, Christian F. Feest, Technologie und ergologie in der Völkerkunde, Band 2, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, Ethnologische Paperbacks, 1989. xiv, 290 pp., Alfred Janata (eds.) - N. Bootsma, Bernhard Dahm, José Rizal, Der nationalheld der Filipinos, Zürich: Munster-Schmidt Verlag Göttingen, 1988, 88 pp. - Aart G. Broek, John de Pool, Bolívar op / en Curaçoa: Historische novelle / leyende histórico [Inleiding door / introducción del L.W. Statius van Eps en / y E. Luckmann-Levy Maduro; vertaling uit het Spaans door L. Hoetink-Espinal], Zutphen: De Walburg Pers, 1988. - Martin van Bruinessen, Peter Kloos, Door het oog van de antropoloog: Botsende visies bij heronderzoek. Muiderberg: Dick Coutinho, 1988, 148 pp. - J.G. de Casparis, Charles Higham, The Archaeology of mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor. Cambridge World Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - H.J.M. Claessen, Luc de Heusch, Ecrits sur la royauté sacrée. Brussel, Institut de Sociologie: Editions de l’Université de Bruxelles. 1987. 314 pp. - H. Dagmar, Erich Kolig, The Noonkanbah Story, Dunedin: University of Otago Press, 1987. - Anke van Dijke, Linda Terpstra, Anil Ramdas, De strijd van de dansers; Biografische vertellingen uit Curaçao, Amsterdam: SUA, 1988. - B.F. Galjart, Hans-Dieter Evers, Strategische gruppen. Vergleichende studien zu staat, bürokratie und klassenbildung in der dritten welt. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, 279 pp., Tilman Schiel (eds.) - J. Hoffenaar, G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie: Scenario’s, plannen, beleid 1892-1920. [Anatomy of the defence of the Netherlands East Indies: Scenarios, plans, policy 1892-1920], Amsterdam: Van Soeren, 1988, 482 pp. - Rudy de Jongh, Sjoerd Rienk Jaarsma, Waarneming en interpretatie. Vergaring en gebruik van ethnografische informatie in Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962). Utrecht: Interdisiplinair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekinstituut Rijksuniversiteit, 1990. 247 pp. English summary. - Ward Keeler, J.Joseph Errington, Structure and style in Javanese: A semiotic view of linguistic etiquette, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 290 pp. - Ank Klomp, Raymond T. Smith, Kinship and class in the West Indies; A genealogical study of Jamaica and Guyana, Cambridge etc.: Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge University Press, 1988. - G.J. Knaap, A.H.P. Clemens, Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, NEHA-series III, deel 7, Amsterdam: NEHA, viii + 306 pp. 1989., J.Th. Lindblad (eds.) - Jaap de Moor, E.S. van Eyck van Heslinga, Van compagnie naar koopvaardij; De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988. [Hollandse Historische Reeks, no. IX.] 320 pp., kaart, ills., tabellen, bibliografie, index. - Otto van den Muijzenberg, Jean-Claude Lejosne, Le journal de voyage de G. van Wuysthoff et de ses assistants au Laos (1641-1642), Metz: Editions du Centre de Documentation du Cercle de Culture et de Recherches Laotiennes, 1987. 370 pp., 3 indices, bibliography, maps, illustrations. - Gert J. Oostindie, M.J. van den Blink, Olie op de golven; De betrekkingen tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988, 128 pp. - Rien Ploeg, Robert M. Hill II, Continuities in highland Maya social organisation, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, xxii + 176 pp., 1987., John Monaghan (eds.) - Harry A. Poeze, Takashi Shiraishi, An age in motion; Popular radicalism in Java, 1912-1926, Ithaca/London: Cornell University Press, 1990. xxiv + 365 pp. - Rob de Ridder, Willem F.H. Adelaar, Het boek van Huarochirí. Mythen en riten van het Oude Peru, Amsterdam: Meulenhoff, 1988, 150 pp., - Marie-Odette Scalliet, Peter Carey, A.A.J. Payen: Journal de mon voyage à Jogja Karta en 1825. The outbreak of the Java War (1825-30) as seen by a painter, Cahier d’Archipel 17, Paris 1988. XIV + 183 pp., 17 ill., 3 maps. - Matthew Schoffeleers, Marion Melk-Koch, Auf der Suche nach der menschlichen Gesellschaft: Richard Thurnwald, Berlin: Dietrich Reimer, 1989. 352 pp., maps, photographs and Thurnwald bibliography. - Matthew Schoffeleers, Peter Metcalf, Where are you / Spirits? Style and theme in Berawan prayer, Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1989, 345 pp. - J.W. Schoorl, J.F.L.M. Cornelissen, Pater en Papoea; Ontmoeting van de Missionarissen van het Heileg Hart met de cultuur der Papoea’s van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963), Kampen: Kok, 1988, XIV + 256 pp. - Alex van Stipriaan, Jo Derkx, Suriname; A bibliography, 1980-1989, Leiden: KITLV (Royal Institute of Linguistics and Anthropology), Department of Caribbean studies, 1990, 297 pp., Irene Rolfes (eds.) - A.A. Trouwborst, Th. Schweizer (Hg), Netzwerkanalyse; Ethnologische perspektiven, Berlin: Dietrich Reimerverlag, 1989, VIII, 229 pp. - Hans Vermeulen, Brian Juan O’Neill, Social inequality in a Portugese hamlet; Land, late marriage and bastardy, 1870-1978, Cambridge: Cambridge University Press. 431 pp. 1987. - C.W. Watson, Hendrick M.J. Maier, In the center of authority. The Malay Hikayat Merong Mahawangsa, Ithaca: Southeast Asia program, Studies on Southeast Asia , 1988. 210 pp. - Neil Lancelot Whitehead, Edmundo Magaña, Orión y la mujer Pléyades. Simbolismo astronómico de los indios kaliña de Surinam, Dordrecht/Providence: Foris, 1988. [CEDLA Latin American studies series 44.] 373 pp. - J.J. de Wolf, Meyer Fortes, Religion, morality and the person: Essays on Tallensi religion, edited and with an introduction by Jack Goody. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.