Search Results

- J. van Baal, Gert Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou: Twee Surinaamse plantages, 1720-1870. Caribbean series II, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; Dordrecht: Foris, 1989. xii + 548 pp. - C. Baks, Marine Carrin-Bouez, La fleur et l’os; Symbolisme et rituel chez les Santal, Cahier de l’Homme, Nouvelle Serie XXVI, Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1986. 193 pp., figures et tableaux, photos, carte. - C. Baks, Serge Bouez, Réciprocité et hiérarchie; l’Alliance chez les Ho et les Santal de l’Inde, Recherches sur la Haute Asie 7, Paris: Société d’Ethnographie, 1985. 232 pp., annexes, figures et tableaux, photos, carte. - René van den Berg, Bambang Kaswanti Purwo, Towards a description of contemporary Indonesian: Preliminary studies, Part III. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA/Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya [=Nusa, Linguistic studies of Indonesian and other languages in Indonesia. Volume 30]. 1988. ix + 94 pp. - Martin van Bruinessen, Elly Touwen-Bouwsma, Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie. Kampen: Uitgeverij Mondiss, 1988 [dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam, 1988]. xx, 276 pp. - J.G. de Casparis, John Miksic, Small finds: Ancient Javanese gold, Singapore: National Museum, 1988. VIII + 88 pp. 20 Plates, 56 Figures. - B.F. Drewes, Asian women doing theology, vol. XVI-47 of Exchange, Bulletin of Third World Christian Literature and Ecumenical Research, September 1987, ii + 78 pp. - Ch. van Fraassen, Femme Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702, De Walburg Pers, 1989. 343 pp., ill. - B.F. Galjart, James C. Scott, Weapons of the weak. Everyday forms of peasant resistance. New Haven and London: Yale University Press, 1985. - R. Giel, R. van Lier, Tropische Tribaden: Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname, Dordrecht: Foris, 1986. 84 pp. - Paul van der Grijp, Bernard Juillerat, Les enfants du sang: Société, reproduction et imaginaire en Nouvelle-Guinée, Paris: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1986, 569 pp. - M.A. Kagenaar, Aart G. Broek, Het Zilt van de Passaten; Caribische Letteren van Verzet; Essays. Haarlem: In de Knipscheer, 1988; 186 pp. - Peter Meel, Ben Scholtens, Louis Doedel, Surinaams vakbondsleider van het eerste uur; Een bronnenpublikatie. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname. 1987. 141 p. - Peter Meel, Nico Wijnen et al., A. de Kom, zijn strijd en ideeën, Amsterdam: Sranan Buku, 1989. 130 pp. - D.C. Mulder, A.A. Yewangoe, Theologia Crucis in Asia, Amsterdam, 1987. 352 pp. - Rien Ploeg, H.J.M. Claessen, Bronnen van macht; Over het gebruik van bronnen in het onderzoek naar de vroege staat, Leiden: ICA, 1987. 159 pp., J.G. Oosten (eds.) - Rien Ploeg, H.J.M. Claessen, Over de politiek denkende en handelende mens; Een inleiding in de politieke antropologie, Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1988. 168 pp. - Harry A. Poeze, L.F. Jansen, In deze halve gevangenis; Dagboek van mr dr L.F. Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945; Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker: Van Wijnen, 1988, liv + 447 p. - Franois Raillon, William H. Frederick, Visions and heat; The making of the Indonesian revolution, Athens: Ohio University Press, 1989. 339 pp. - Reimar Schefold, Barbara Lüem, Wir sind wie der Berg, lächelnd aber stark: Eine studie zur ethnischen indentität der Tenggeresen in Ostjava, Basel: Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde. Distributed by Wepf & Co. AG Verlag, 1988, 243 pp.; ill. - J.W. Schoorl, J. van Baal, Ontglipt verleden; Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging, deel I, Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog; deel II, Leven in verandering: 1947-1958, Franeker: Wever. 1986, 510 pp., resp. 1989, 616 pp. - I. Serpenti, Miriam Kahn, Always hungry - Never greedy; Food and the expression of gender in a Melanesian society. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 187 pp., - A. Teeuw, M.M. Jocelyne Fernandez-Vest, Kalevala et traditions orales du monde. Édité par M.M. Jocelyne Fernandez-Vest. Colloques internationaux du CNRS. Paris 18-22 mars 1985. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris 1987. 593 pp. - A. Teeuw, Le conte, pourquoi? comment? Folktales, why and how? Actes des journées d’études en littérature orale. Analyse des contes - Problèmes de méthodes. Colloques internationaux du CNRS. Paris 23-26 mars 1982. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris 1984. 628 pp.