Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Bambang Kaswanti Purwo x
Clear All

- Matthias Stiefel, W.F. Wertheim, Matthias Stiefel, Rejoinder to Duller’s review in BKI 142-I, with comments by H.J. Duller., W.F. Wertheim (eds.) - K.A. Adelaar, James T. Collins, The historical relationship of the languages of central Maluku, Indonesia, Pacific Linguistics Series D, No. 47, 1983. - J.G. de Casparis, Antoinette M. Barrett Jones, Early tenth-century Java from the inscriptions. A study of economic, social and administrative conditions in the first quarter of the century, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde No. 107, Dordrecht/Cinnaminson 1984. XI + 204 pp. - P.J. Drooglever, L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 11a, Nederlands-Indië I, eerste en tweede helft, Martinus Nijhoff, Leiden 1984, 1199 pp., kaarten, foto’s. - David T. Hill, Julie Southwood, Indonesia: Law, propaganda and terror, with foreword by W.F. Wertheim, Zed press, 1983, 272 pp., Patrick Flanagan (eds.) - V.J.H. Houben, C.Ch. van den Haspel, Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930, VKI 111, Dordrecht: Foris publications, 1985. - Maarten Kuitenbrouwer, J. van Goor, Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië, Utrecht 1985. - Harry A. Poeze, Hansje Galesloot, De Nederlandse vakbondsperiodieken van het IISG; Systematisch overzicht. Amsterdam: Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1985, xiv + 241 pp., Tom van der Meer (eds.) - Harry A. Poeze, Frits G.P. Jacquet, Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part II: Sources 1796-1949. München etc.: Saur, 1983, 547 pp. - Harry A. Poeze, Mies Campfens, De Nederlandse archieven van het Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis te Amsterdam. Amsterdam: Van Gennep, 1984, 294 pp. - Harry A. Poeze, Henk Hondius, Inventaris van het archief van de Sociaal-Democratische arbeiders partij (SDAP) 1894-1946. Amsterdam: Stichting Internationaal Instituut voor sociale geschiedenis, 1985, xxviii + 210 pp., Margreet Schrevel (eds.) - Jan van der Putten, Slamet Modiwirjo, Panglipur Ati (ed. Johan Sarmo & Hein Vruggink), Uitgegeven door de afdeling cultuurstudies van het Ministerie van Volksmobilisatie en cultuur (Suriname), 1983. - Jan van der Putten, Saleman Siswowitono, Dongèng Kancil; Het verhaal van kantjil (ed. J.J. Sarmo & H.D. Vruggink), Een uitgave van de afdeling cultuur studies van het Ministerie van cultuur, Jeugd en Sport (Suriname), 1983. - Jan van der Putten, Pamin Asmawidjaja, Djoko miskin; De arme jongeling (ed. J.J. Sarmo & H.D. Vruggink), Een uitgave van de afdeling cultuur studies van het Ministerie van cultuur, jeugd en sport (Suriname), 1983. - Jan van der Putten, Johan J. Sarmo, Cikal; Kalawarti Jawa-Suriname, Wonny Karijopawiro (redactie), Nummers 1 tot en met 4 (1: 1982; 2: mei 1983; 3: oktober 1983; 4: maart 1984)., Sari Kasanpawiro, Hein Vruggink (eds.) - S.C. van Randwijck, Th. van den End, De Gereformeerde Zendingsbond (1901-1961) Nederland-Tanah Toraja, een bronnenpublicatie, bewerkt door Dr. Th. van den End, 782 pp., 1985. - R. Roolvink, Judith Nagata, The reflowering of Malaysian Islam - Modern religious radicals and their roots, University of Columbia Press, Vancouver, 1984, xxv + 267 pp., 2 appendixes, index. - Roger Tol, Soenjono Dardjowidjojo, Vocabulary building in Indonesian: an advanced reader. Ohio University, Monographs in international studies, Southeast Asia series No. 64, 1984. XVII, 647 pp. - R.S. Wassing, Annegret Haake, Javanische Batik. Methode, Symbolik, Geschichte (Javanese Batik. Method, symbolism, history), Hannover: Verlag M. + H. Schaper (Textilkunst-Fach-schrifte), 1984. Bound, 128 pp., 24 colour ills., black and white ills., drawings. - R.S. Wassing, Inger McCabe Elliott, Batik. Fabled cloth of Java, New York: Clarkson N. Potter Inc., 1984. Bound, 240 pp., 128 colour ills., black and white ills., drawings. - R.S. Wassing, Alit Veldhuisen-Djajasoebrata, Bloemen van het heelal. De Kleurrijke wereld van de textiel op Java (Flowers of the Universe. The colourful world of textiles in Java), Amsterdam: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij B.V., 1984. Bound, 166 pp., 55 colour ills., numerous black and white ills., drawings. - Colin Yallop, Bambang Kaswanti Purwo, Towards a description of contemporary Indonesian: Preliminary studies, Part I; John W.M. Verhaar (ed.), Towards a description of contemporary Indonesian: Preliminary studies, Part II; NUSA Linguistic studies of Indonesian and other languages in Indonesia, vols 18 and 19, Jakarta, 1984, 64 and 74 pp., John W.M. Verhaar (eds.)