Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for

  • Author or Editor: M. D. STAFLEU x
  • Search level: All x
Clear All
In: Philosophia Reformata
In: Philosophia Reformata
Author: M.D. Stafleu

De ontsluiting van de kosmos, de dynamiek van de schepping, de onrust in ons bestaan doortrekt de systematiek van Dooyeweerd. Zij is wetmatig, subjectief èn objectief. Zij heeft betrekking op de modale aspecten en op de structuren van de werkelijkheid. We kennen natuurlijke ontwikkeling, de evolutie zoals beschreven door de natuurwetenschappen, we kennen de beschavingsgeschiedenis van de mensheid, we kennen de artistieke ontsluiting in de kunsten, we kennen de juridische ontsluiting in de rechtsvorming, we kennen de wetenschappelijke ontsluiting. De ontsluiting is normatief oorzover mensen er een leidende rol in spelen, het script van die rol is de wereldbeschouwing en het middel is de techniek.

In: Philosophia Reformata
Author: M.D. Stafleu

The aim of this paper is to investigate the transition in natural science from the search for the essence of matter to the search for the laws to which matter is subject. Starting about 1600, this transition meant a change of perspective, the introduction of a new metaphysical view of the world. A scientific worldview has at least four components, its ontology, epistemology, logic and heuristic, which I shall discuss with respect to the idea of natural law.

In: Philosophia Reformata
In: Philosophia Reformata
In: Philosophia Reformata
In: Philosophia Reformata