Search Results

Editor: H.M.J. Maier
De japanse bezetting van Indonesië (1942-1945) betekende een schokkende breuk met het Nederlandse koloniale bestuur. De Nederlandse inwoners verdwenen al spoedig voor het overgrote deel in interneringskampen. In Nederland is de Japanse bezetting dan ook vooral verbonden aan de internering, waarover tientallen boeken zijn verschenen en nog verschijnen.
Aan Indonesische kant richt de aandacht zich vooral op wat er onmiddellijk op volgde: de Revolutie, die begon met het uitroepen van de onafhankelijkheid op 17 augustus 1945. De bevrijding van de eeuwenoude koloniale overheerser, Nederland, dat pas na bloedige strijd en onder druk van buitenlandse mogendheden en de publieke opinie, overgng tot erkenning van de Republik Indonesia, vormt een hoogtepunt in de Indonesische geschiedenis, dat de Japanse bezettingsjaren vrijwel geheel overschaduwt.
Het lot van Indonesië en zijn bevolking onder de Japanse bezetting is daarom vrijwel onbekend, maar niet minder beklagenswaardig. Er was sprake van meedogenloze uitbuiting van land en volk, in dienst van de Japanse oorlogsinspanning, en een kwetsend en neerbuigend optreden. De aanvankelijk hartelijke ontvangst van de Japanners als Aziatisch broedervolk, als bevrijders, sloeg dan ook snel om in onverschilligheid en zelfs actief verzet.
De tien in deze bundel opgenomen verhalen en fragmenten, grotendeels voor het eerst uit het Indonesisch vertaald, laten zien hoe Indonesiërs op de bezetter reageerden: in literaire vorm, met een vaak sterk autobiografische inslag, en als verslag en verantwoording van eigen daden. Een in Nederland vrijwel onbekende geschiedenis krijgt zo vorm, in bijvoorbeeld de aangrijpende verbeelding van Pramoedya Ananta Toer en Idrus, en de herinneringen van Soekarno en Tan Malaka.
De samenstellers van deze bundel zijn Henk Maier, hoogleraar Indonesisch aan de Rijsuniversiteit Leiden, Don van Minde, wetenschappelijk medewerker voor het Indonesisch aan de Leidse Universiteit en Harry Poeze, hoofd van de KITLV Uitgeverij.
Maleise verhalen vol bitterheid
Author: H.M.J. Maier
De liefde is een onderwerp dat Monsieur d'Amour—een van de pseudoniemen van de Maleise schrijver Njoo Cheong Seng—na aan het hart lag. Erg vrolijk was hij er niet over: vroeg of laat gaat het altijd mis in de honderden verhalen over de liefde die hij in het vooroorlogse Nederlands-Indië publiceerde. "Ik ben slechts geboren om het treurige leven te schilderen in romans vol bitterheid. Vreugde wordt altijd besproeid door tranen, als uit de altijd voortgolvende Zuidelijke Zee, als uit de hemel in de regentijd, bedekt met dichte wolken en mist", schreef hij in 1934 in de inleiding tot een van zijn romans. Liefde en geluk horen niet bij elkaar.
Njoo Cheong Seng is een van de vele—sindsdien vergeten—schrijvers van Chinese komaf die in de laat-koloniale tijd een aanzienlijk lezerspubliek aan zich wisten te binden met verhalen waarin op een bewust sentimentele, maar realistische wijze pijnlijke problemen en toestanden in de koloniale samenleving aan de orde werden gesteld in een schijnbaar onzorgvuldig maar daardoor levendig Maleis. Het is veelzeggend dat het leven in die samenlevingen in Njoo's visie voortdurend door tranen en treurnis wordt beheerst en dat alle vriendschappen en liefdesrelaties tot mislukken zijn gedoemd.
In deze uitgave worden twee van Monsieur d'Amours korte romans over mislukte liefde in een Nederlandse vertaling gepresenteerd: Nona Olanda s'bagi istri Tionghoa ("Een Hollandse vrouw als Chinese echtgenote", uit 1925) en Raden Adjeng Moerhia ("Raden Adjeng Moerhia", uit 1934).
Uitgegeven ter gelegenheid van de Boekenweek 2002
Author: H.M.J. Maier
We are playing relatives offers a comprehensive survey of literary writing in the Malay language. It starts with the playful evocations of language and reality in the Hikayat Hang Tuah, a work that circulated on the Malay Peninsula in the eighteenth century, and follows the Malay literary impulse up to the beginning of the twenty-first century, a time when the dominant notions of Malay literature seem to fade away in the cyberspace created on the island of Java, and the Hikayat Hang Tuah's play and dance on the sounds of Malay words seem to be infused with a new vitality.
We are playing relatives covers a highly heterogeneous group of texts published over a long period of time in many places in Southeast Asia. The book is organized around a discussion of related texts that are crucial in the rise of the notion of 'Malay literature'.

- Henri J.M. Claessen, Ross H. Cordy, A study of prehistoric social change: The development of complex societies in the Hawaiian Islands, New York: Academic Press, 1981, 274 pp., Maps, ills., index, Appendices. - Th. van den End, C. Guillot, L’affaire Sadrach. Un essai de christianisation à Java au XIXe siècle. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris 1981.374 pp. Etudes insulindiennes/Archipel 4. - Renée Hagesteijn, A. Milner, Kerajaan: Malay political culture on the eve of colonial rule. The Association for Asian Studies, Monograph no. XL, University of Arizona Press, Tucson, 1982. - P. van Hees, Emile Henssen, Gerretson en Indië. Bouma’s Boekhuis/Wolters Noordhoff, Groningen 1983. 231 blz. + los register. - M. Hekker, H.D. Kubitschek, Geschichte Indonesiens. Vom Altertum bis zur Gegenwart, Akademie Verlag, Berlin, 1981. xiii + 266 pp., I. Wessel (eds.) - Huynh Kim Khánh, W.R. Smyses, The independent Vietnamese: Vietnamese communism between Russia and China, Athens, Ohio: Ohio University Center for International Studies, Southeast Asia Program, 1980, 143 pages, bibliography. - Saskia Keller, Sandra Hira, Van Priary tot en met De Kom. De geschiedenis van het verzet in Suriname, 1630-1940, Rotterdam: Uitgeverij Futile, 1982. - Gerrit J. Knaap, R.Z. Leirissa, Maluku Tengah di masa lampau. Gambaran sekilas lewat arsip abad sembilan belas, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah no. 13, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta 1982. XIV + 218 pp., Z.J. Manusama, A.B. Lapian (eds.) - S. Kooijman, Tibor Bodrogi, Stammeskunst, Vol I, Australien, Ozeanien, Afrika, ed. by Tibor Bodrogi, 306 pp., 396 photographs (16 coloured), 13 sketch maps. Vol. II. Amerika, Asien, ed. by Tibor Bodrogi and Lajos Boglár, 274 pp., 238 photographs (16 coloured), 8 sketch maps. German translation of Tözsi Müvészet, Budapest, Corvina Kiadó, 1982., Lajos Boglár (eds.) - H.M.J. Maier, R.G. Tol, Raja Ali Haji Ibn Ahmad, The Precious Gift (Tuhfat al-Nafis). An annotated translation by Virginia Matheson & Barbara Watson Andaya. Kuala Lumpur: Oxford University Press 1982, XIV + 476 pp., maps, ills. - Gerard A. Nagelkerke, J.A. de Moor, Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942): A selective and annotated bibliography. The Hague: Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf; Leiden: Centre for the History of European Expansion. 1983. XIV + 237 pp. - Gert J. Oostindie, Albert Helman, De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana’s. ‘s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983. 495 pp. - Gerard Persoon, G. Adrian Horridge, 1) The Prahu, traditional sailing boat of Indonesia, Oxford, O.U.P.,1981. xv + 106 pp.'2) The lashed-lug boat of the Eastern Archipelagoes, Maritime Monographs and reports no. 54, National Maritime Museum, London, 1982, 75 pp. - Harry A. Poeze, H. Coerts, De A.R.P. en Nieuw-Guinea, Historische analyse van een partijcrisis. Franeker: Wever, 1983, 104 blz. - S.O. Robson, John U. Wolff, Communicative codes in central Java, Data Paper Number 116, Southeast Asia program, Department of Asian studies, Cornell University, Ithaca N.Y., June 1982. X + 188 pp., Soepomo Poedjosoedarmo (eds.) - Jerome Rousseau, Harmut K. Hildebrand, Die Wildbeutergruppen Borneos. Müncher Ethnologische Abhandlungen, no. 2. München: Minerva Publikation, 1982. xxvii + 374 pp., 11 maps, 2 tables, bibliography, English summary - T.B. Simatupang, Jan Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, Baarn: Ambo, 1983, 576 pp. - H. Steinhauer, Richard McGinn, Outline of Rejang syntax, NUSA Linguistic studies of Indonesian and other languages in Indonesia 14, Jakarta 1982, xvi + 76 pp. - Heather Sutherland, Yeo Kim Wah, The politics of decentralization. Colonial controversy in Malaya 1920-1929; Oxford University Press/Institute of Southeast Asian studies, Kuala Lumpur, 1982, xiv, 395 pp., map and photographs. - Rudolf van Zantwijk, Jerome A. Offner, Law and politics in Aztec Texcoco, Cambridge Latin American studies nr. 44, Cambridge Univesity Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1983.

- Matthew Amster, Jérôme Rousseau, Kayan religion; Ritual life and religious reform in Central Borneo. Leiden: KITLV Press, 1998, 352 pp. [VKI 180.] - Atsushi Ota, Johan Talens, Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater; Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java, 1600-1750. Hilversum: Verloren, 1999, 253 pp. - Wanda Avé, Johannes Salilah, Traditional medicine among the Ngaju Dayak in Central Kalimantan; The 1935 writings of a former Ngaju Dayak Priest, edited and translated by A.H. Klokke. Phillips, Maine: Borneo Research Council, 1998, xxi + 314 pp. [Borneo Research Council Monograph 3.] - Peter Boomgaard, Sandra Pannell, Old world places, new world problems; Exploring issues of resource management in eastern Indonesia. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies, Australian National University, 1998, xiv + 387 pp., Franz von Benda-Beckmann (eds.) - H.J.M. Claessen, Geoffrey M. White, Chiefs today; Traditional Pacific leadership and the postcolonial state. Stanford, California: Stanford University Press, 1997, xiv + 343 pp., Lamont Lindstrom (eds.) - H.J.M. Claessen, Judith Huntsman, Tokelau; A historical ethnography. Auckland: Auckland University Press, 1996, xii + 355 pp., Antony Hooper (eds.) - Hans Gooszen, Gavin W. Jones, Indonesia assessment; Population and human resources. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 1997, 73 pp., Terence Hull (eds.) - Rens Heringa, John Guy, Woven cargoes; Indian textiles in the East. London: Thames and Hudson, 1998, 192 pp., with 241 illustrations (145 in colour). - Rens Heringa, Ruth Barnes, Indian block-printed textiles in Egypt; The Newberry collection in the Ashmolean Museum, Oxford. Oxford: Clarendon Press, 1997. Volume 1 (text): xiv + 138 pp., with 32 b/w illustrations and 43 colour plates; Volume 2 (catalogue): 379 pp., with 1226 b/w illustrations. - H.M.J. Maier, David T. Hill, Beyond the horizon; Short stories from contemporary Indonesia. Clayton, Victoria: Monash Asia Institute, 1998, xxxviii + 201 pp. - John N. Miksic, Helena A. van Bemmel, Dvarapalas in Indonesia; Temple guardians and acculturation, 1994, xvii + 249 pp. Rotterdam: Balkema. [Modern Quarternary Research in Southeast Asia 13.] - Remco Raben, Paul van Beckum, Adoe Den Haag; Getuigessen uit Indisch Den Haag. Den Haag: SeaPress, 1998, 200 pp. - Cornelia M.J. van der Sluys, Colin Nicholas, Pathway to dependence; Commodity relations and the dissolution of Semai society. Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994, vii + 130 pp. [Monash Papers on Southeast Asia 33.] - David Stuart-Fox, Herman C. Kemp, Bibliographies on Southeast Asia. Leiden: KITLV Press, 1998, xvii + 1128 pp. - Sikko Visscher, Lynn Pan, The encyclopedia of the Chinese overseas. Richmond, Surrey: Curzon, 1999, 399 pp. - Sikko Visscher, Jurgen Rudolph, Reconstructing identities; A social history of the Babas in Singapore. Aldershot: Ashgate, 1998, 507 pp. - Edwin Wieringa, Perry Moree, ‘Met vriend die God geleide’; Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Zutphen: Walburg Pers, 1998, 287 pp. - Edwin Wieringa, Monique Zaini-Lajoubert, L’image de la femme dans les littératures modernes indonésienne et malaise. Paris: Association Archipel, 1994, ix + 221 pp. [Cahiers d‘Archipel 24.]