Search Results

- Clara Brakel, I. Madé Bandem, Kaja and Kelod: Balinese dance in transition, Oxford University Press, Kuala Lumpur 1981, 191 pp., 8 figs., 62 plates., Frederik Eugene DeBoer (eds.) - A. Duff-Cooper, Ingela Gerdin, The unknown Balinese. Land, labour and inequality in Lombok, Gothenburg studies in social anthropology 4. Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 1982. - C. van Dijk, Benedict Anderson, Interpreting Indonesian politics: thirteen contributions to de debate, Ithaca, New York, 1982. Cornell Modern Indonesia Project, Interim reports series (Publication no. 62)., Audrey Kahin (eds.) - C. van Dijk, A.P.E. Korver, Sarekat Islam 1912-1916; Opkomst, bloei en structuur van Indonesië’s eerste massabeweging. Amsterdam, 1982. - M. Hekker, E.E. Graves, The Minangkabau response to Dutch colonial rule in the nineteenth century, New York 1981. Cornell Modern Indonesia Project, Monograph series No. 60, 147 p. - M. Hekker, J.F. Warren, The Sulu Zone, 1768-1898. The dynamics of external trade, slavery and ethnicity in the transformation of a Southeast Asian maritime state. Singapore University Press, Singapore 1981. xix + 390 pp. - Peter Kloos, Elisabeth Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942. Utrecht, HES Publishers, 1981, 224 pp. - Peter J. M. Nas, H.A. Breuning, Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen anno 1619. Utrecht, 1981, 163 p. - Harry A. Poeze, Improving access to Indonesian collections in the Netherlands; Contributions to a survey of Dutch Library and documentation activities in the field of Indonesian studies, Intercontinenta no. 2, Leiden, 1981, 78 pp. - Harry A. Poeze, H.B. Donkersloot, Bibliografie van de Nederlandse buitenlandse politiek; Nederland - Indonesië 1942-1980. Geannoteerde systematische bibliografie. Universiteit van Amsterdam, 1982, 100 pp. - Leontine E. Visser, Roy Ellen, Environment, subsistence and system. The ecology of small-scale social formations, Cambridge, C.U.P. themes in the Social Science Series, 1982. vii-xvi, 324 pp.

- G.J. Abbink, J.M. Schoffeleers, Missie en Ontwikkeling in Oost-Afrika. Een ontmoeting van culturen, Nijmegen-Baarn: Katholiek Studiecentrum - Ambo, 1983, 167 pp., H. Obdeijn (eds.) - Gary Brana-Shute, Barry B. Levine, Benjy Lopez: A picaresque tale of emigration and return. Basic Books, 1980. 240 pages, bibliography, no index. - Victoria M. Clara van Groenendael, Günter Spitzing, Das indonesische Schattenspiel Bali - Java - Lombok, Köln: Dumont, 1981, 236 pages, photographs, illustrations, map, tables, glossary, bibliography, index. Dumont-Taschenbücher 110. - Dirk van Dusseldorp, B. Galjart, Participation of the poor in development. Contributions to a seminar. 325 pp. Leiden development studies 2, Institute of cultural and social studies, University of Leiden, Leiden 1982., D. Buys (eds.) - C. van Dijk, R. de Bruin, Islam en nationalisme in door Japan bezet Indonesië: 1942-1945, ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1982. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Cahiers over Nederland en de Tweede Wereldoorlog, nr. 3. - R. Hagesteijn, H.B. Sarkar, Literary heritage of Southeast Asia. Calcutta, Firma KLM Private Limited, 265 pages. - M. Hekker, S. Price, Afro-American arts of the Suriname rain forest. University of California Press, Berkeley/Los Angelos/London, 1981. 237 pp. Maps, Ill., R. Price (eds.) - M. Hekker, S.R. Siregar, Adat, Islam and Christianity in a Batak Homeland. Athens, Ohio 1981. Papers in International studies, Southeast Asia series no. 57, Ohio University. 108 pp. - P.E. de Josselin de Jong, Wazir-Jahan Begum Karim, Ma’ Betisék concepts of living things, 1981. New Jersey: Athlone Press. London school of economics monographs on social anthropology no. 54. xv, 270 pp., 3 maps, 6 figs., 11 tables. - Peter Kloos, Paul Alexander, Sri Lanka Fishermen. Rural capitalism and peasant society. Canberra, Australian National University Monographs no. 7, 1982, 328 pp. - Peter Kloos, James Brow, Vedda villages of Anuradhapura. The historical anthropology of a community in Sri Lanka. Seattle: University of Washington Press, Publications on Asia of the school of international studies No. 33, 1978, 268 pp. - Peter Kloos, Manda Cesara, Reflections of a woman anthropologist: no hiding place. London: Academic Press, 1982, 232 pp. - Peter Kloos, Adam Kuper, Anthropology and anthropologists. The modern British school. London, Routledge & Kegan Paul, 1983. 228 pp. - Rob de Ridder, Brian Swann, Smoothing the ground. Essays on native American oral literature. Berkeley, Los Angelos, London: University of California Press, xix + 364 pp. - H. Steinhauer, V.A. Tjurin, Regional’naja i Istoriceskaja Adaptacija Kul’tur v Jugo-vostocnoj Azii [Regional and historical adaptation of cultures in Southeast Asia], Moscow 1982, Moscovian Branch of the Geographical society of the USSR (MFGO), 127 pp. - J.L. Swellengrebel, Oe. H. Kapita, Kamus Sumba/Kambera-Indonesia, Panitia penerbit naskah kebudayaan daerah Sumba, Dewan penata layanan gereja Sumba, Waingapu, 1982, X + 296 pp. - J.L. Swellengrebel, Michael Cooman, Evangelisatie en Kultuurverandering. Onderzoek naar de verhouding tussen evangelisatie en de socio-kulturele veranderingen in de adat van de Dajaks van Oost-Kalimantan (bisdom Samarinda) Indonesië, Steyler-Verlag, St. Augustin, 1980. Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini, nr. 28, 340 pp. - Sj. M. Zanen, John W. Burton, God’s ants. A study of Atuot religion, Studia Instituti Anthropos 37, Anthropos Institute, St. Augustin, West Germany, 1981.

- Dennis Tedlock, Dennis Tedlock, The Spoken Word - Reaction to R. de Ridder’s review of The Spoken Word and Popul Vuh (BKI 142-I, 1986, pp. 179-182). - J.G. de Casparis, Kenneth R. Hall, Maritime trade and state development in early Southeast Asia, Honolulu: University of Hawaii Press, 1985, 368 pp. - M. Hekker, J.E. Ellemers, Indische Nederlanders en gerepatrieerden, Muiderberg: Coutinho, 1985. 159 pp., foto’s., R.E.F. Vaillant (eds.) - Tineke Hellwig, Els Postel-Coster, Het omheinde kweekbed; Machtsverhoudingen in de Minangkabause familieroman, Delft: Eburon, 233 pp., 1985. - H.A.J. Klooster, Sartono Kartodirdjo, Modern Indonesia, tradition and transformation. A socio-historical perspective, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984, xii + 299 pp. - Gert J. Oostindie, W.S.M. Hoogbergen, De Boni-oorlogen 1757-1860. Marronage en guerilla [sic] in Oost-Suriname. Utrecht: Rijksuniversiteit 1985. [Bronnen voor de studie van Afro-amerikaanse samenlevingen in de Guyana’s, 528 pp. - P. Pink, V. M. Clara van Groenendael, The Dalang behind the Wayang. The role of the Surakarta and the Yogyakarta dalang in Indonesian-Javanese society, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 114, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris publications, 1985, VIII + 242 pp., 3 maps. - P. Pink, J. Kats, De Wajang Poerwa, een vorm van Javaans Toneel, ingeleid door J.J. Ras en H.A. Poeze, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Indonesische Herdrukken, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris publications, 1984, XL VIII + VIII + 446 pp. - S. Pompe, Hisako Nakamura, Divorce in Java, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1983, xxiii + 145 pp. - J.M.C. Pragt, Wim Bakker, Bali verbeeld, Volkenkundig Museum Nusantara, Delft, 1985, 96 p., 120 afb.

- Peter Boomgaard, Denys Lombard, Marchands et hommes d’affaires asiatiques dans l’Ocean Indien et la Mer de Chine 13e - 20e siècles, Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 1988. 375 pp., Jean Aubin (eds.) - Gary Brana-Shute, David I. Kertzer, Ritual, politics and power, New Haven: Yale University Press, 1988. xi, 235 pp. - G.W.J. Drewes, Chantal Vuldy, Pekalongan; Batik et Islam dans une ville du Nord de Java. Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1987, Études insulindiennes/Archipel 8. 311 pp. - Ch.F. van Fraassen, Hubert Jacobs, The Jesuit Makasar documents (1615-1682), edited and annotated by Hubert Jacobs SJ, Monumenta Historica Societatis Iesu volume 134, Rome: Jesuit Historical Institute, 1988, xxiv + 36* + 285 pp. - M. Hekker, Penelope Graham, Iban shamanism: An analysis of the ethnographic literature, Canberra: Occasional paper of the department of Anthropology, The Australian National University, 1987. x + 174 pp. - Huub de Jonge, Jennifer Alexander, Trade, traders, and trading in rural Java, Asian studies association of Australia, Southeast Asia publications series, No. 15. Singapore: Oxford University Press, 1987, 223 and xvi pp., plates, tables, figs and maps. - Peter J. M. Nas, Ben F. van Leerdam, Henri Maclaine Pont: Architect tussen twee werelden; Over de perikelen rond het ontstaan van de gebouwen van een hogeschool, het ‘Instituut Teknologi Bandung’, Delft: Delftse Universitaire Pers, 1988, 90 pp. - P.J.M. Nas, B. Hauser-Schäublin, Bauen und Wohnen, 1987. Basel: Birkhauser Verlag. Mensch, Kultur, Umwelt 2.84 pages, - Peter Pels, Göran Aijmer, Symbolic textures; Studies in cultural meaning, Göteborg: Gothenburg studies in social Anthropology 10, 1987. - Robert Ross, Ido H. Enklaar, Life and work of Dr. J.Th. van der Kemp, 1747-1811: Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa, Cape Town/Rotterdam: A.A. Balkema, 1988, xi + 234 pp. - A. Teeuw, Jack Goody, The interface between the written and the oral, Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1987. [Studies in literacy, family, culture and the state.] xxi + 328 pp. - Willem Ijzereef, Martin Rössler, Die soziale Realität des rituals. Kontinuität und Wandel bei den Makassar von Gowa (Süd-Sulawesi/Indonesien), Kölner Ethnologische studien, Band 14. Berlijn: Dietrich Reimer Verlag, 1987. 405 pp.

- M.A. van Bakel, A. Ysebaert-Deen, Schippers onderweg: Sociale relaties van een ambulante groep, Amsterdam 1981, A.S.C. - Gerard J. van den Broek, Georges Condominas, Nous avons mangé la forêt, Paris: Flammarion, 1982. - H.J.M. Claessen, Adam Kuper, Wives for cattle. Bridewealth and marriage in Southern Africa, 1982, London. Routledge and Kegan Paul. 202 pp. Notes, index, bibliography, tables and figures. - H.J. Duller, Jeroen H. Dekker, Curacao Zonder / Met Shell. Een bijdrage tot bestudering van demografische, economische en sociale processen in de periode 1900-1929, De Walburg Pers, Zutphen, 1982. - M. Hekker, J. van Baal, Man’s quest for partnership. The anthropological foundations of ethics and religion. Van Gorcum, Assen, 1981. 337 pp. - Fokko P.C. Kool, Dick A. Papousek, The peasant - potters of Los Pueblos - Stimulus situation and adaptive processes in the Mazahua region in central Mexico, van Gorcum, Assen 1981. 181 pages, 5 maps, 11 illustrations. - Adrianus Koster, L.D. Meijers, Chassidisme in Israël: De Reb Arrelech van Jeruzalem, Assen, Van Gorcum (Serie Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie 17), 1979, 129 pp. - Peter J.M. Nas, I. Box, Van theorie tot toepassing in de ontwikkelingssociologie. Sociologen en antropologen over onttwikkelingsproblemen. Boekaflevering 56e jaargang Mens en Maatschappij, Van Loghum Slaterus b.v., Deventer, 1981, 139 p., D.A. Papousek (eds.) - S.A. Niessen, Toos van Dijk, Ship cloths of the Lampung, South Sumatra; A research of their design, meaning and use in their cultural context, Amsterdam: Galerie Mabuhay. 79 pp., 17 plates., Nico de Jonge (eds.) - Cees L. Post, Jacques Le Goff, Le Charivari, Paris, The Hague, New York; Mouton, 1981. 444 pp., maps, ills., annexes., Jean-Claude Schmitt (eds.) - N.E. Sjoman, Wim van der Meer, Hindustani Music in the 20th Century, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1980, 252 pp., 8 ills. - Pieter van de Velde, Fritjof Tichelman, The social evolution of Indonesia: The Asiatic mode of production and its legacy, The Hague etc.: Martinus Nijhoff Publishers, 1980. Translated from the Dutch (1975; with revisions up till 1978) by Jean Sanders. Studies in social history no. 5, International institute of social history, Amsterdam. xiv + 301 pp., index, bibliography. - Torben Anders Vestergaard, Jonathan Wylie, The ring of dancers. Images of Faroese culture, with a foreword by Einar Haugen, Symbol and culture series, Philadelphia: University of Pennysylvania Press, 1980. 182 pp., David Margolin (eds.)

- Henri J.M. Claessen, Ross H. Cordy, A study of prehistoric social change: The development of complex societies in the Hawaiian Islands, New York: Academic Press, 1981, 274 pp., Maps, ills., index, Appendices. - Th. van den End, C. Guillot, L’affaire Sadrach. Un essai de christianisation à Java au XIXe siècle. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris 1981.374 pp. Etudes insulindiennes/Archipel 4. - Renée Hagesteijn, A. Milner, Kerajaan: Malay political culture on the eve of colonial rule. The Association for Asian Studies, Monograph no. XL, University of Arizona Press, Tucson, 1982. - P. van Hees, Emile Henssen, Gerretson en Indië. Bouma’s Boekhuis/Wolters Noordhoff, Groningen 1983. 231 blz. + los register. - M. Hekker, H.D. Kubitschek, Geschichte Indonesiens. Vom Altertum bis zur Gegenwart, Akademie Verlag, Berlin, 1981. xiii + 266 pp., I. Wessel (eds.) - Huynh Kim Khánh, W.R. Smyses, The independent Vietnamese: Vietnamese communism between Russia and China, Athens, Ohio: Ohio University Center for International Studies, Southeast Asia Program, 1980, 143 pages, bibliography. - Saskia Keller, Sandra Hira, Van Priary tot en met De Kom. De geschiedenis van het verzet in Suriname, 1630-1940, Rotterdam: Uitgeverij Futile, 1982. - Gerrit J. Knaap, R.Z. Leirissa, Maluku Tengah di masa lampau. Gambaran sekilas lewat arsip abad sembilan belas, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah no. 13, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta 1982. XIV + 218 pp., Z.J. Manusama, A.B. Lapian (eds.) - S. Kooijman, Tibor Bodrogi, Stammeskunst, Vol I, Australien, Ozeanien, Afrika, ed. by Tibor Bodrogi, 306 pp., 396 photographs (16 coloured), 13 sketch maps. Vol. II. Amerika, Asien, ed. by Tibor Bodrogi and Lajos Boglár, 274 pp., 238 photographs (16 coloured), 8 sketch maps. German translation of Tözsi Müvészet, Budapest, Corvina Kiadó, 1982., Lajos Boglár (eds.) - H.M.J. Maier, R.G. Tol, Raja Ali Haji Ibn Ahmad, The Precious Gift (Tuhfat al-Nafis). An annotated translation by Virginia Matheson & Barbara Watson Andaya. Kuala Lumpur: Oxford University Press 1982, XIV + 476 pp., maps, ills. - Gerard A. Nagelkerke, J.A. de Moor, Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942): A selective and annotated bibliography. The Hague: Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf; Leiden: Centre for the History of European Expansion. 1983. XIV + 237 pp. - Gert J. Oostindie, Albert Helman, De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana’s. ‘s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1983. 495 pp. - Gerard Persoon, G. Adrian Horridge, 1) The Prahu, traditional sailing boat of Indonesia, Oxford, O.U.P.,1981. xv + 106 pp.'2) The lashed-lug boat of the Eastern Archipelagoes, Maritime Monographs and reports no. 54, National Maritime Museum, London, 1982, 75 pp. - Harry A. Poeze, H. Coerts, De A.R.P. en Nieuw-Guinea, Historische analyse van een partijcrisis. Franeker: Wever, 1983, 104 blz. - S.O. Robson, John U. Wolff, Communicative codes in central Java, Data Paper Number 116, Southeast Asia program, Department of Asian studies, Cornell University, Ithaca N.Y., June 1982. X + 188 pp., Soepomo Poedjosoedarmo (eds.) - Jerome Rousseau, Harmut K. Hildebrand, Die Wildbeutergruppen Borneos. Müncher Ethnologische Abhandlungen, no. 2. München: Minerva Publikation, 1982. xxvii + 374 pp., 11 maps, 2 tables, bibliography, English summary - T.B. Simatupang, Jan Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, Baarn: Ambo, 1983, 576 pp. - H. Steinhauer, Richard McGinn, Outline of Rejang syntax, NUSA Linguistic studies of Indonesian and other languages in Indonesia 14, Jakarta 1982, xvi + 76 pp. - Heather Sutherland, Yeo Kim Wah, The politics of decentralization. Colonial controversy in Malaya 1920-1929; Oxford University Press/Institute of Southeast Asian studies, Kuala Lumpur, 1982, xiv, 395 pp., map and photographs. - Rudolf van Zantwijk, Jerome A. Offner, Law and politics in Aztec Texcoco, Cambridge Latin American studies nr. 44, Cambridge Univesity Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney, 1983.

- Franz von Benda-Beckmann, M.B. Hooker, Native law in Sabah and Sarawak, Malayan law journal PTE., Singapore, 1980, xii, 91 pp. - Franz von Benda-Beckmann, Joel S. Kahn, Minangkabau social formations: Indonesian peasants and the world economy. Cambridge: Cambridge University Press 1980, xvi, 228 pp., 29 tables, 3 figs., 3 maps, glossary, index. - W.F.L. Buschkens, Jean Lydall, The Hamar of Southern Ethiopia: I, Work journal, XX + 289 pp.; II, Baldambe explains, X + 231 pp.; III, Conversations in Dambaiti, XXII + 273 pp.; Klaus Renner Verlag, Hohenschäftlarn, am Sonnenhang 8, German Federal Republic., Ivo Strecker (eds.) - Henri J.M. Claessen, Joan Leopold, Culture in comparative evolutionary perspective: E.B. Tylor and the making of primitive culture, Berlin: Dietrich Reimar Verlag, 1980, Beiträge zur Kulturanthropologie. 183 pp. Ills. Notes. App. - Henri J.M. Claessen, Jean-Claude Muller, Le roi bouc emissaire; Pouvoir et rituel chez les Rukuba du Nigéria central, Quebec: Serge Fleury, 1980. 494 pp. Ills., annexes, bibl. - Henri J.M. Claessen, William A. Shack, Politics in leadership; a comparative perspective, Oxford: Clarendon Press, 1979. 296 pp. bibl. indexes., Percy S. Cohen (eds.) - P. van Emst, Bailey W. Diffie, Foundations of the Portugese empire, 1415-1580. Europe and the world in the age of expansion, Volume I. University of Minnesota Press, Oxford University Press, 1977. XXX and 533 pages, ill., maps., George D. Winius (eds.) - H.J. De Graaf, E.M. Beekman, The Poison tree; Selected writings of Rumphius on the natural history of the Indies, translated by E. M. Beekman, the University of Massachusetts Press, Amherst. - M. Hekker, W. Lundström-Burghoorn, Minahasa civilization; A tradition of change, Göteborg 1981. Sw. Cr. 80, -. Acta Universitatis Gothoburgensis, Gothenburg studies in social anthropology, 2. - David T. Hill, Soebagijo I.N., Jagat Wartawan Indonesia, P.T. Gunung Agung, Jakarta. 635 + XVI pp. plus photographs. 1981. - F.G.P. Jaquet, H.J. de Graaf, Wonderlijke verhalen uit de Indische historie, ‘s-Gravenhage, Moesson 1981. 173 pp. Ills. - F.G.P. Jaquet, J. Landwehr, De Nederlander uit en thuis; spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken. Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1981. 200 pp. Ills. - P.E. de Josselin de Jong, Michael G. Peletz, Social history and evolution in the interrelationship of adat and Islam in Rembau, Negeri Sembilan, Research Notes and Discussions Paper no. 27, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1981. 59 pages. - P.E. de Josselin de Jong, Anthony Reid, Perceptions of the past in Southeast Asia, Heinemann Educational Books for Asian Studies Asociation of Australia, Singapore 1979. 436 pp. Bibliographical Appendix, Index, 3 maps., David Marr (eds.) - J.E. van Lohuizen-de Leeuw, J. Bastin, Prints of Southeast Asia in the India Office Library - The East India Company in Malaysia and Indonesia 1786-1824, Her Majesty’s Stationery Office, London, 1979, XIII + 228 pp. including 98 pls., frontispiece in colour., P. Rohatgi (eds.) - Anke Niehof, Victor T. King, Essays on Borneo Society, Hull Monographs on South-East Asia 7, Oxford University Press, 1978, 256 pp. - C.H.M. Nooy-Palm, Renato Rosaldo, Ilongot headhunting 1883-1974, a study in society and history. Stanford University Press, Stanford, California, 1980. 313 pp., maps, photographs and diagrams. Chronological and general index. - Els Postel-Coster, Clio Presvelou, The household, women and agricultural development, Proceedings of a symposium organised by the Department of Home Economics, Agricultural University, Wageningen, Miscellaneous Papers 17, 1980, Landbouwhogeschool Wageningen, The Netherlands., Saskia Spijkers-Zwart (eds.) - G.J. van Reenen, Claudine Salmon, Les Chinois de Jakarta; Temples et vie collective [The Chinese of Jakarta; Temples and communal life], Etudes insulindiennes - Archipel 1, Association Archipel, Paris, 1980 (deuxième impression), xxviii + 358 pp., English, French, Chinese texts, illustrations., Denys Lombard (eds.) - Sjoukje Rienks, Gera van der Weijden, Indonesische Reisrituale. Ethnologisches Seminar der Universität und Museum für Völkerkunde, Basel 1981. Serie: Basler Beiträge zur Ethnologie, band 20. 249 pagina’s. Kaarten. - J.J. de Wolf, Wendy James, ‘Kwanim Pa; The making of the Uduk people. An ethnographic study of survival in the Sudan-Ethiopian borderlands.