Search Results

You are looking at 1 - 10 of 36 items for

  • Author or Editor: Marcel Sarot x
  • Search level: All x
Clear All
In: Reflections on the Silence of God
Author:

In een tweetal artikelen in dit tijdschrift heeft Henk Geertsema aandacht besteed aan de Utrechtse wijsgerige theologie. In het eerste artikel concentreerde hij zich op de bundel Hoe is Uw Naam?, terwijl hij in het tweede vooral ingaat op het werk van Vincent Brümmer. De scheiding is echter niet zo strikt; ook in het artikel over Brümmer komt Geertsema veelvuldig over Hoe is Uw Naam? te spreken. In deze reactie wil ik ingaan op Geertsema’s kritiek op de wijze waarop Gijsbert van den Brink en ondergetekende in Hoe is Uw Naam? twee criteria voor de wijsgerige theologie (consistentie en coherentie) bespreken, en deze reactie concretiseren door de meer theoretische opmerkingen toe te passen op een voorbeeld dat Geertsema zelf ter sprake brengt, dat van het berouw van God. Daarbij zal ik uitgaan van enkele passages die Geertsema in zijn artikel over Brümmer aan Hoe is Uw Naam? wijdt.

In: Philosophia Reformata
In: Orthodoxy, Liberalism, and Adaptation
In: Religious Identity and the Invention of Tradition