- Elisabeth M.A..J. Allard, Siti Soemandari Soeroto, Kartini, pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie, Vertaald en bewerkt door Dr. Cora Vreede-de Steurs, Uitgeverij T. Wever, Franeker, 1984. 184 pp., geïllustreerd. - H. Baudet, J.C. Baud, De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen, 1845-1851 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken, 3 dln., uitgeven door Jhr. Mr. W.A. Baud (Van Gorcum, Assen 1983)., J.J. Rochussen (eds.) - Michele Boin, Jean Gelman Taylor, The Social World of Batavia, European and Eurasian in Dutch Asia, The University of Wisconsin Press, Madison and London, 1983, XXII + 249 pp.; with illustrations and maps. - W.A. Braasem, Rob Nieuwenhuys, Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1920. Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam, 1982. - Ch.F. van Fraassen, Hubert Jacobs SJ, Documenta Malucensia III (1606-1682), Edited and Annotated by Hubert Jacobs SJ, Monumenta Missionum Societatus Iesu Volume XLIII, Missiones Orientalis, Rome, Jesuit Historical Institute; 1984, xxiv + 54* + 777 pag. - F.C. Kamma, Karl Böhm, The life of some island people of New Guinea. (A missionary’s observations of the volcanic islands of Manam, Boesa, Biem and Ubrub. With an introduction by Dr. Nancy Lutkehaus.) Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1983. 415 pp., ill., maps and drawings. - S. Kooijman, A.L. Crawford, Aida. Life and ceremony of the Gogodala, The National Cultural Council of Papua New Guinea in association with Robert Brown and Associates, Bathurst (Australia): Robert Brown and Associates, 1981, 408 pp., 938 ill. (170 coloured photos), 1 map. - Leontine E. Visser, Josiane Massard, Nous gens de Ganchong. Environnement et échanges dans un village malais. Préface P.E. de Josselin de Jong. C.N.R.S., Paris. 1983. 443 pp., maps, diagrams, photographs. - J.J. de Wolf, Jürgen Zwernemann, Cultural history and African Anthropology: A century of research in Germany and Austria, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Cultural Anthropology 6, Uppsala 1983.

- M.A. van Bakel, Pieter Hovens, Indianen van Noord Amerika. Een antropologisch-historische inleiding. Van Gorcum, Assen, 1977. VIII + 125 blz. - H.J.M. Claessen, C.R. Hallpike, Bloodshed and vengeance in the Papuan mountains. The generation of conflict in Tauade society. Oxford: At the Clarendon Press. 317 pp. Appendices, figs, tables and index. - H.J.M. Claessen, Mac Marshall, Micronesia 1944-1974; a bibliography of anthropological and related source materials. New Haven: HRAF Press, 1975. 337 pp., James D. Nason (eds.) - G.W. Locher, F.C. Kamma, ‘Dit wonderlijke werk’. Het probleem van de communicatie tussen Oost en West, gebaseerd op de ervaringen in het zendingswerk op Nieuw Guuinea (Irian Jaya) 1855-1972. Een socio-missiologische benadering. Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk, Oestgeest, 1976, 836 pp., 2 vols. - David S. Moyer, J.G. Oosten, The theoretical structure of the religion of the Netsilik and Iglulik. Meppel, Krips Repro, 1976. 107 pp. - C.H.M. Nooy-Palm, I.W. Kawharu, Maori society; Studies of a changing institution. Oxford, Clarendon Press, 1977. xiv + 363 pp. - J.G. Oosten, B.J. Terwiel, Boeddhisme in de practijk, Van Gorcum Assen-Amsterdam, 1976. 119 pag. - J.G. Oosten, A.L. Kroeber, Yurok myths, University of Los Angeles Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1976. 488 pag. - L.E. Visser, J.D.M. Platenkamp, J.P. Garlick, Human ecology in the tropics. Symposia of the Society for the Study of Human Biology, Vol. 16. London, Taylor & Francis Ltd., 1977. v-vii, 200 pp., figs., photographs, Indexes on author and subject., R.W.J. Keay (eds.)