In: Scholasticism Reformed
Author: Marcel Sarot

In een tweetal artikelen in dit tijdschrift heeft Henk Geertsema aandacht besteed aan de Utrechtse wijsgerige theologie. In het eerste artikel concentreerde hij zich op de bundel Hoe is Uw Naam?, terwijl hij in het tweede vooral ingaat op het werk van Vincent Brümmer. De scheiding is echter niet zo strikt; ook in het artikel over Brümmer komt Geertsema veelvuldig over Hoe is Uw Naam? te spreken. In deze reactie wil ik ingaan op Geertsema’s kritiek op de wijze waarop Gijsbert van den Brink en ondergetekende in Hoe is Uw Naam? twee criteria voor de wijsgerige theologie (consistentie en coherentie) bespreken, en deze reactie concretiseren door de meer theoretische opmerkingen toe te passen op een voorbeeld dat Geertsema zelf ter sprake brengt, dat van het berouw van God. Daarbij zal ik uitgaan van enkele passages die Geertsema in zijn artikel over Brümmer aan Hoe is Uw Naam? wijdt.

In: Philosophia Reformata
Author: Marcel Sarot

Abstract

In this contribution, I compare Roman Catholic and Protestant views of prayer, suggesting that there are a number of related differences between the two. Roman Catholic prayer is typically formulaic, prayed by the community, and intended as a continuation of Christ’s prayer on earth. Protestant prayer is typically free, prayed by the individual, and intended to confirm the relationship between God and the individual believer. These views, I suggest, are complementary rather than contradictory. Nevertheless, they play a role in conversion from Catholicism to Protestantism and vice versa, and understanding the differences will facilitate ecumenical relationships.

In: Conversion and Church
In: Reflections on the Silence of God