Search Results

Author: Harry A. Poeze

Francien van Anrooij, De koloniale staat 1854-1942; Gids voor het archief van het ministerie van Koloniën; De Indonesische archipel. Jan Derix, Brengers van de Boodschap; Geschiedenis van de katholieke missionering vanuit Nederland van VOC tot Vaticanum II. Bert L.T. van der Linden, Nou… tabé dan!; De ‘bootreis’ naar Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de ‘Nederland’ tussen 1899 en 1949. Harm Stevens, Jos Stoopman en Pauljac Verhoeven (red.), De laatste Batakkoning; Koloniale kroniek in documenten 1883-1911. Meta Knol, Remco Raben en Kitty Zijlmans (red.), Beyond the Dutch; Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu. Hans van Wessel (eindredactie), Indische sporen; Bronnen voor lerarenopleiders. Van Nederlandsch Indië tot Indonesië. Samenstelling Hans van den Berg. 2 dvd’s, 222’. Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog. Samenstelling René Kok. Strijd om Indië; Het Nederlands-Indonesische conflict 1945-1949. Samenstelling René Kok Sjahrir, een grondlegger van het onafhankelijke Indonesië; Soetan Sjahrir 1909-1966. Den Haag: Stichting Vrienden van Linggadjati. Rita Young en Zwaan de Vries, Oorlog en overleven buiten Japanse kampen; Drie generaties vertellen… Beatrijs van Agt, Florine Koning, Esther Tak en Esther Wils, Het verborgen verhaal; Indische Nederlanders in oorlogstijd 1942-1949. Florine Koning, De Pasar Malam van Tong Tong, een Indische onderneming. Piet Sanders, Herinneringen. Wouter Meijer, ‘Ze zijn gék geworden in Den Haag’; Willem Oltmans en de kwestie Nieuw-Guinea. Edwin Oden, De man van 8 miljoen; Vriend & vijand over het fantastische leven van Willem Oltmans 1925-2004. Albert Kersten, met medewerking van Frits Bergman, Luns, een politieke biografie. Jacob Vredenbregt, Terugzien en nakaarten; Zestig jaar ooggetuige in Indonesië. Melati van Java, Fernand. Met een inleiding van Vilan van de Loo. Annie Foore, Bogoriana; Roman uit Indië. Met een inleiding van Vilan van de Loo. Mina Kruseman, Een huwelijk in Indië. Met een inleiding van Vilan van de Loo.

Author: Harry A. Poeze

Maurits Ebben, Henk den Heijer en Joost Schokkenbroek (red.), Alle streken van het kompas; Maritieme geschiedenis in Nederland; Opstellen over maritieme geschiedenis in Nederland; Aangeboden aan Femme S. Gaastra bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden Bert Manders, De ontdekking van tin op het eiland Billiton Marga C. Kerkhoven, Eduard Julius Kerkhoven; 20 Indische brieven 1860-1863 verzameld uit de Hunderensche Courant Herman Stapelkamp, Oorlog in Atjeh; Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874 Henk Mak van Dijk en Carl Nix, Wajang foxtrot; Indië in klank en beeld Jaap Hoogenboezem, H.J. Kruls; Een politieke generaal Frans C. Hazekamp. Het laatste grote gevecht in Indië; Tweeduizend guerrilla’s vallen Solo aan, 7-10 augustus 1949; Wat voorafging, strijd, politieke implicaties en het optreden van de commandotroepen, aangevuld met informatie uit Indonesië Jet Bussemaker, Dochter van een kampkind; Ervaringen van een staatssecretaris met de oorlog in Nederlands-Indië. Carel Erasmus, De Soldaat achterna; Op avontuur met Soldaat van oranje Erik Hazelhoff Roelfzema Carel Erasmus en Floris Meinardi, Soldaat voor Ambon; De geheime missie van Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema (1917-2007) Tjaal Aeckerlin, Paradijsvogels en kroonduiven; Indische Nederlanders in voormalig Nieuw-Guinea Jan Sloot, Hoe God verscheen in Papoea; Nederlandse franciscanen in Papoea 1937-1987 Gerorge Harinck en Gerrit R. de Graaf (red.), Van zending naar oecumene; Vijftig jaar gereformeerde zending op Papua, 1956-2006 Emile Leushuis, Gids historische stadswandelingen Indonesië

Author: Harry A. Poeze

Pauline Lunsingh Scheurleer, Goud uit Java/Gold from Java Titus M. Eliëns, Zilver uit Batavia/Silver from Batavia P.J. Rietbergen, De Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1795: ’s Werelds eerste multinational tussen commercie en cultuur Clemens Verhoeven, Het vergeten korps: De geschiedenis van de Koloniale Reserve N.S. Efthymiou, Grondrechten in Nederlands-Indië F.J.A.M. van der Helm, M.B. Rost van Tonningen (1852-1927): Het familieleven van de Lombokgeneraal Hans Goedkoop, De laatste man: Een herinnering J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix, Ontsporing van geweld: Het Nederlands-Indonesisch conflict

Author: Harry A. Poeze

J. Thomas Lindblad en Alicia Schrikker (red.), Het verre gezicht: Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika: Opstellen aangeboden aan prof.dr. Leonard Blussé Ben Koolen, VOC & onderwijs: Een inventarisatie Myriam Everard en Ulla Jansz (red.), De minotaurus onzer zeden: Multatuli als heraut van het feminisme Marita Mathijsen (red.), Boeken onder druk: Censuur en personvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst Margaret Leidelmeijer (red.), Het verhaal van Indië Esther Zwinkels, Het Overakker-complot: Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945 Peter Schumacher, Ogenblikken van genezing: De gewelddadige dekolonisatie van Indonesië Esther Captain en Guno Jones, Oorlogserfgoed overzee: De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname Casper van Bruggen, ‘Verget ons niet’: Het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963) Victor Kaisiëpo Msn, Een perspectief voor Papoea’s: Het verhaal van mijn leven en mijn strijd