Search Results

Author: Herman Burgers
Deze nieuwe beschrijving van het wordingsproces van de Indonesische staat gaat ervan uit, dat die staat zijn ontstaan niet alleen dankt aan de nationale vrijheidsbeweging maar ook aan de Nederlandse heerschappij waar die beweging zich tegen keerde. Daarom gaat het boek uitdrukkelijk in op voornaamste ontwikkelingen van het door Nederland in de kolonie Nederlands-Indië gevoerde beleid. Hier sluiten hoofdstukken op aan over de Indonesische nationale beweging en over de Japanse bezetting van de kolonie in 1942-1945.
Die bezetting maakte de weg vrij voor de proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid en de stichting van de Republiek Indonesië in augustus 1945. Het daarop ontbrande conflict tussen deze Republiek en Nederland kwam in 1949 tot een onvolledige oplossing, waarna het geschil over West-Irian nog tot een dertien jaar durende nasleep leidde. Meer dan de helft van het boek is gewijd aan een kroniek van dit conflict en zijn nasleep. Daarbij gaat ook ruime aandacht uit naar denkbeelden en sentimenten die het beleid hebben beïnvloed.
In: De garoeda en de ooievaar
In: De garoeda en de ooievaar
In: De garoeda en de ooievaar
In: De garoeda en de ooievaar
In: De garoeda en de ooievaar
In: De garoeda en de ooievaar
In: De garoeda en de ooievaar