Search Results

- Wouter E.A. van Beek, Henri Maurier, Philosophie de L’Afrique Noire (2ème éd.), St. Augustin: Anthropos Institut, 1985. - Wouter E.A. van Beek, A.M. Hocart, Imagination and proof. Selected essays of A.M. Hocart, Edited and with an introduction by Rodney Needham, Tucson: University of Arizona Press, 1987. 130 pp. - Martin van Bruinessen, B.B. Hering, Studies on Indonesian Islam, Occasional Paper no. 19, Centre for Southeast Asian Studies, James Cook University of North Queensland, Townsville (Australia), 1986, 50 pp. - Martin van Bruinessen, B.B. Hering, Studies on Islam, Occasional Paper no. 22, Centre for Southeast Asian Studies, James Cook University of North Queensland, Townsville (Australia), 1987, 94 pp. - Martin van Bruinessen, L.B. Venema, Islam en macht: Een historisch-anthropolische perspectief, Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1987. - H.J.M. Claessen, Colin Renfrew, Peer polity interaction and socio-political change, Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 179 pp., maps, ills., index, bibl., John F. Cerry (eds.) - H. Dagmar, Fred R. Myers, Pintupi country, Pintupi self; Sentiment, place and politics among Western Desert aborigines, Washington etc.: Smithsonian Institution Press, Australian Institute of Aboriginal Studies. - Mies Grijns, Rosanne Rutten, Women workers of Hacienda Milagros; Wage labor and household subsistence on a Philippine sugar cane plantation. Publikatieserie Zuid- en Zuidoost-Azie no. 30, Amsterdam: Anthropologisch-Sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, 1982, x + 187 pp. - Mies Grijns, Ann Laura Stoler, Capitalism and confrontation in Sumatra’s plantation belt, 1870-1979, Newhaven: Yale University Press, 1985, xii + 244 pp. - Nico de Jonge, Rodney Needham, Mamboru. History and structure in a domain of Northwestern Sumba. Oxford: Clarendon Press, 1987, 202 pp. - Anton Ploeg, Kenneth E. Read, Return to the high valley. Coming full circle. Berkeley: University of California Press, 1986. xxi + 269 pp. - Rien Ploeg, Tom R. Zuidema, La Civilisation Inca au Cuzco, Collège de France, Essais et Conférences, Paris: Presses Universitaires de France, 1986. - Harry A. Poeze, E.E. van Delden, Klein repertorium; Index op tijdschriftartikelen met betrekking tot voormalig Nederlands-Indië, samengesteld door E. E. van Delden. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen. Deel 1, Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur 1887-1900, 1986, 79 pp. Deel 2, Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur 1900-1909, 1986 80 pp. Deel 3, Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur 1910-1917, 1987, 80 pp. - Harry A. Poeze, J.J.P. de Jong, Diplomatie of strijd; Een analyse van het Nederlands beleid tegenover de Indonesische revolutie 1945-1947. Amsterdam: Boom, 531 pp. - Harry A. Poeze, D.C.L. Schoonoord, De Mariniersbrigade 1943-1949; Wording en inzet in Indonesië. ‘s-Gravenhage: Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf. - R. de Ridder, Edmundo Magaña, Myth and the imaginary in the new world, Amsterdam: CEDLA, Latin America Studies no. 34, 1986. 500 pp. 64 ills., Peter Mason (eds.) - P.G. Rivière, Edmundo Magaña, Contribuciones al estudio de la mitología y astronomía de los indios de las Guayanas, Dordrecht-Providence: Foris Publications. 1987. - A. de Ruijter, P.E. de Josselin de Jong, Generalisatie in de culturele antropologie (Afscheidscollege ter gelegenheid van het neerleggen van het ambt van hoogleraar in de sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Leiden op 12 juni 1987), 1987, Leiden: E.K. Brill. - Mary F. Somers Heidhues, Yoe-Sioe Liem, Überseechinesen - eine minderheit: Zur erforschung interethnischer vorurteile in Indonesien, Aachen: Edition Herodot im Rader-Verlag, 1986. - N.J.M. Zorgdrager, H. Beach, Contributions to circumpolar studies. Uppsala Research Reports in Cultural Anthropology no. 7, 1986. 181 pages.

Open Access

- M.A. van Bakel, R. Borofsky, Making history; Pukapukan and anthropological constructions of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 201 pp.; ill. - Andrew Beatty, J.A. Feldman et al., Nias, tribal treasures: Cosmic reflections in stone, wood and gold, Delft: Volkenkundig Museum Nusantara, 1990. - A.G. van Beek, Christian F. Feest, Technologie und ergologie in der Völkerkunde, Band 2, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, Ethnologische Paperbacks, 1989. xiv, 290 pp., Alfred Janata (eds.) - N. Bootsma, Bernhard Dahm, José Rizal, Der nationalheld der Filipinos, Zürich: Munster-Schmidt Verlag Göttingen, 1988, 88 pp. - Aart G. Broek, John de Pool, Bolívar op / en Curaçoa: Historische novelle / leyende histórico [Inleiding door / introducción del L.W. Statius van Eps en / y E. Luckmann-Levy Maduro; vertaling uit het Spaans door L. Hoetink-Espinal], Zutphen: De Walburg Pers, 1988. - Martin van Bruinessen, Peter Kloos, Door het oog van de antropoloog: Botsende visies bij heronderzoek. Muiderberg: Dick Coutinho, 1988, 148 pp. - J.G. de Casparis, Charles Higham, The Archaeology of mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor. Cambridge World Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - H.J.M. Claessen, Luc de Heusch, Ecrits sur la royauté sacrée. Brussel, Institut de Sociologie: Editions de l’Université de Bruxelles. 1987. 314 pp. - H. Dagmar, Erich Kolig, The Noonkanbah Story, Dunedin: University of Otago Press, 1987. - Anke van Dijke, Linda Terpstra, Anil Ramdas, De strijd van de dansers; Biografische vertellingen uit Curaçao, Amsterdam: SUA, 1988. - B.F. Galjart, Hans-Dieter Evers, Strategische gruppen. Vergleichende studien zu staat, bürokratie und klassenbildung in der dritten welt. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, 279 pp., Tilman Schiel (eds.) - J. Hoffenaar, G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie: Scenario’s, plannen, beleid 1892-1920. [Anatomy of the defence of the Netherlands East Indies: Scenarios, plans, policy 1892-1920], Amsterdam: Van Soeren, 1988, 482 pp. - Rudy de Jongh, Sjoerd Rienk Jaarsma, Waarneming en interpretatie. Vergaring en gebruik van ethnografische informatie in Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962). Utrecht: Interdisiplinair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekinstituut Rijksuniversiteit, 1990. 247 pp. English summary. - Ward Keeler, J.Joseph Errington, Structure and style in Javanese: A semiotic view of linguistic etiquette, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 290 pp. - Ank Klomp, Raymond T. Smith, Kinship and class in the West Indies; A genealogical study of Jamaica and Guyana, Cambridge etc.: Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge University Press, 1988. - G.J. Knaap, A.H.P. Clemens, Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, NEHA-series III, deel 7, Amsterdam: NEHA, viii + 306 pp. 1989., J.Th. Lindblad (eds.) - Jaap de Moor, E.S. van Eyck van Heslinga, Van compagnie naar koopvaardij; De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988. [Hollandse Historische Reeks, no. IX.] 320 pp., kaart, ills., tabellen, bibliografie, index. - Otto van den Muijzenberg, Jean-Claude Lejosne, Le journal de voyage de G. van Wuysthoff et de ses assistants au Laos (1641-1642), Metz: Editions du Centre de Documentation du Cercle de Culture et de Recherches Laotiennes, 1987. 370 pp., 3 indices, bibliography, maps, illustrations. - Gert J. Oostindie, M.J. van den Blink, Olie op de golven; De betrekkingen tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988, 128 pp. - Rien Ploeg, Robert M. Hill II, Continuities in highland Maya social organisation, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, xxii + 176 pp., 1987., John Monaghan (eds.) - Harry A. Poeze, Takashi Shiraishi, An age in motion; Popular radicalism in Java, 1912-1926, Ithaca/London: Cornell University Press, 1990. xxiv + 365 pp. - Rob de Ridder, Willem F.H. Adelaar, Het boek van Huarochirí. Mythen en riten van het Oude Peru, Amsterdam: Meulenhoff, 1988, 150 pp., - Marie-Odette Scalliet, Peter Carey, A.A.J. Payen: Journal de mon voyage à Jogja Karta en 1825. The outbreak of the Java War (1825-30) as seen by a painter, Cahier d’Archipel 17, Paris 1988. XIV + 183 pp., 17 ill., 3 maps. - Matthew Schoffeleers, Marion Melk-Koch, Auf der Suche nach der menschlichen Gesellschaft: Richard Thurnwald, Berlin: Dietrich Reimer, 1989. 352 pp., maps, photographs and Thurnwald bibliography. - Matthew Schoffeleers, Peter Metcalf, Where are you / Spirits? Style and theme in Berawan prayer, Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1989, 345 pp. - J.W. Schoorl, J.F.L.M. Cornelissen, Pater en Papoea; Ontmoeting van de Missionarissen van het Heileg Hart met de cultuur der Papoea’s van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963), Kampen: Kok, 1988, XIV + 256 pp. - Alex van Stipriaan, Jo Derkx, Suriname; A bibliography, 1980-1989, Leiden: KITLV (Royal Institute of Linguistics and Anthropology), Department of Caribbean studies, 1990, 297 pp., Irene Rolfes (eds.) - A.A. Trouwborst, Th. Schweizer (Hg), Netzwerkanalyse; Ethnologische perspektiven, Berlin: Dietrich Reimerverlag, 1989, VIII, 229 pp. - Hans Vermeulen, Brian Juan O’Neill, Social inequality in a Portugese hamlet; Land, late marriage and bastardy, 1870-1978, Cambridge: Cambridge University Press. 431 pp. 1987. - C.W. Watson, Hendrick M.J. Maier, In the center of authority. The Malay Hikayat Merong Mahawangsa, Ithaca: Southeast Asia program, Studies on Southeast Asia , 1988. 210 pp. - Neil Lancelot Whitehead, Edmundo Magaña, Orión y la mujer Pléyades. Simbolismo astronómico de los indios kaliña de Surinam, Dordrecht/Providence: Foris, 1988. [CEDLA Latin American studies series 44.] 373 pp. - J.J. de Wolf, Meyer Fortes, Religion, morality and the person: Essays on Tallensi religion, edited and with an introduction by Jack Goody. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Open Access