Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: C. Dekker x
  • Search level: All x
Clear All
Velen interesseren zich vandaag voor het verleden. Dit stelt het probleem van de toegankelijkheid van de historische bron. Het lezen van de handgeschreven teksten blijft een noodzaak en schrikt de gebruiker in spe wel eens af. Ook de evolutie van het historisch onderzoek, in het bijzonder de verfijning van de methodologie en de vernieuwing van de probleemstelling overtuigden de auteurs een totaal nieuw soort oefenboek op de markt te brengen. De didactische aanpak staat centraal. Een aantal transcripties zijn op microfiche gezet, zodat de gebruiker niet stiekem de oplossing kan bekijken. Het unieke van deze atlas ligt in de rijkdom van het aangeboden materiaal, wat bestaat uit meer dan 300 teksten.

Étant donné le nombre croissant de ceux qui étudient et interrogent le passé, l'accessibilité de la source historique reste de toute première importance. La lecture des textes manuscrits demeure une nécessité, et parfois elle effraie l'utilisateur potentiel. L'evolution de la recherche historique, et notamment le raffinement de la méthodologie, et le renouvellement de la problématique, amenèrent les auteurs à mettre sur le marché un manuel totalement nouveau. L'approche didactique est centrale. Un certain nombre de transcriptions sont mises sur microfiche, notamment pour éviter que l'utilisateur ne contourne trop facilement les problèmes de lecture. L'originalité de cet atlas tient à la richesse du matériau offert au lecteur. Plus de 300 textes ont ainsi été retenus.
A Facsimile Edition with an Introduction and Indexes
With an introduction and indexes by E. Dekker, J. Knoop and C.M.L. Verdegaal.

- M.A. van Bakel, A. Ysebaert-Deen, Schippers onderweg: Sociale relaties van een ambulante groep, Amsterdam 1981, A.S.C. - Gerard J. van den Broek, Georges Condominas, Nous avons mangé la forêt, Paris: Flammarion, 1982. - H.J.M. Claessen, Adam Kuper, Wives for cattle. Bridewealth and marriage in Southern Africa, 1982, London. Routledge and Kegan Paul. 202 pp. Notes, index, bibliography, tables and figures. - H.J. Duller, Jeroen H. Dekker, Curacao Zonder / Met Shell. Een bijdrage tot bestudering van demografische, economische en sociale processen in de periode 1900-1929, De Walburg Pers, Zutphen, 1982. - M. Hekker, J. van Baal, Man’s quest for partnership. The anthropological foundations of ethics and religion. Van Gorcum, Assen, 1981. 337 pp. - Fokko P.C. Kool, Dick A. Papousek, The peasant - potters of Los Pueblos - Stimulus situation and adaptive processes in the Mazahua region in central Mexico, van Gorcum, Assen 1981. 181 pages, 5 maps, 11 illustrations. - Adrianus Koster, L.D. Meijers, Chassidisme in Israël: De Reb Arrelech van Jeruzalem, Assen, Van Gorcum (Serie Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie 17), 1979, 129 pp. - Peter J.M. Nas, I. Box, Van theorie tot toepassing in de ontwikkelingssociologie. Sociologen en antropologen over onttwikkelingsproblemen. Boekaflevering 56e jaargang Mens en Maatschappij, Van Loghum Slaterus b.v., Deventer, 1981, 139 p., D.A. Papousek (eds.) - S.A. Niessen, Toos van Dijk, Ship cloths of the Lampung, South Sumatra; A research of their design, meaning and use in their cultural context, Amsterdam: Galerie Mabuhay. 79 pp., 17 plates., Nico de Jonge (eds.) - Cees L. Post, Jacques Le Goff, Le Charivari, Paris, The Hague, New York; Mouton, 1981. 444 pp., maps, ills., annexes., Jean-Claude Schmitt (eds.) - N.E. Sjoman, Wim van der Meer, Hindustani Music in the 20th Century, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1980, 252 pp., 8 ills. - Pieter van de Velde, Fritjof Tichelman, The social evolution of Indonesia: The Asiatic mode of production and its legacy, The Hague etc.: Martinus Nijhoff Publishers, 1980. Translated from the Dutch (1975; with revisions up till 1978) by Jean Sanders. Studies in social history no. 5, International institute of social history, Amsterdam. xiv + 301 pp., index, bibliography. - Torben Anders Vestergaard, Jonathan Wylie, The ring of dancers. Images of Faroese culture, with a foreword by Einar Haugen, Symbol and culture series, Philadelphia: University of Pennysylvania Press, 1980. 182 pp., David Margolin (eds.)

Open Access