Search Results

Restricted Access

Frans Laurentius

In Dutch with English summary.
Met een beschrijving van het leven, bedrijf en voorraad van de Nederlandse prent- en kunstverkoper Clement de Jonghe, levert de bekende prentenhandelaar en expert op het gebied van de etsen van Rembrandt, Frans Laurentius uit Middelburg, een belangrijke bijdrage aan de inventarisatie en het bedrijf van een uitgever van prenten in de tijd van Rembrandt, de uitgever Clement de Jonghe. Het is bekend dat deze laatste in het bezit was van een groep door Rembrandt geëtste koperplaten. Ondanks zijn relatieve bekendheid binnen dit gebied is Clement de Jonghe in de literatuur nooit echt uitgebreid behandeld.
Restricted Access

Series:

Theo Laurentius and Frans Laurentius

Restricted Access

Series:

Theo Laurentius and Frans Laurentius

Restricted Access

Series:

Theo Laurentius and Frans Laurentius

Restricted Access

Series:

Frans Laurentius and T. Laurentius

The knowledge of papermaking spread slowly over Italy from the start of the thirteenth century. Scholarly interest in the history of Italian paper manufacture has concentrated especially on the earliest period. Research into paper from the seventeenth, eighteenth, and nineteenth centuries has lagged somewhat behind. Watermarks are extremely important for investigating the origins of paper. This book offers high quality x-rays and descriptions of ca. three hundred Italian watermarks. A selection of paper produced in different areas of Italy is presented with an identification.
Restricted Access

T. Laurentius and Frans Laurentius

With this work the authors are filling a gap which is existing on the research material of watermarks of the seventeenth century. The research for this book is based on the X-ray method developed by Jan van Aken, emiritus professor dental radiology of the University of Utrecht. This method guarentees a 100% accurate digital image of the watermark. With 675 true size photographs and detailed descriptions