Jan Hoogland

On May 22th 2008 Bronislaw Szerszynski held his Van Riessen Memorial Lecture at the Delft University of Technology. In this lecture Szerszynski presented his own view on the relation between religion and the modern technological condition, which shows some striking parallels with the way in which Reformational Philosophy sees it. Szerszynski wanted to show that the sacred and the profane/secular are not just opposites excluding each other, but that the profane/secular itself must be understood in religious terms. In the first part of this article the background, presuppositions and trends of this debate will be sketched and in the second part the parallels and differences between Szerszynski and Reformational Philosophy will be delineated.

Jan Hoogland

Het ontwikkelen van een cursus ‘Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven’, zoals dat door de Open Universiteit enige jaren geleden ter hand is genomen kan beschouwd worden als een even uitdagende als hachelijke onderneming. Uitdagend, omdat het de betrokken auteurs in staat stelde zich nog eens intensief te bezinnen op en expliciet te verantwoorden omtrent de betekenis van levensbeschouwing voor wetenschap, filosofie en cultuur. Hachelijk, omdat alle vragen en problemen voortdurend benaderd kunnen worden vanuit een verscheidenheid aan levensbeschouwelijke invalshoeken. Als men er eenmaal toe gekomen is te erkennen dat levensbeschouwing een belangrijke betekenis heeft voor de wijze van filosoferen en de behandeling van filosofische vragen, dan leidt dit onvermijdelijk tot een verveelvoudiging van perspectieven op alle niveau’s. Er is niet alleen een pluraliteit aan levensbeschouwingen. Nee, bovendien is daarmee eveneens een pluraliteit aan levensbeschouwelijke visies op de pluraliteit aan levensbeschouwingen gegeven.

Maarten J. Verkerk, Paulo F. Ribeiro, Andrew Basden and Jan Hoogland

The electrical energy infrastructure is one of the key life-sustaining technologies of contemporary Western society. This infrastructure is extremely complex due to its size, its multifarious technologies, and its interweaving with societal structures. Smart grids are important in future infrastructure, yet extant literature does not adequately address this complexity. This paper argues that different elements of the philosophy of Dooyeweerd offer a key to understanding this intricate complexity more fundamentally. Key concepts are the ideas of normative practices, enkapsis (intertwinement) of practices, individuality structures, and ideals and basic beliefs. By developing these ideas in the context of smart grid engineering, our research contributes to philosophy of technology, philosophy of design, and philosophy of sustainability. It offers an ontological analysis of these infrastructures, pointing a direction to the development of workable infrastructures and supporting the transition to a sustainable society.