Search Results

- Yvan Simonis, Bertel Nathhorst, Formal or structural studies of traditional tales. The usefulness of some methodological proposals advanced by Vladimir Propp, Alan Dundes, Claude Levi-Strauss and Edmund Leach. Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockhlom Studies in Comparative Religion, 9 - Stockholm 1969. 80 p. bibliogr., index. - A.J.F. Köbben, G.P. Murdock, Ethnographic atlas. University of Pittsburgh Press, 1967. 128 pp. - J. Blauw, Banton Michael, Anthropological approaches to the study of religion. Tavistock Publications, London, 1966. XZII en 176p. - C. Baks, J.F. Boissevain, Netwerken en quasi-groepen; enkele beschouwingen over de plaats van de Niet-Groepen in de Sociale Wettenschappen. Oratie. Van Gorcum & Comp., Assen 1968. 44 pp. - C.J. Lammers, Tom Burns, Industrial man. Penguin Modern Sociology Readings. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd. 1969. 414 pp. - P. van Daalen, M.M. Albinski, Maatschappelijke behoefte aan sociologen. Rede Katholieke Universiteit te Nijmegen. Van Gorcum, Assen 1969. 37 blz. - W. Brand, Louise B. Young, Population in perspective. Oxford University Press, New York/London/Toronto, 1968. 460 blz. - J.H.B. den Ouden, C. Baks, Afschaffing van Pacht. Een onderzoek naar de sociale gevolgen van de afschaffing van pacht in twee dorpen van Zuid-Gujerat, India. Publikatie no. 13. Afdeling Zuid- en Zuidoost-Azië. Antropologisch-Sociologisch Centrum. Universiteit van Amsterdam. 1969. 228 pp. - Mohan K. Gautam, William H. Newell, A study of Gaddi scheduled tribe - and affiliated castes. Census of India 1961. Vol. XX, Part V-B. Himachal Pradesh. Report on scheduled castes and scheduled tribes. Government of India Press, Simla. 1967. I-IV plus 104 pp. with 14 black and white illustrations, appendices and bibliography. - P.J. van Winter, Monica Wilson, The Oxford history of South Africa. Vol. I, South Africa to 1870. Clarendon Press, Oxford 1969. XXXIII, 502 p., Leonard Thompson (eds.) - Jan Knappert, Hasani bin Ismail, The medicine man, Swifa ya Nguvumali. Edited and translated by Peter Lienhardt. Oxford, at the Clarendon Press, 1968. VIII, 208 pp. - F.L. van Holthoon, Margaret Priestley, West African trade and coast society, A family study. Oxford University Press. London 1969, 207 p., 4 ills., maps. - A.A. Trouwborst, V.W. Turner, The drums of affliction. A study of religious processes among the Ndembu of Zambia. Clarendon Press, Oxford, and the International African Institute, 1968. XIII + 326 blz., geïllustreerd. - A. Maesen, Philip Allison, African stone sculpture. Lund Humphries, London, 1968. 71 pp., KK., ill. 56 sh.

Open Access

- J. van Baal, Gert Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou: Twee Surinaamse plantages, 1720-1870. Caribbean series II, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde; Dordrecht: Foris, 1989. xii + 548 pp.- C. Baks, Marine Carrin-Bouez, La fleur et l’os; Symbolisme et rituel chez les Santal, Cahier de l’Homme, Nouvelle Serie XXVI, Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1986. 193 pp., figures et tableaux, photos, carte.- C. Baks, Serge Bouez, Réciprocité et hiérarchie; l’Alliance chez les Ho et les Santal de l’Inde, Recherches sur la Haute Asie 7, Paris: Société d’Ethnographie, 1985. 232 pp., annexes, figures et tableaux, photos, carte.- René van den Berg, Bambang Kaswanti Purwo, Towards a description of contemporary Indonesian: Preliminary studies, Part III. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA/Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya [=Nusa, Linguistic studies of Indonesian and other languages in Indonesia. Volume 30]. 1988. ix + 94 pp.- Martin van Bruinessen, Elly Touwen-Bouwsma, Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie. Kampen: Uitgeverij Mondiss, 1988 [dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam, 1988]. xx, 276 pp.- J.G. de Casparis, John Miksic, Small finds: Ancient Javanese gold, Singapore: National Museum, 1988. VIII + 88 pp. 20 Plates, 56 Figures.- B.F. Drewes, Asian women doing theology, vol. XVI-47 of Exchange, Bulletin of Third World Christian Literature and Ecumenical Research, September 1987, ii + 78 pp.- Ch. van Fraassen, Femme Gaastra, Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702, De Walburg Pers, 1989. 343 pp., ill.- B.F. Galjart, James C. Scott, Weapons of the weak. Everyday forms of peasant resistance. New Haven and London: Yale University Press, 1985.- R. Giel, R. van Lier, Tropische Tribaden: Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname, Dordrecht: Foris, 1986. 84 pp.- Paul van der Grijp, Bernard Juillerat, Les enfants du sang: Société, reproduction et imaginaire en Nouvelle-Guinée, Paris: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1986, 569 pp.- M.A. Kagenaar, Aart G. Broek, Het Zilt van de Passaten; Caribische Letteren van Verzet; Essays. Haarlem: In de Knipscheer, 1988; 186 pp.- Peter Meel, Ben Scholtens, Louis Doedel, Surinaams vakbondsleider van het eerste uur; Een bronnenpublikatie. Paramaribo: Anton de Kom Universiteit van Suriname. 1987. 141 p.- Peter Meel, Nico Wijnen et al., A. de Kom, zijn strijd en ideeën, Amsterdam: Sranan Buku, 1989. 130 pp.- D.C. Mulder, A.A. Yewangoe, Theologia Crucis in Asia, Amsterdam, 1987. 352 pp.- Rien Ploeg, H.J.M. Claessen, Bronnen van macht; Over het gebruik van bronnen in het onderzoek naar de vroege staat, Leiden: ICA, 1987. 159 pp., J.G. Oosten (eds.)- Rien Ploeg, H.J.M. Claessen, Over de politiek denkende en handelende mens; Een inleiding in de politieke antropologie, Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1988. 168 pp.- Harry A. Poeze, L.F. Jansen, In deze halve gevangenis; Dagboek van mr dr L.F. Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945; Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap. Franeker: Van Wijnen, 1988, liv + 447 p.- Franois Raillon, William H. Frederick, Visions and heat; The making of the Indonesian revolution, Athens: Ohio University Press, 1989. 339 pp.- Reimar Schefold, Barbara Lüem, Wir sind wie der Berg, lächelnd aber stark: Eine studie zur ethnischen indentität der Tenggeresen in Ostjava, Basel: Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde. Distributed by Wepf & Co. AG Verlag, 1988, 243 pp.; ill.- J.W. Schoorl, J. van Baal, Ontglipt verleden; Verhaal van mijn jaren in een wereld die voorbijging, deel I, Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog; deel II, Leven in verandering: 1947-1958, Franeker: Wever. 1986, 510 pp., resp. 1989, 616 pp.- I. Serpenti, Miriam Kahn, Always hungry - Never greedy; Food and the expression of gender in a Melanesian society. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 187 pp.,- A. Teeuw, M.M. Jocelyne Fernandez-Vest, Kalevala et traditions orales du monde. Édité par M.M. Jocelyne Fernandez-Vest. Colloques internationaux du CNRS. Paris 18-22 mars 1985. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris 1987. 593 pp.- A. Teeuw, Le conte, pourquoi? comment? Folktales, why and how? Actes des journées d’études en littérature orale. Analyse des contes - Problèmes de méthodes. Colloques internationaux du CNRS. Paris 23-26 mars 1982. Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique. Paris 1984. 628 pp.

Open Access

- H.W. te Winkel, P. van Emst, Panorama der volken, deel III (Europa en Afrika). Roermond 1966. 491 blz., ills. - John Beattie, D.G. Jongmans, Anthropologists in the field. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen 1967. 277 pp., P.C.W. Gutkind (eds.) - J. van Baal, Andreas Lommel, Primitieve Beschavingen. Uitgeverij W. Gaade, Den Haag 1966. 172 blz. - J. Prins, J. van Baal, Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden. Voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen uitgegeven door N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam. 1967. (183 blz. plus 4 blz. verwijzingen). - C. Baks, A.N.J. den Hollander, De plurale samenleving; begrip zonder toekomst? J.A. Boom en Zn., Meppel 1966. 121 pp.,, O.D. van den Muijzenberg, J.D. Speckmann (eds.) - Th. P. van Baaren, Jan de Vries, The study of religion, a historical approach, translated with an introduction by Kees W. Bolle. Harcourt, Brace and World, Inc., New York 1967. XXIII + 231 pp. - H. Th. Fischer, C. Staniland Wake, The development of marriage and kinship. Classics in Anthropology. University of Chicago Press. Chicago, 1967 (Eerste Uitg. 1899). XLVI (Inleiding R. Needham). 510 pp., Index. - E.M. Uhlenbeck, Arnold van Gennep, The semi-scholars; translated from the French and edited with an introduction by Rodney Needham. Routledge & Kegan Paul, London 1967. XXIII + 71 pp. - C.J. Lammers, H. van den Berg, Structuren van hulpverlening. Van Gorcum, Assen 1968. 34 blz. (Openbare Les bij aanvaarding van het lectoraat in de sociologie van het maatschappelijk werk in de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam). - A.J. Bernet Kempers, G. Gauthier-Larouche, L’évolution de la maison rurale laurentienne. Les Presses de l’Université Laval. Quebec, 1967. 54 p., 12 pentekeningen. - H. Hoetink, S.M. Lipset, Elites in Latin America. Oxford Univ. Press, New York 1967, xii en 531 pp., A. Solari (eds.) - H. Hoetink, Peter I. Rose, The subject is race: Traditional ideologies and the teaching of race relations. Oxford University Press, New York, 1968. 181 p. - G. Oude Engberink, Alfred Métraux, Religions et Magies Indiennes d’Amérique du Sud. Éditions Gallimard, Bibliothèque des Sciences Humaines, Paris 1967. 290 pp. - R. Franke, Raymond Firth, The work of Gods in Tikopia. LSE Monographs on Social Anthropology, No. 1 and 2. Univ. of London, The Athlone Press, London, 1967. 490 pp., 8 plates, 15 figures. - Alastair Lamb, W.K. Fraser-Tytler, Afghanistan. A study of political developments in Central and Southern Asia. 3rd edition, revised by M.C. Gillett. Oxford University Press, London 1967, pp. xvi, 362, 4 maps, 7 plates, 4 appendices, index and bibliography. - H.J. de Graaf, Alastair Lamb, Asian frontiers. Studies in a continuing problem. Pall Mall Press. London (1968). - Fredrik Barth, Ian Cunnison, Baggara Arabs. Power and the lineage in a Sudanese nomad tribe. Clarendon Press: Oxford University Press, 1966. Pp. xiv, 233. 6 plates, 3 maps, text figures. - A. Kater, Jack Goody, The social organisation of the Lo Wiili. Second edition. Published for the International African Institute by Oxford University Press, London 1967. 123 pp. - A.A. Trouwborst, Luc de Heusch, Le Rwanda et la civilisation interlacustre. Études d’anthropologie historique et structurale. Université Libre de Bruxelles-Institut de Sociologie. Publié avec le concours du Centre National de l’industrialisation en Afrique noire. Brussel, 1966. 471 pp. - A.A. Trouwborst, J.R. Crawford, Witchcraft and sorcery in Rhodesia. Published for the International African Institute by the Oxford University Press. London, 1967, IX + 312 pp. - A.E. Bayer, Hugh Ashton, The Basuto. A social study of traditional and modern Lesotho. Published for the International African Institute by the Oxford University Press, London 1967. 359 pp. 16 plates. - J.J. Romkes, J.H. Scherer, Marriage and bride-wealth in the highlands of Buha (Tanganyika). V.R.B., Groningen 1965. 159 pp. - J.F. Holleman, Edwin S. Munger, Afrikaner and African nationalism - South African parallels and parameters. Published for the Institute of Race Relations by Oxford University Press, London 1967. xviii + 142 pp. - C. Nooteboom, A.H.J. Prins, Sailing from Lamu. Van Gorcum en comp. N.V., Assen 1965. 320 pp., 8 plates, maps, diags.

Open Access

- J. Huizinga, Ashley Montagu, Man: His first two million years. Columbia Univ. Press, New York and London, 1969, 262 pag. - W. van Hoorn, Warner Muensterberger, Man and his culture: Psychoanalytic anthropology after ‘Totem and Taboo’. Rapp and Whiting, London 1969. 397 p. - J.W.I.M. Simons, W.M. Pfeiffer, Transkulturelle Psychiatrie. George Thieme Verlag, Stuttgart 1971. 166 S., 9 Abb., 22 Tab. - J.W.I.M. Simons, J.H. Orley, Culture and mental illness. East African Publishing House, Nairobi 1970. 82 p. - E.M. Uhlenbeck, P.E. de Josselin de Jong, Contact der Continenten, Bijdrage tot het begrijpen van niet-westerse samenlevingen. Universitaire Pers Leiden, 1969, 144 pp. - H.J.M. Claessen, A.J.F. Köbben, Van primitieven tot medeburgers, 2e druk. Van Gorcum, Assen 1971. 278 blz. - R.J. Mohr, Antropica. Gedenkschrift zum 100. Geburtstag von P. Wilhelm Schmidt. Gesammelte Aufsätze, herausgegeben vom Anthropos-Institut. Studia Instituti Anthropos Vol. 21. Verlag des Anthropos-Instituts St. Augustin bei Bonn 1968. XII + 452 S. - Jairus Banaji, E. Nelson Hayes, Claude Lévi-Strauss: the anthropologist as hero. MIT Press, Cambridge, Mass. 1970. 264 pp., Tanya Hayes (eds.) - J. Prins, Banton Michael, Political systems and the distribution of power, A.S.A. Monographs 2, London: Tavistock Publications; New York: Fred. A. Praeger, Publishers, 1965. XLIII en 142 bladzijden. - Ellen N. Buschkens-Holle, H.J.M. Duller, ‘Ekonomische ontwikkeling en ondernemerschap - een ekonomisch-sociologische benadering van het ontwikkelingsverschijnsel. - H. A. Luning, Sandra Wallman, Take out hunger. Two case studies of rural development in Basutoland. University of London, The Athlone Press, London 1969. 178 + xii pp. - A. A. Trouwborst, Vinigi L. Grottanelli, Het Leven der Volken: Culturele Antropologie. Deel 4, Akkerbouwers, Veehouders. Sesam, Bosch & Keuning N.V., Baarn 1969/70. 248 blz., ills. - I. Gurvic’, A.P. Okladnikov, Yakutia. H.N. Michael, ed. McGill-Queen’s University Press, Montreal & London 1970. 499 p., 84 ills., 4 maps. - Arne Biörnstad, Odd Nordland, Brewing and beer traditions in Norway. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsö 1969. 320 p., 114 ills. - A.H.J. Prins, R. G. P. Hill, The Lapps to-day in Finland, Norway and Sweden, vol. II; Oslo (Universitetsforlag) 1969, 357 pag., K. Nickul (eds.) - C. Baks, Dorothy Willner, Nation-building and community in Israel. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1969. 478 pp. - Rudolf van Zantwijk, Hugo G. Nutini, San Bernardino Contla, Marriage and Family structure in a Tlaxcalan Municipio. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1968. VIII + 420 blz. - Rudolf van Zantwijk, Shuichi Nagata, Modern transformations of Moenkopi Pueblo. Illinois Studies in Anthropology, nr. 6. University of Illinois Press, Urbana, Chicago, London 1970. XVII + 336 blz., 25 ills. - Th. J. C. Brasser, Robin Fox, The Keresan Bridge; a problem in Pueblo ethnology. London School of Economics Monographs on Social Anthropology, No. 35. The Athlone Press, London, 1967. xii & 216 pp. - A. N. J. den Hollander, Ulf Hannerz, Soulside; Inquiries into ghetto culture and community. New York & London, Columbia University Press, 1969, 236 blz. - H.J.M. Claessen, J.W. Schulte Nordholt, In de schaduw van een groot licht. De negerrevolutie in Amerika. Het zuiden 1954-1966. Van Loghum en Slaterus, Deventer 1971. 332 pp., ill., literatuuropgave, register. - Stephen Wild, Hugh Tracey, Chopi musicians. Oxford University Press for International African Institute. London, 1970. 193 pp., 15 plates, 7 diagrams, 2 maps. - A.A. Trouwborst, Meyer Fortes, Time and social structure and other essays. London school of economics monographs on social anthropology no. 40. University of London: The Athlone Press, New York: Humanities Press Inc. 1970, IX, 287 p., illustr. - A. Maesen, Michael Swithenbank, Ashanti Fetish Houses. Ghana Universities Press, Oxford University Press, Accra 1969. 68 pp., 69 fig., I K., bibl. - C. Oppong, Eva Krapf-Askari, Yoruba towns and cities. An enquiry into the nature of urban social phenomenon. Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford 1969. 192 p., maps, plans, diagrams. - M.W. Aig-Ojehomon-Ketting, G.K. Nukunya, Kinship and marriage among the Anlo Ewe. London school of economics monographs on social anthropology no. 37. London 1969, 217 + LX pp. - A.A. Trouwborst, Valdo Pons, Stanleyville. An African urban community under Belgian administration. Published for the International African Institute by the Oxford University Press, London 1969. Pp. XXIV, 356, plates, maps, diagrams and tables. - J.L. Swellengrebel, T. Goudriaan, Stuti and Stava (Verhandelingen der Kon. Nederl. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Dl. 76). North-Holland Publishing Company - Amsterdam, London - 1971. 609 pp. 8 plates., C. Hooykaas (eds.)

Open Access

- J. van Goor, Rechtzetting. - M.A. van Bakel, A. Appadurai, The social life of things. Commodities in cultural perspective, Cambridge: Cambridge University Press. 1986. XIV + 329 pp. - C. Baks, Ákos Östör, Culture and power; Legend, ritual, bazaar and rebellion in a Bengali society, New Dehli etc.: Sage Publications, 1984, 224 pp., including notes and glossary. - W.E.A. van Beek, B. Bernardi, Age class systems; Social institutions based on age, Cambridge University Press, 1985, 199 pp. - H.W. Bodewitz, J.-M Péterfalvi, Le Mahabharata. Livres I à V. Livres VI à XVIII. Extraits traduits du sanscrit par Jean-Michel Péterfalvi. Commentaires, résumé et glossaire par Madeleine Biardeau, Paris: Flammarion, 1985 and 1986. 381 + 382 pp., M. Biardeau (eds.) - Paul Doornbos, Raymond C. Kelly, The Nuer conquest - The structure and development of an expansionist system, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1985, 320 pp. - Henk Driessen, Paul Spencer, Society and the dance: The social anthropology of process and performance, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, 224 pp. - D. Gerrets, Daniel Miller, Ideology, power and prehistory, Cambridge: University Press, 1984. 157 pp. numerous figs., Christopher Tilly (eds.) - Peter Kloos, Jacques Lizot, Les Yanomami Centraux, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1984, 267 pp. - Peter Kloos, Jacques Lizot, Tales of the Yanomami; Daily life in the Venezuelan forest, Cambridge Studies in Social Anthropology no. 55, Cambridge University Press, 1985, 196 pp. - Peter Kloos, H. Zevenbergen, Zwakzinnigen in verschillende culturen, Lisse: Swets & Zeitlinger, 1986, 109 pp. - Piet Konings, Freek Schiphorst, Macht en Onvermogen: Een studie van de relatie tussen staat en boeren op het Vea-irrigatie project Ghana, Universiteit van Amsterdam, CANSA publikatie nr. 20, 1983, 107 pp. - S. Kooijman, E. Schlesier, Eine ethnographische Sammlung aus Südost-Neuguinea. - H.M. Leyten, Bernhard Gardi, Zaïre masken figuren, Museum für Völkerkunde und Schweizerisches Museum für Volkskunde, Basel, 1986. - J. Miedema, Bruce M. Knauft, Good company and violence: Sorcery and social action in a lowland New Guinea Society, Berkeley, Los Angeles/London: University of California Press, 1985, X + 474 pp. - David S. Moyer, David H. Turner, Life before genesis, a conclusion: An understanding of the significance of Australian aboriginal culture, Toronto Studies in religion volume 1, Peter Lang, New York, 1983, vii + 181 pp. - B. van Norren, Peter Kloos, Onderzoekers onderzocht; Ethische dilemma’s in antropologisch veldwerk, DSWO Press, Leiden, 1984. - Jérôme Rousseau, Victor T. King, The Maloh of West Kalimantan. An ethnographic study of social inequality and social change among an Indonesian Borneo people, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris Publications, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde no. 108, 1985. viii + 252 pp., maps, diagrams, plates, glossary. - Jérôme Rousseau, Alain Testart, Le communisme primitif, I. Economie et idéologie, Paris: Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1985, 549 pp. - Arie de Ruijter, David Pace, Claude Lévi-Strauss. The bearer of ashes, London: Routledge and Kegan Paul (Ark Paperbacks), 1986. - B.J. Terwiel, Roland Mischung, Religion und Wirklichkeitsvorstellungen in einem Karen-Dorf Nordwest-Thailands, Weisbaden: Franza Steiner Verlag, 1984. - B.J. Terwiel, Niels Mulder, Everyday life in Thailand; An interpretation, Second, Revised edition, Bangkok: Duang Kamol, 1985. 227 pages, paperback. - R.S. Wassing, Sidney M. Mead, Art and artists of Oceania, The Dunmore Press, Palmerston North, New Zealand, 1983. 308 pp., drawings, black and white illustrations., Bernie Kernot (eds.) - Harriet T. Zurndorfer, Maarten van der Wee, Aziatische Produktiewijze en Mughal India, Ph.D thesis, Katholieke Universiteit, Nijmegen, 1985. xv + 399 pp. - M.A. van Bakel, J. Terrell, Prehistory in the Pacific Islands. A study of variation in language, customs and human biology, Cambridge: Cambridge University Press. 1986, XVI + 299 pp.

Open Access

- John Beattie, Aylward Shorter, Chiefship in Western Tanzania: A political history of the Kimbu. Clarendon Press, Oxford 1972. Pp. xxvi, 439: 5 plates, 13 maps. - Jan Knappert, Francis Mading Deng, The Dinka and their songs. Oxford Library of African Literature. Oxford University Press 1973. 301 pp. - J.H. Konter, Carsten Murmann, Change and development in East African husbandry. A study of four societies during the colonial period. Akademisk Forlag, Kopenhagen 1974, 125 blz., 4 kaarten en auteurs index. - J.G. Oosten, Jean Buxton, Religion and healing in Mandari. Oxford 1973, 268 pp. Clarendon Press. - J.G. Oosten, Jozef Franz Thiel, La situation religieuse des Mbiem. Ceeba Publications, Série II, vol. I, Steyler Verlag, St. Augustin. Bandundu 1972. - J.J. de Wolf, A.F. Droogers, De gevaarlijke reis. Jongensinitiatie bij de Wagenia van Kisangani (Zäire). Academisch proefschrift. 1974, Vrije Universiteit te Amsterdam. - John Beattie, J.W. van Nieuwenhuijsen, Diviners and their ancestor spirits: study of the izangoma among the Nyuswa in Natal, South Africa. Uitgave 3, Afdeling Culturele Antropologie, Antropologische-Sociologische Centrum, Universiteit van Amsterdam, 1974. 37 pp. - Geert A. Banck, Peter Kloos, Het Indianenprobleem in Zuid Amerika. Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie no. 2. Assen, Van Gorcum/Orion. 144 pag., paperback. - H. Heijmerink, S. Reissig Ortiz, Uncertainties in peasant farming, a Colombian case. London School of Economics Monographs on Social Anthropology, No. 46. University of London. The Athlone Press, New York. Humanities Press Inc., 1973, 294 pp. - Peter Kloos, Janet Siskend, To hunt in the morning. New York, Oxford University Press, 1973, 214 pp. - Ger van Roon, A.E. van Niekerk, Sociologie en sociale verandering in Latijns-Amerika. Deel II De naties, geredigeerd en ingeleid door Dr. A.E. van Niekerk. Universitaire Pers Rotterdam - Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij Antwerpen 1974, 199 blz. - R.A.M. van Zantwijk, Horst Hartung, Die zeremonialzentren der Maya. Ein Beitrag zur Untersuchung der Planungsprinzipien. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt. Graz, Oostenrijk 1971. 136 blz., 6 plattegronden, 36 fotopagina’s. - R.A.M. van Zantwijk, F. Cancian, Another place, Photographs of a Maya community. The Scrimshaw Press, San Francisco, 1974. 95 blz. - C. Baks, Louis Dumont, Religion, politics and history in India; Collected papers in Indian Sociology. Le monde d’outre mer passé et présent, première série; études XXXIV. Mouton Publishers Paris/The Hague, 1970. - J. van Baal, Jacques Waardenburg, Classical approaches to the study of religion. Aims, methods and theories of research. Vol. I: Introduction and anthology; II: Bibliography. Mouton, The Hague/Paris 1973/74; 742 and 332 pp. Deel 3 en 4 in de Serie Religion and Reason. - P.E. de Josselin de Jong, Rodney Needham, Right & left: Essays on dual symbolic classification. Chicago and London: University of Chicago Press. xxxix + 449 pp. 1973. - P.E. de Josselin de Jong, Ino Rossi, The unconscious in culture: The structuralism of Claude Lévi-Strauss in perspective. E.P. Dutton & Co., New York 1974. 487 pp. - David S. Moyer, Rodney Needham, Remarks and inventions: Skeptical essays about kinship. Tavistock Publications, London, 1974. 181 pp. - John Beattie, Hilary Henson, British social anthropologists and language: A history of separate development. Clarendon Press Oxford 1974. 147 pp. - Jeremy Boissevain, Joseph Aquilina, A comparative dictionary of Maltese proverbs. Royal University of Malta. Malta 1972. 1iii, 694 pp., bibl., Indices, Appendices. - Rita Bolland, Marta Hoffman, The warp-weighted loom, studies in the history and technology of an ancient implement. Universiteitsforlaget, Oslo, etc. (heruitgave van 1964), in: Serie Studia Norvegica, z.j., 425 pp. - Peter J.M. Nas, Abner Cohen, Urban Ethnicity. A.S.A. Monograph 12, Tavistock Publications Limited. London, 1974. XXIV + 391 pp., Figs., Maps. - P.J. Zoetmulder, Himansu Bhusan Sarkar, Corpus of the inscriptions of Java (Corpus Inscriptionum Javanicorum) (up to 928 A.D.), K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1972. Vol. I 314 pp., Vol. II 359 pp. - J.G. Oosten, Wilhelmina van Wetering, Hekserij bij de Djuka. Een sociologische benadering. Academisch proefschrift, gestencilde uitgave, 1973. - Willem F.L. Buschkens, Richard Price, Maroon societies, rebel slave communities in the Americas. Anchor Books, Anchor Press/Doubleday Garden City, New York 1973. 429 pag., 7 ill.

Open Access