Search Results

Nils Svenningsen

Abstract

Tidsskriftets redaktor har af undertegnede ønsket en artikel om baggrunden for og formÅlet med den kommission, som den svenske og den norske regering i begyndelsen af 1964 har nedsat til behandling af rengræsningsspørgsmÅlet i Nordskandinavien. Til imødekommen af dette ønske vil det være hensigtsmæssigt først at meddele nogle orienterende oplysninger om visse fakta vedrorende selve substansen af nævnte problem og derefter, ved hjælp af officielt kildemateriale, i store træk at give en historik af udviklingen i den kæde af norsk-svenske forhandlinger og overenskomster om dette emne, som de sidste par hundrede År opviser, for sÅ til slut at gore rede for den nu siddende kommissions tilblivelse, dens mandat og dens formÅl.

Nils Svenningsen

Per Federspiel and Nils Svenningsen