Search Results

Editor: P.J. Buijnsters
Author: P.J. Buijnsters
Author: P.J. Buijnsters
Awarded with the Menno Hertzbergerprijs 1981.
Author: P.J. Buijnsters
Uitgegeven met inleiding en aantekeningen.
Author: P.J. Buijnsters
Justus van Effen (1684-1735) geldt algemeen als een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers uit de achttiende eeuw. Buitenlandse onderzoekers noemen hem een briljant essayist en een sleutelfiguur bij de overdracht van het ideeëngoed van de Verlichting. Dat alles uitsluitend op basis van zijn Franstalige publicaties. In eigen land daarentegen kent men Van Effen alleen als auteur van De Hollandse Spectator, waarin hij optrad als moreel en literair leidsman voor de opkomende burgerij. Maar over de persoon zelf achter al deze anonieme geschriften was tot dusver weinig of niets bekend. In deze biografie wordt daarom voor het eerst gepoogd om met behulg van archiefgegevens een totaalbeeld te geven van het leven en werk van Van Effen.
Over de crimininele biografie in Nederland gedurende de 18e eeuw
Author: P.J. Buijnsters
Author: P.J. Buijnsters
Author: P.J. Buijnsters
Tweede, verbeterde, vermeerderde druk. Deze handleiding is bedoeld voor ieder die op een of andere wijze met boeken te maken heeft: bibliothecarissen, boekhandelaars, antiquaren, studenten, docenten en verzamelaars. Zij worden hier rondgeleid langs diverse verzamelgebieden als Nederlandse literatuur, emblemata, reisverhalen, kinderboeken, topografie, architectuur, sportboeken, natuurlijke historie, kostuumboeken en handschriften. Maar ook algemenere thema's als papier, boekband, boekillustratie en exlibris komen uitgebreid aan bod. Hoewel de nadruk ligt op zakelijke, bibliografische informatie, blijft deze gids toch naar de opzet een geschrift voor liefhebbers door liefhebbers. Naar volledigheid is niet gestreefd, wel naar precisie.