Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Anton J. Schuurman x
  • Search level: All x
Clear All
Een onderzoek naar de taal der dingen op het Nederlandse platteland in de 19e eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant
Ook verschenen als proefschrift, Wageningen, 1990.
Papers presented at the Leeuwenborch Conference (Wageningen, 5-7 may 1980).