TÜRKIYE / TURKEY

FEHMI EDHEM KARATAY, İstanbul üniversitesi kütüphanesi farsça basmalar katalogu. (İstanbul Üniversitesi. Edebiyat fakültesi. Şarkiyat enstitüsü). İstanbul 1949. 200 p.

B. Lewin