L. Onvlee

Woordenboek van het Kamberaas, een taal die voornamelijk wordt gesproken in het district Kambera, rondom Waingapoe, de hoofdplaats van Oost-Soemba.
Zoveel mogelijk zijn aan het begin van een artikel de etymologische verwante woorden in zes andere Soembase dialecten opgenomen, te weten Mangili (Oost-Soemba), Lewa (Midden-Soemba), Anakalang en Mamboroe in het oostelijk deel van West-Soemba en Wewewa en Kodi, uit het westelijk deel van West-Soemba.
In de inleiding geeft de samensteller nadere informatie over schrift en uitspraak; trefwoord, woordafleiding door affigering; grammaticale vormen; modale elementen; samenstellingen met ningu en wàngu; voegwoorden; leenwoorden; en Nederlands-Kamberaas register.