Search Results

In: Journal of Asian and African Studies

- J. Huizinga, Ashley Montagu, Man: His first two million years. Columbia Univ. Press, New York and London, 1969, 262 pag. - W. van Hoorn, Warner Muensterberger, Man and his culture: Psychoanalytic anthropology after ‘Totem and Taboo’. Rapp and Whiting, London 1969. 397 p. - J.W.I.M. Simons, W.M. Pfeiffer, Transkulturelle Psychiatrie. George Thieme Verlag, Stuttgart 1971. 166 S., 9 Abb., 22 Tab. - J.W.I.M. Simons, J.H. Orley, Culture and mental illness. East African Publishing House, Nairobi 1970. 82 p. - E.M. Uhlenbeck, P.E. de Josselin de Jong, Contact der Continenten, Bijdrage tot het begrijpen van niet-westerse samenlevingen. Universitaire Pers Leiden, 1969, 144 pp. - H.J.M. Claessen, A.J.F. Köbben, Van primitieven tot medeburgers, 2e druk. Van Gorcum, Assen 1971. 278 blz. - R.J. Mohr, Antropica. Gedenkschrift zum 100. Geburtstag von P. Wilhelm Schmidt. Gesammelte Aufsätze, herausgegeben vom Anthropos-Institut. Studia Instituti Anthropos Vol. 21. Verlag des Anthropos-Instituts St. Augustin bei Bonn 1968. XII + 452 S. - Jairus Banaji, E. Nelson Hayes, Claude Lévi-Strauss: the anthropologist as hero. MIT Press, Cambridge, Mass. 1970. 264 pp., Tanya Hayes (eds.) - J. Prins, Banton Michael, Political systems and the distribution of power, A.S.A. Monographs 2, London: Tavistock Publications; New York: Fred. A. Praeger, Publishers, 1965. XLIII en 142 bladzijden. - Ellen N. Buschkens-Holle, H.J.M. Duller, ‘Ekonomische ontwikkeling en ondernemerschap - een ekonomisch-sociologische benadering van het ontwikkelingsverschijnsel. - H. A. Luning, Sandra Wallman, Take out hunger. Two case studies of rural development in Basutoland. University of London, The Athlone Press, London 1969. 178 + xii pp. - A. A. Trouwborst, Vinigi L. Grottanelli, Het Leven der Volken: Culturele Antropologie. Deel 4, Akkerbouwers, Veehouders. Sesam, Bosch & Keuning N.V., Baarn 1969/70. 248 blz., ills. - I. Gurvic’, A.P. Okladnikov, Yakutia. H.N. Michael, ed. McGill-Queen’s University Press, Montreal & London 1970. 499 p., 84 ills., 4 maps. - Arne Biörnstad, Odd Nordland, Brewing and beer traditions in Norway. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsö 1969. 320 p., 114 ills. - A.H.J. Prins, R. G. P. Hill, The Lapps to-day in Finland, Norway and Sweden, vol. II; Oslo (Universitetsforlag) 1969, 357 pag., K. Nickul (eds.) - C. Baks, Dorothy Willner, Nation-building and community in Israel. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1969. 478 pp. - Rudolf van Zantwijk, Hugo G. Nutini, San Bernardino Contla, Marriage and Family structure in a Tlaxcalan Municipio. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 1968. VIII + 420 blz. - Rudolf van Zantwijk, Shuichi Nagata, Modern transformations of Moenkopi Pueblo. Illinois Studies in Anthropology, nr. 6. University of Illinois Press, Urbana, Chicago, London 1970. XVII + 336 blz., 25 ills. - Th. J. C. Brasser, Robin Fox, The Keresan Bridge; a problem in Pueblo ethnology. London School of Economics Monographs on Social Anthropology, No. 35. The Athlone Press, London, 1967. xii & 216 pp. - A. N. J. den Hollander, Ulf Hannerz, Soulside; Inquiries into ghetto culture and community. New York & London, Columbia University Press, 1969, 236 blz. - H.J.M. Claessen, J.W. Schulte Nordholt, In de schaduw van een groot licht. De negerrevolutie in Amerika. Het zuiden 1954-1966. Van Loghum en Slaterus, Deventer 1971. 332 pp., ill., literatuuropgave, register. - Stephen Wild, Hugh Tracey, Chopi musicians. Oxford University Press for International African Institute. London, 1970. 193 pp., 15 plates, 7 diagrams, 2 maps. - A.A. Trouwborst, Meyer Fortes, Time and social structure and other essays. London school of economics monographs on social anthropology no. 40. University of London: The Athlone Press, New York: Humanities Press Inc. 1970, IX, 287 p., illustr. - A. Maesen, Michael Swithenbank, Ashanti Fetish Houses. Ghana Universities Press, Oxford University Press, Accra 1969. 68 pp., 69 fig., I K., bibl. - C. Oppong, Eva Krapf-Askari, Yoruba towns and cities. An enquiry into the nature of urban social phenomenon. Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford 1969. 192 p., maps, plans, diagrams. - M.W. Aig-Ojehomon-Ketting, G.K. Nukunya, Kinship and marriage among the Anlo Ewe. London school of economics monographs on social anthropology no. 37. London 1969, 217 + LX pp. - A.A. Trouwborst, Valdo Pons, Stanleyville. An African urban community under Belgian administration. Published for the International African Institute by the Oxford University Press, London 1969. Pp. XXIV, 356, plates, maps, diagrams and tables. - J.L. Swellengrebel, T. Goudriaan, Stuti and Stava (Verhandelingen der Kon. Nederl. Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Dl. 76). North-Holland Publishing Company - Amsterdam, London - 1971. 609 pp. 8 plates., C. Hooykaas (eds.)

- M.A. van Bakel, R. Borofsky, Making history; Pukapukan and anthropological constructions of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 201 pp.; ill. - Andrew Beatty, J.A. Feldman et al., Nias, tribal treasures: Cosmic reflections in stone, wood and gold, Delft: Volkenkundig Museum Nusantara, 1990. - A.G. van Beek, Christian F. Feest, Technologie und ergologie in der Völkerkunde, Band 2, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, Ethnologische Paperbacks, 1989. xiv, 290 pp., Alfred Janata (eds.) - N. Bootsma, Bernhard Dahm, José Rizal, Der nationalheld der Filipinos, Zürich: Munster-Schmidt Verlag Göttingen, 1988, 88 pp. - Aart G. Broek, John de Pool, Bolívar op / en Curaçoa: Historische novelle / leyende histórico [Inleiding door / introducción del L.W. Statius van Eps en / y E. Luckmann-Levy Maduro; vertaling uit het Spaans door L. Hoetink-Espinal], Zutphen: De Walburg Pers, 1988. - Martin van Bruinessen, Peter Kloos, Door het oog van de antropoloog: Botsende visies bij heronderzoek. Muiderberg: Dick Coutinho, 1988, 148 pp. - J.G. de Casparis, Charles Higham, The Archaeology of mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor. Cambridge World Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - H.J.M. Claessen, Luc de Heusch, Ecrits sur la royauté sacrée. Brussel, Institut de Sociologie: Editions de l’Université de Bruxelles. 1987. 314 pp. - H. Dagmar, Erich Kolig, The Noonkanbah Story, Dunedin: University of Otago Press, 1987. - Anke van Dijke, Linda Terpstra, Anil Ramdas, De strijd van de dansers; Biografische vertellingen uit Curaçao, Amsterdam: SUA, 1988. - B.F. Galjart, Hans-Dieter Evers, Strategische gruppen. Vergleichende studien zu staat, bürokratie und klassenbildung in der dritten welt. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, 279 pp., Tilman Schiel (eds.) - J. Hoffenaar, G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie: Scenario’s, plannen, beleid 1892-1920. [Anatomy of the defence of the Netherlands East Indies: Scenarios, plans, policy 1892-1920], Amsterdam: Van Soeren, 1988, 482 pp. - Rudy de Jongh, Sjoerd Rienk Jaarsma, Waarneming en interpretatie. Vergaring en gebruik van ethnografische informatie in Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962). Utrecht: Interdisiplinair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekinstituut Rijksuniversiteit, 1990. 247 pp. English summary. - Ward Keeler, J.Joseph Errington, Structure and style in Javanese: A semiotic view of linguistic etiquette, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 290 pp. - Ank Klomp, Raymond T. Smith, Kinship and class in the West Indies; A genealogical study of Jamaica and Guyana, Cambridge etc.: Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge University Press, 1988. - G.J. Knaap, A.H.P. Clemens, Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, NEHA-series III, deel 7, Amsterdam: NEHA, viii + 306 pp. 1989., J.Th. Lindblad (eds.) - Jaap de Moor, E.S. van Eyck van Heslinga, Van compagnie naar koopvaardij; De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988. [Hollandse Historische Reeks, no. IX.] 320 pp., kaart, ills., tabellen, bibliografie, index. - Otto van den Muijzenberg, Jean-Claude Lejosne, Le journal de voyage de G. van Wuysthoff et de ses assistants au Laos (1641-1642), Metz: Editions du Centre de Documentation du Cercle de Culture et de Recherches Laotiennes, 1987. 370 pp., 3 indices, bibliography, maps, illustrations. - Gert J. Oostindie, M.J. van den Blink, Olie op de golven; De betrekkingen tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988, 128 pp. - Rien Ploeg, Robert M. Hill II, Continuities in highland Maya social organisation, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, xxii + 176 pp., 1987., John Monaghan (eds.) - Harry A. Poeze, Takashi Shiraishi, An age in motion; Popular radicalism in Java, 1912-1926, Ithaca/London: Cornell University Press, 1990. xxiv + 365 pp. - Rob de Ridder, Willem F.H. Adelaar, Het boek van Huarochirí. Mythen en riten van het Oude Peru, Amsterdam: Meulenhoff, 1988, 150 pp., - Marie-Odette Scalliet, Peter Carey, A.A.J. Payen: Journal de mon voyage à Jogja Karta en 1825. The outbreak of the Java War (1825-30) as seen by a painter, Cahier d’Archipel 17, Paris 1988. XIV + 183 pp., 17 ill., 3 maps. - Matthew Schoffeleers, Marion Melk-Koch, Auf der Suche nach der menschlichen Gesellschaft: Richard Thurnwald, Berlin: Dietrich Reimer, 1989. 352 pp., maps, photographs and Thurnwald bibliography. - Matthew Schoffeleers, Peter Metcalf, Where are you / Spirits? Style and theme in Berawan prayer, Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1989, 345 pp. - J.W. Schoorl, J.F.L.M. Cornelissen, Pater en Papoea; Ontmoeting van de Missionarissen van het Heileg Hart met de cultuur der Papoea’s van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963), Kampen: Kok, 1988, XIV + 256 pp. - Alex van Stipriaan, Jo Derkx, Suriname; A bibliography, 1980-1989, Leiden: KITLV (Royal Institute of Linguistics and Anthropology), Department of Caribbean studies, 1990, 297 pp., Irene Rolfes (eds.) - A.A. Trouwborst, Th. Schweizer (Hg), Netzwerkanalyse; Ethnologische perspektiven, Berlin: Dietrich Reimerverlag, 1989, VIII, 229 pp. - Hans Vermeulen, Brian Juan O’Neill, Social inequality in a Portugese hamlet; Land, late marriage and bastardy, 1870-1978, Cambridge: Cambridge University Press. 431 pp. 1987. - C.W. Watson, Hendrick M.J. Maier, In the center of authority. The Malay Hikayat Merong Mahawangsa, Ithaca: Southeast Asia program, Studies on Southeast Asia , 1988. 210 pp. - Neil Lancelot Whitehead, Edmundo Magaña, Orión y la mujer Pléyades. Simbolismo astronómico de los indios kaliña de Surinam, Dordrecht/Providence: Foris, 1988. [CEDLA Latin American studies series 44.] 373 pp. - J.J. de Wolf, Meyer Fortes, Religion, morality and the person: Essays on Tallensi religion, edited and with an introduction by Jack Goody. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.