Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: HERMAN DOOYEWEERD x

Herman Dooyeweerd

Translation of “Het dilemma voor het christelijk wijsgeerig denken en het critisch karakter van de wijsbegeerte der wetsidee” by Herman Dooyeweerd (1936), Philosophia Reformata 1 (1), pp. 3–16. For the Introduction to this translation, see doi 10.1163/23528230-08302007.