Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Neil Lancelot Whitehead x
Clear All

- Mart Bax, Henri J.M. Claessen, Development and decline; The evolution of sociopolitical organisation, Massachusetts: Bergin and Garvey Publishers, Inc., 369 pp., 1985., Peter van de Velde, M. Estellie Smith (eds.) - H.J.M. Claessen, Shishir Kumar Panda, Herrschaft und verwaltung im östlichen Indien unter den Späten Gangas (ca. 1038-1434), Wiesbaden: Steiner, 1986. [Beiträge zur Südasienforschung, Südaisen-Institut Universität Heidelberg.] 184 pp., map, summary, bibl. - C.P. Epskamp, A. David Napier, Masks, transformation and paradox, Berkeley/London: University of California Press, 1986. 282 pp. - James J. Fox, P.E. de Josselin de Jong, Unity in diversity; Indonesia as a field of anthropological study, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-U.S.A.: Foris Publications, 1984 [Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 103.] - Peter Geschiere, J.P.M. van den Breemer, Onze aarde houdt niet van rijst; Een cultureel antropologische studie van innovatie in de landbouw bij de Aouan van Ivoorkust, proefschrift, Leiden 1984. - C.D. Grijns, Directory of West European Indonesianists 1987, compiled by the Documentation Centre for Modern Indonesia, KITLV, Dordrecht/Providence: Foris Publications, 1987. - C.D. Grijns, Peter Carey, Maritime South East Asian studies in the United Kingdom. A survey of their post-war development and current resources, Jaso Occasional Papers no. 6, Oxford: Jaso, 1986. - C.D. Grijns, Zicht op de Indonesische studies in Nederland. Een overzicht van onderwijs en onderzoek gericht op Indonesië, Rapport I, deel 1, Leiden: Landelijke Coördinatiecommissie Indonesische Studies, 1987. - Paul van der Grijp, Maurice Bloch, From Blessing to Violence; History and Ideology in the Circumcision Ritual of the Merina of Madagascar, Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge Studies in Social Anthropology no. 61, 1986, 214 pp. - C.J.A. Jörg, Barbara Harrison, Pusaka; Heirloom Jars of Borneo, Singapore/Oxford/New York: Oxford University Press, 1986, xiv + 55 pp., 164 ills., bibl., index, map; hard cover. - David S. Moyer, H.T. Wilson, Tradition and innovation: The idea of civilization as culture and its significance. The international library of phenomenology and moral science, Routledge & Kegan Paul, London, 1984, X + 208 pp. - J.G. Oosten, Edmund Leach, Structuralist interpretations of biblical myth, Cambridge University Press, 1983., D. Alan Aycock (eds.) - Frank Perlin, Arvind N. Das, The `Longue Durée’: Continuity and change in Changel; Historiography of an Indian village from the 18th towards the 21st century, CASP 14, Rotterdam, 1986, vii + 94pp., 1 map. - Herman Slaats, Recht in ontwikkeling: Tien agrarisch-rechtelijke opstellen, uitgegeven door de Vakgroep Agrarisch Recht, Landbouw-universiteit Wageningen, Deventer: Kluwer, 1986, VI + 172 blz., 2 appendixes. - A.A. Trouwborst, Léon de Sousberghe, Don et contre-don de la vie; Structure élémentaire de parenté et union préférentielle, Studia Instituti Anthropos 49, Anthropos-Institut, St. Augustin, 1986, 155 pp. - Pieter van de Velde, R.H. Barnes, Contexts and levels; Anthropological essays on hierarchy, Oxford: JASO occasional papers 4. Paperback, vii + 219 pp., separate bibliographies and name and subject indexes., D. de Coppet, R.J. Parkin (eds.) - Neil Lancelot Whitehead, C.J.M.R. Gullick, Myths of a minority - the changing traditions of the Vincentian Caribs, Van Gorcum, Assen, 1985.

Open Access

- M.A. van Bakel, R. Borofsky, Making history; Pukapukan and anthropological constructions of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 201 pp.; ill. - Andrew Beatty, J.A. Feldman et al., Nias, tribal treasures: Cosmic reflections in stone, wood and gold, Delft: Volkenkundig Museum Nusantara, 1990. - A.G. van Beek, Christian F. Feest, Technologie und ergologie in der Völkerkunde, Band 2, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, Ethnologische Paperbacks, 1989. xiv, 290 pp., Alfred Janata (eds.) - N. Bootsma, Bernhard Dahm, José Rizal, Der nationalheld der Filipinos, Zürich: Munster-Schmidt Verlag Göttingen, 1988, 88 pp. - Aart G. Broek, John de Pool, Bolívar op / en Curaçoa: Historische novelle / leyende histórico [Inleiding door / introducción del L.W. Statius van Eps en / y E. Luckmann-Levy Maduro; vertaling uit het Spaans door L. Hoetink-Espinal], Zutphen: De Walburg Pers, 1988. - Martin van Bruinessen, Peter Kloos, Door het oog van de antropoloog: Botsende visies bij heronderzoek. Muiderberg: Dick Coutinho, 1988, 148 pp. - J.G. de Casparis, Charles Higham, The Archaeology of mainland Southeast Asia. From 10,000 B.C. to the fall of Angkor. Cambridge World Archaeology, Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - H.J.M. Claessen, Luc de Heusch, Ecrits sur la royauté sacrée. Brussel, Institut de Sociologie: Editions de l’Université de Bruxelles. 1987. 314 pp. - H. Dagmar, Erich Kolig, The Noonkanbah Story, Dunedin: University of Otago Press, 1987. - Anke van Dijke, Linda Terpstra, Anil Ramdas, De strijd van de dansers; Biografische vertellingen uit Curaçao, Amsterdam: SUA, 1988. - B.F. Galjart, Hans-Dieter Evers, Strategische gruppen. Vergleichende studien zu staat, bürokratie und klassenbildung in der dritten welt. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, 279 pp., Tilman Schiel (eds.) - J. Hoffenaar, G. Teitler, Anatomie van de Indische defensie: Scenario’s, plannen, beleid 1892-1920. [Anatomy of the defence of the Netherlands East Indies: Scenarios, plans, policy 1892-1920], Amsterdam: Van Soeren, 1988, 482 pp. - Rudy de Jongh, Sjoerd Rienk Jaarsma, Waarneming en interpretatie. Vergaring en gebruik van ethnografische informatie in Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962). Utrecht: Interdisiplinair Sociaal Wetenschappelijk Onderzoekinstituut Rijksuniversiteit, 1990. 247 pp. English summary. - Ward Keeler, J.Joseph Errington, Structure and style in Javanese: A semiotic view of linguistic etiquette, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988, 290 pp. - Ank Klomp, Raymond T. Smith, Kinship and class in the West Indies; A genealogical study of Jamaica and Guyana, Cambridge etc.: Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge University Press, 1988. - G.J. Knaap, A.H.P. Clemens, Het belang van de Buitengewesten; Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, NEHA-series III, deel 7, Amsterdam: NEHA, viii + 306 pp. 1989., J.Th. Lindblad (eds.) - Jaap de Moor, E.S. van Eyck van Heslinga, Van compagnie naar koopvaardij; De scheepvaartverbinding van de Bataafse Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988. [Hollandse Historische Reeks, no. IX.] 320 pp., kaart, ills., tabellen, bibliografie, index. - Otto van den Muijzenberg, Jean-Claude Lejosne, Le journal de voyage de G. van Wuysthoff et de ses assistants au Laos (1641-1642), Metz: Editions du Centre de Documentation du Cercle de Culture et de Recherches Laotiennes, 1987. 370 pp., 3 indices, bibliography, maps, illustrations. - Gert J. Oostindie, M.J. van den Blink, Olie op de golven; De betrekkingen tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988, 128 pp. - Rien Ploeg, Robert M. Hill II, Continuities in highland Maya social organisation, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, xxii + 176 pp., 1987., John Monaghan (eds.) - Harry A. Poeze, Takashi Shiraishi, An age in motion; Popular radicalism in Java, 1912-1926, Ithaca/London: Cornell University Press, 1990. xxiv + 365 pp. - Rob de Ridder, Willem F.H. Adelaar, Het boek van Huarochirí. Mythen en riten van het Oude Peru, Amsterdam: Meulenhoff, 1988, 150 pp., - Marie-Odette Scalliet, Peter Carey, A.A.J. Payen: Journal de mon voyage à Jogja Karta en 1825. The outbreak of the Java War (1825-30) as seen by a painter, Cahier d’Archipel 17, Paris 1988. XIV + 183 pp., 17 ill., 3 maps. - Matthew Schoffeleers, Marion Melk-Koch, Auf der Suche nach der menschlichen Gesellschaft: Richard Thurnwald, Berlin: Dietrich Reimer, 1989. 352 pp., maps, photographs and Thurnwald bibliography. - Matthew Schoffeleers, Peter Metcalf, Where are you / Spirits? Style and theme in Berawan prayer, Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1989, 345 pp. - J.W. Schoorl, J.F.L.M. Cornelissen, Pater en Papoea; Ontmoeting van de Missionarissen van het Heileg Hart met de cultuur der Papoea’s van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963), Kampen: Kok, 1988, XIV + 256 pp. - Alex van Stipriaan, Jo Derkx, Suriname; A bibliography, 1980-1989, Leiden: KITLV (Royal Institute of Linguistics and Anthropology), Department of Caribbean studies, 1990, 297 pp., Irene Rolfes (eds.) - A.A. Trouwborst, Th. Schweizer (Hg), Netzwerkanalyse; Ethnologische perspektiven, Berlin: Dietrich Reimerverlag, 1989, VIII, 229 pp. - Hans Vermeulen, Brian Juan O’Neill, Social inequality in a Portugese hamlet; Land, late marriage and bastardy, 1870-1978, Cambridge: Cambridge University Press. 431 pp. 1987. - C.W. Watson, Hendrick M.J. Maier, In the center of authority. The Malay Hikayat Merong Mahawangsa, Ithaca: Southeast Asia program, Studies on Southeast Asia , 1988. 210 pp. - Neil Lancelot Whitehead, Edmundo Magaña, Orión y la mujer Pléyades. Simbolismo astronómico de los indios kaliña de Surinam, Dordrecht/Providence: Foris, 1988. [CEDLA Latin American studies series 44.] 373 pp. - J.J. de Wolf, Meyer Fortes, Religion, morality and the person: Essays on Tallensi religion, edited and with an introduction by Jack Goody. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Open Access