In: Geweld in de West
In: Dutch Atlantic Connections, 1680-1800
Author: Han Jordaan

Two case studies show the daily practice of justice regarding free Blacks and Coloreds in Curacao and the functioning of the early modern Dutch legal system pertaining to colonial and slavery-related matters. According to the author, both cases reveal that the application of the law, when free non-Whites were involved, was apparently open to interpretation and that there was a divergence in this respect between the colony and the metropole. Author assesses this conflict between the theory of the law and the practice of the administration of justice in the colonies.

In: New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
In: Geweld in de West
Een militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800
In Geweld in de West bieden tien auteurs onder redactie van Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan een overzicht van het Nederlandse militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800. De verovering van Indiaanse gebieden, de strijd tussen rivaliserende Europese machten en de gewelddadige slavenhandel zijn diep verankerd in de Atlantische geschiedenis. Ook Nederland heeft daaraan zijn steentje bijgedragen, maar daar is weinig over bekend. In dit boek worden diverse aspecten van die militaire aanwezigheid belicht. Zo wordt de inzet van niet-Nederlandse strijdkrachten overzee beschreven en wordt ingegaan op gewelddadige excessen die zich hebben afgespeeld. De thema’s militaire organisaties, militaire expedities en militaire cultuur vormen het hart van deze Atlantische studie.