Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Eric Essén x

Eric Essén

Abstract

Ett intressant drag i folkrättens utveckling efter andra världskriget har varit den väldiga ökningen av antalet mellanfolkliga organ. Me-dan mellankrigstidens folkrättsarbeten bara redovisade en handfull internationella organisationer, kan dagens specialister pÅ den nya folkrättsdisciplin, som sysslar med »the law of international institutions«, räkna upp över hundratalet dylika organ, varav över ett dussin i Europa. Bland de europeiska organisationerna brukar man skilja mellan tvÅ huvudkategorier, nämligen Å ena sidan samarbetsorgan sãsom OEEC och dess efterträdare OECD, EuroparÅdet och Västeuropeiska Unionen, samt Å andra sidan integrationsorgan vartill räknas den Europeiska kol- och stÅlgemenskapen (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier - CECA), Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och den Europeiska ekonomiska gemenskapen (i Skandinavien i allmänhet Återgiven med förkortningen EEC efter den engelska termen European Economic Community).